การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone

วิธีการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า, เสียงเตือนของ iPhone ดูวิธีเปลี่ยนเสียงที่คุณได้ยิน เมื่อมีสายเรียกเข้า ข้อความ อีเมล หรือการแจ้งเตือนอื่นๆนี้ ตามเนื้อหาด้านล่าง

ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน

แตะไอคอน [Settings]

homescreen

แตะไอคอน [Settings] ที่อยู่บนหน้าจอโฮมของ iPhone

เลือกแตะที่ [Sounds & Haptics]

 หน้าจอการตั้งค่าเสียง

แตะเมนู [Sounds & Haptics] ที่แสดงอยู่ในหน้า Settings

อธิบายการตั้งค่า ในหน้าจอ [Sounds & Haptics]

อธิบายรายการ

ฟีจเจอร์ของการตั้งค่าเสียงและสั่น มีดังนี้

VIBRATE

Vibrate on Ring...สั่นพร้อมกับเสียงเรียกเข้า

Vibrate on Silent... สั่นแม้จะตั้งค่าไม่ให้เสียงเรียกเข้าดัง (ปิดเสียง)

RINGER AND ALERTS

ในส่วนนี้จะเป็นการปรับระดับของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือน ( ข้อความ Mail เป็นต้น)

แถบเลื่อนระดับเสียง...เลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง

Change with Buttons เมื่อเปิดสวิทซ์จะสามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเดือน ได้จากปุ่มปรับระดับเสียง

เสียงอื่นๆ

เสืยงอื่นๆ

Keyboard Clicks...ใช้เปิดปิดเสียง "แต๊ก, แต๊ก, แต๊ก" ตอนที่แตะคีย์บอร์ด

Lock Sounds...ใช้เปิดปิดเสียง "แกร๊ก" ตอนที่ล็อคหน้าจอ iPhone

System Haptics เปิดเล่นการสั่นสำหรับการควบคุมและการโต้อบของระบบ

วิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

แตะหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยน เสียงเรียกเข้า, เสียงเตือน

settings sounds

เลือกเสียงเรียกเข้า, เสียงเตือน ตามหัวข้อในกรอบสีแดงด้านซ้ายมือ เพื่อเปลี่ยนเสียงและลักษณะของการสั่นที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งเตือนเหล่านั้นได้ตามตรงการ

เลือกรูปแบบเสียง

settings sounds

หลังจากแตะที่หัวข้อใดๆแล้ว ต่อมาในหน้าจอนี้ ให้ปัดหน้าจอขึ้นเพื่อเลื่อนลงมา แล้วเลือกเสียงที่ต้องการใช้ให้เป็นเสียงที่จะดังขึ้น มีเมื่อการแจ้งเตือน (ภาพตัวอย่างเลือกแตะที่หัวข้อ Ringtone)

เลือกรูปแบบสั่น

แตะรายการ [Vibration]ซึ่งอยู่รายการแรกของหน้าจอ จากนั้นเลือกแตะรูปแบบการสั่นที่แสดงขึ้นมาตามต้องการ

เลือกรูปแบบสั่น

สร้างรูปแบบการสั่นด้วยตัวเอง

นอกจากจะเลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้วคุณสามารถสร้างรูปแบบการสั่น ตามความต้องการได้ง่ายๆ ดังนี้

เลือกแตะที่ [Create New Vibration]

 เลือกแตะที่  [Create New Vibration]

ในหน้า [Vibration] แตะรายการย่อย [Create New Vibration]

แตะที่หน้าจอ

แตะที่หน้าจอ

ในหน้าจอนี้ ให้คุณแตะที่หน้าจอ ตามจังหวะที่ต้องการจะใช้ สามารถแตะค้าง แตะถี่ๆ สั้นหรือยาวได้ตามความต้องการ

บันทึกรูปแบบที่สร้าง

บันทึกรูปแบบที่สร้าง

เมื่อหลอดการสร้างรูปแบบด้านล่างเต็ม หน้าจอจะแสดงปุ่ม
Play แตะที่ปุ่ม หากต้องการให้แสดงตัวอย่างการสั่นที่เพิ่งสร้าง
Record แตะที่ปุ่มนี้ เพื่อบันทึกใหม่ เมื่อรูปแบบที่สร้างไม่เป็นตามต้องการ
หากได้รูปแบบการสั่นที่ต้องการแล้วแตะที่ปุ่ม [Save] มุมบนด้านขวามือ

วิธีกำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

สำหรับคนสำคัญ หรือ บุคคลที่คุณต้องการจะรับสายเสมอ เมื่อโทรเข้ามา การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ให้แตกต่างจากสายอื่นๆนั้น เป็นไอเดียที่ดี

วิธีตั้งค่ามีดังนี้ จากหน้าจอโฮม แตะที่ [Phone]> [Contacts] ต่อมาเลือกแตะที่ รายชื่อใดๆที่ต้องการ
ต่อมาแตะที่ [Edit] ด้านล่างจะมีรายการ [Ringtone] และ [Text Tone] แตะเพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าให้แตกต่าง จากเสียงเรียกเข้าปกติ

กำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase