วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone

ชื่อของ iPhone จะถูกตั้งค่าไว้อัตโนมัติ ในค่าเริ่มต้น ซึ่งหากคุณเชื่อมต่อ กับ PC หรือ iTunes ชื่อของ iPhone จะแสดงตามชื่อ Pc ของคุณ เช่น iPhone ของ .... หรือแสดงชื่อรุ่นในค่าเริ่มต้น หากยังไม่เคยเชื่อมต่อ และเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ iPhone เนื่องจาก ชื่อ iPhone จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ Hotspot ดังนั้นเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ Hotspot ก็ต้องเปลี่ยนชื่อ iPhone

แตะ [Settings]

 select settings

เริ่มต้นที่หน้าจอโฮม แตะที่ [Settings]

เลือก [General]

cick genaral

จากนั้นเลื่อนขึ้นเล็กน้อย จะเจอกับหัวข้อ [General] แตะหนึ่งครั้ง

แตะ [About]

about

ในหน้าจอ [General] ให้แตะที่หัวข้อ [About]

แตะที่ [Name]

name

รายการย่อย [Name] จะแสดงชื่อ iPhone ณ ปัจจุบัน ให้คุณแตะหนึ่งครั้ง

พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

edit name

ในหน้าจอนี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อ iPhone ที่ต้องการได้ตามใจชอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม [Done]

เปลี่ยนชื่อเสร็จสมบูรณ์

done

เมื่อกดปุ่ม [Done] แล้ว หน้าจอจะกลับมาที่ หน้า About ตรงช่อง Name ชื่อ iPhone ของคุณ จะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อ ที่เพิ่งทำการตั้งค่าไปเมื่อสักครู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase