คุณสมบัติใหม่ใน iOS 16

เนื้อหา

Apple Music Sing

วิธีใช้ Apple Music Sing

Apple ได้เพิ่มฟังก์ชั่นร้องคาราโอเกะชื่อว่า "Apple Music Sing" ในแอป Music (เพลงป บนการใช้งานตั้งแต่ iOS 16.2. เป็นต้นไ…

วิธีดูรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi

เมื่อ iPhone ของคุณ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบางครั้ง คุณลืมว่ารหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตั้งไว้ หรือต้องการจะ…

วิธียกเลิกส่ง บนแอป เมล (Mail)

บน iOS 16 เมื่อใช้แอปเมล (Mail) คุณสามารถเรียกคืนอีเมลหลังจากส่งได้ อีกทั้งยัง ตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับอีเมลทั้งหมด เพ…

วิธีตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่

ฟังก์ชันแสดง ระดับแบตเตอรี่คงเหลือ แบบเปอร์เซ็นต์ บนแถบสถานะของ iPhone ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไป ใน iPhone X และรุ่นที่…
  • 1