ตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ

การแสดงผลของiPhone สามารถแสดงมุมมองหน้าจอได้สองมุมมอง ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ได้ดังนี้

เปลี่ยนขนาดการแสดงผลของหน้าจอ

ไปยัง Settings

settings

จากหน้าจอหลัก เลือกรายการ[Settings]แตะหนึ่งครั้ง

แตะที่รายการ Display&Brightness

display&Brightness

ในหน้าจอ Settings [Display & Brightness] แตะหนึ่งครั้ง

แตะที่ View

select view

ต่อด้วยเลือกแตะที่รายการ [View] หนึ่งครั้ง

การแสดงตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอ

ในหน้าจอ Display Zoom นี้ หากลากเลื่อนไปด้านซ้าย จะมีตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอ ของมุมมอง

Preview screen

ทำการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลหน้าจอ

จากนั้นให้แตะที่ชื่อของรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการ เช่นหากเลือก ที่ [Zoomed] จะมีตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอแบบซูม ออกมาหากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้แตะที่ [Set]

change to zoomed

เลือก Use Zoomed

settings

เลือกการยืนยันการตั้งค่า [Use Zoomed] แตะหนึ่งครั้ง หน้าจอของคุณจะเปลี่ยนแปลง มุมมองการแสดงผล

การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ

done

เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ มุมมองขยาย และหากคุณต้องการ กลับสู่หน้าจอแบบมาตรฐาน ก็ สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
ตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi