กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ

เมื่อคุณหยุดใช้งาน iPhone โดยที่ไม่ได้กดปุ่มล็อคหน้าจอ โดยปกติแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปซักพัก ระบบจะทำการล็อคหน้าจออัตโนมัติ เพื่อเข้าสู่โหมดพักเครื่อง เวลาล็อคหน้าจออัตโนมัติจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 1 นาที โดยคุณสามารถปรับเปลี่ยนเวลาล็อคหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ไปจนถึง 5 นาที หรือจะตั้งเป็นไม่ต้องล็อคหน้าจอเลยก็ได้ มากำหนดเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณกัน


เปิดหน้าจอ [Settings]

Home screen

บนหน้าจอโฮม แตะที่ [Settings]

แตะ [Display&Brightness]

Display&Brightness

จากนั้นแตะ [Display&Brightness]

แตะที่ [Auto-Lock]

uto-Lock

แตะรายการ [Auto-Lock] ที่อยู่ในหน้าจอ Display&Brightness

กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ

Auto-Lock

แตะเวลาที่คุณต้องการให้ หน้าจอล็อคอัตโนมัติ จากนั้น เครื่องหมายถูก จะแสดงขึ้นหลังรายการเวลาที่คุณเลือก หากเปิดใช้งาน โหมดพลังงานต่ำ (Low Power Mode) เวลาล็อคหน้าจออัตโนมัติ จะถูกกำหนดเป็น 30 วินาที เสมอ

โหมดพลังงานต่ำ (Low Power Mode)

เวลาล็อคหน้าจออัตโนมัติบน iPad

สำหรับการกำหนดค่าเวลาใน iPad นั้น มีค่าเวลาด้วยการทั้งสิ้นจำนวน 5 แบบ คือล็อคหน้าจออัตโนมัติ ใน 2 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที และ ไม่ล็อคหน้าจออัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase