วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID

Face ID ติดตั้งอยู่ในซีรย์ iPhone 12 / 11 / X คือระบบจดจำใบหน้าของ Apple ที่จะสแกนใบหน้าของผู้ใช้ และตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นเจ้าของเครื่อง เพื่อยืนยันตัวตน ในการปลดล็อค iPhone ชำระเงินด้วย Apple Pay และติดตั้งแอพ ซึ่งเพียงแค่มองไปที่ iPhone Face ID ก็จะทำงานทันที ดังนั้นจึงใช้งานได้ง่ายกว่ารหัสผ่านและ Touch ID ทั่วไป

ตั้งค่า Face ID

ในการตั้งค่า Face ID จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าไปตั้งค่า แต่หาก iPhone ของคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการใช้งานรหัสผ่าน ไม่ต้องเป็นกังวล การแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่านจะเกิดขึ้น หลังจากดำเนินการตั้งค่า Face ID เสร็จสิ้น

เปิดแอพ [Settings]

เปิดแอพ [Settings]

แตะที่แอพ [Settings] จากหน้าจอโฮมหลัก

แตะ [Face ID & Passcode]

แตะ [Face ID & Passcode]

เลื่อนหน้าจอขึ้นเล็กน้อย จากนั้นแตะที่ [Face ID & Passcode] หนึ่งครั้ง

ใส่รหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่าน

หากมีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้แล้ว หน้าจอให้กรอกรหัสผ่านจะปรากฎขึ้น ใส่รหัสผ่าน ของคุณ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

หากคุณยังไม่ได้ตั้งรหัสคุณ หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้น แต่จะได้รับแจ้งให้ตั้งรหัสหลังจากตั้งค่า Face ID เสร็จสิ้น

แตะที่ [Set Up Face ID]

แตะที่ [Set Up Face ID]

เมื่ออยู่ในหน้าจอ "Face ID & Passcode" แล้วให้แตะที่ [Set Up Face ID] เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

แตะที่ [Get Started]

แตะที่ [Get Started]

คำอธิบาย "วิธีตั้งค่า Face ID" จะปรากฏขึ้น หลังจากทำให้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ให้แตะที่ [Get Started]

สแกน Face ID ครั้งแรก

ปรับหน้าของคุณให้อยู่ในกรอบแล้วค่อยๆ หมุนศีรษะเป็นวงกลมช้าๆ (จนเส้นปะสีเขียวรอบวงกลมเต็มทั้งหมด) จากนั้นเมื่อการสแกน Face ID ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรากฎแท็บ [Continue] แตะเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

สแกน Face ID ครั้งแรก
ระหว่างแสกนสวมแว่นตาหรือหน้ากาก ได้หรือไม่?

ในการแสกนใบหน้า เราแนะนำให้นำสิ่งที่ปกปิดใบหน้าออก เช่นหน้ากาก แต่สำหรับแว่นตานั้นคุณสามารถใส่ได้

สแกน Face ID ครั้งที่ 2

การสแกน Face ID ครั้งที่สองจะเริ่มขึ้น ทำเช่นเดิมขยับศีรษะเป็นวงกลม ช้าๆอีกครั้ง คุณอาจต้องการขยับศีรษะไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการสแกนครั้งแรก เพื่อให้จดจำมุมของใบหน้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วงให้การปลดล็อคง่ายด้วย เมื่อหน้าจอ " Face ID is now set up." แสดงขึ้นให้แตะที่ [Done]เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

สแกน Face ID ครั้งที่ 2
หากไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้

หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารหัสไว้ ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการตรวจสอบตัวตนของคุณ หน้าจอตั้งค่ารหัสผ่านจะแสดงขึ้น หลังจากตั้งค่า Face ID เสร็จ กรอก รหัสผ่าน 6 หลัก ที่ต้องการใช้งาน 2 ครั้ง จากนั้นหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน Apple ID จะแสดงขึ้นเพื่อความปลอดภัย ใส่รหัส Apple ID ของคุณ แล้วแตะทีปุ่ม [Sign In] เพียงเท่านี้ การตั้งค่ารหัสผ่านก็เสร็จสมบูรณ์

หากไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้

ปลดล็อค iPhone ด้วย Face ID

เพียงแค่คุณยกหรือเอียง iPhone ขึ้นมา เข้าหาตัวหรือแตะที่หน้าจอ iPhone ที่กำลังดับอยู่ เพื่อหน้าจอล็อคแสดงขึ้น จากนั้น มองหน้าจอ หากระบบได้รับการยืนยันใบหน้าที่ถูกต้อง รูปกุญแจจะแสดงในลักษณะที่ถูกไข แสดงว่าปลดล็อคสำเร็จ แล้วจึง ปัดหน้าจอขึ้นจากกึ่งกลางด้านล่าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮม

ปลดล็อค iPhone ด้วย Face ID
ในกรณีที่ปลดล็อคด้วย Face ID ไม่สำเร็จ
ในกรณีที่ปลดล็อคด้วย Face ID ไม่สำเร็จ

หากการยืนยันตัวตนผ่านทาง Face ID ไม่สำเร็จ หรือไม่ตรงตามที่ระบบจดจำไว้ หน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน เพื่อปลดล็อคจะแสดงขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกต่อมา อีกทั้งหากคุณสวมหน้ากากที่ปิดปากและจมูก คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ หากไม่เห็นหน้าจอป้อนรหัส ให้ปัดหน้าจอล็อคจากล่างขึ้นบน

การตั้งค่าอื่นๆ

ตั้งค่าความสามารถของ Face ID

ตั้งค่าความสามารถของ Face ID

Face ID ช่วยให้คุณปลดล็อค iPhone ยืนยันความถูกต้องในการซื้อสินค้า ลงชื่อเข้าใช้ในแอพอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อรับรองความถูกต้องในการซื้อสินค้าด้วย Apple Pay และใน iTunes Store, App Store และร้านหนังสือใน Apple Booksได้

ที่[USE FACE ID FOR:]เปิดสวิทซ์ให้เป็นสีเขียว ในรายการย่อยที่คุณต้องการ
ใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ และอนุญาตให้ใช้ Face ID แทนการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้

ตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ

ตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ

นอกเหนือจากการเรียนรู้และจดจำใบหน้าของคุณอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้ว Face ID ยังสามารถจดจำรูปลักษณ์ของใบหน้าอื่นๆได้ หากคุณต้องการเพิ่มใบหน้าบุคคลอื่นที่อนุญาตให้เข้าถึง iPhone ของคุณผ่านการใช้ Face ID ให้แตะที่

[Set Up an Alternate Appearance]จากนั้นหน้าจอจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตั้งค่า Face ID

ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกัน กับการตั้งค่า Face ID ในครั้งแรก
การตั้งค่า Face ID

รีเซ็ต Face ID

รีเซ็ต Face ID

เมื่อต้องการลบ หรือ รีเซ็ต Face ID ที่มีลงทะเบียนไว้ให้แตะที่ [Reset Face ID]

Face ID ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกลบ ดังนั้นคุณจะต้องตั้งค่าอีกครั้ง เพื่อใช้ Face ID

ต้องตั้งใจมองเพื่อใช้ Face ID

ต้องตั้งใจมองเพื่อใช้ Face ID

Face ID มีคุณสมบัติที่รู้ว่าคุณกำลังมองไปที่หน้าจอหรือไม่

และหากที่หัวข้อ [Require Attention for Face ID] นั้นมีการ เปิดสวิทซ์ ไว้ iPhone จะปลดล็อคได้ เมื่อคุณมองไปที่หน้าจอเฉพาะเวลาที่ลืมตาเท่านั้น

เมื่อปิดสวิตช์ (สีเทา) คุณสามารถใช้ Face ID ได้แม้หลับตาอยู่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้เปิดใช้งาน [Require Attention for Face ID] จะดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi