การเชื่อมต่อ Wi-Fi

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใน iPhone

แตะที่รายการ [Settings]

mainscreen

จากหน้าจอหลัก ให้คุณเลือกรายการ[Settings]

แตะที่ [Wi-Fi]

wifi

จากหน้าจอsettings ให้คุณเลือกรายการ[Wi-Fi]

ระบบจะแสดงรายชื่อเครือข่าย

selectwifi

จากนั้นให้คุณปัดหน้าจอไปด้านขวาตรงปุ่มให้เป็นสีเขียว เพื่อเปิดการใช้งานWi-Fi ระบบจะแสดงรายชื่อเครือข่ายที่คุณสามารถเข้าใช้งานได้ ในด้านล่าง แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องมีคือ รหัสผ่านในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ

ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อโดยแตะที่ชื่อจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับการใส่รหัสผ่านให้คุณกรอกรหัสผ่าน เสร็จแล้วแตะที่คำว่า [Join]

เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้คุณสังเกตมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพด้านล่าง นั้นหมายถึงการเชื่อต่อ Wi-Fi ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

finish
วิธีลัดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรามีวิธีแบบง่ายอีกแบบมาฝากด้วย แต่วิธีนี้ จะทำการเปิดและปิด Wi-Fi เท่านั้น ให้คุณปัดหน้าจหลักอจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะพบกับแผงควบคุมหรือ Control Center ให้คุณแตะที่สัญลักษณ์[Wi-Fi]ให้เป็นสีขาว เพื่อทำการเปิด และแตะอีกครั้งหากต้องการปิดการใช้งาน โดยสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

วิธีลัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

OFFICIAL SITE