การเชื่อมต่อ Wi-Fi

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใน iPhone

แตะที่รายการ [Settings]

mainscreen

จากหน้าจอหลัก ให้คุณเลือกรายการ[Settings]

แตะที่ [Wi-Fi]

wifi

จากหน้าจอsettings ให้คุณเลือกรายการ[Wi-Fi]

ระบบจะแสดงรายชื่อเครือข่าย

selectwifi

จากนั้นให้คุณปัดหน้าจอไปด้านขวาตรงปุ่มให้เป็นสีเขียว เพื่อเปิดการใช้งานWi-Fi ระบบจะแสดงรายชื่อเครือข่ายที่คุณสามารถเข้าใช้งานได้ ในด้านล่าง แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องมีคือ รหัสผ่านในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ

ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อโดยแตะที่ชื่อจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับการใส่รหัสผ่านให้คุณกรอกรหัสผ่าน เสร็จแล้วแตะที่คำว่า [Join]

เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้คุณสังเกตมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพด้านล่าง นั้นหมายถึงการเชื่อต่อ Wi-Fi ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

finish
วิธีลัดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรามีวิธีแบบง่ายอีกแบบมาฝากด้วย แต่วิธีนี้ จะทำการเปิดและปิด Wi-Fi เท่านั้น ให้คุณปัดหน้าจหลักอจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะพบกับแผงควบคุมหรือ Control Center ให้คุณแตะที่สัญลักษณ์[Wi-Fi]ให้เป็นสีขาว เพื่อทำการเปิด และแตะอีกครั้งหากต้องการปิดการใช้งาน โดยสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

วิธีลัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi