วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม

บน iPhone คุณสามารถสลับขนาดการแสดงผลหน้าจอ ได้ระหว่าง "มาตรฐาน" และ "แบบซูม" ในการตั้งค่าเริ่มต้น iPhone ครั้งแรก จะมีการตั้งค่านี้ให้คุณเลือก แต่คุณสามารถ เปลี่ยนหรือตั้งค่า มุมมองหน้าจอ ได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อที่ต้องการ

มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม

เปลี่ยนขนาด การแสดงผลของหน้าจอ

เปิดแอป [Setttings]

เปิดแอป [Setttings]

เริ่มต้นจากหน้าโฮม แตะที่แอป [Settings] เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

แตะที่รายการ [Display & Brightness]

แตะที่รายการ [Display & Brightness]

ในหน้าจอ Settings เลือกแตะที่รายการ [Display & Brightness]

เลือกหัวข้อ [View]

เลือกหัวข้อ [View]

เลื่อนหน้าจอขึ้นเล็กน้อย เพื่อลงมายังหัวข้อ [View] แล้วแตะหนึ่งครั้ง

สลับไปใช้ มุมมอง [Zoomed]

สลับไปใช้ มุมมอง [Zoomed]

ในหน้าจอนี้จะแสดงตัวอย่าง มุมมองหน้าจอ 2 รูปแบบ คือ แบบมาตรฐาน และ แบบซูม

เมื่อต้องการตั้งค่า ให้การแสดงผลบนหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้น เลือกแตะที่ [Zoomed] แล้วแตะที่ [Set]

ยืนยันการตั้งค่า

ยืนยันการตั้งค่า

ป๊อปอัพจะแสดงขึ้นด้านล่าง ให้เลือกแตะที่ [Use Zoomed] เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอ สำเร็จ

เปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอ สำเร็จ

iPhone จะรีสตาร์ท และเปลี่ยนเป็นมุมมองหน้าจอแบบซูม โดย ขนาดของไอคอน ฯลฯ จะแสดงให้ใหญ่ขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นมุมมองแบบ "มาตรฐาน" ได้โดยวิธีเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase