วิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษร ใน Mail (เมล) และ Notes (โน้ต)

สำหรับการตั้งค่านี้ จะเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอักษร ใน App พื้นฐานของ iPhone ได้แก่ "Mail" , "ข้อความ", "รายชื่อ" และ "โน้ต" ให้มีขนาดที่ใหญ่ขี้น

do larg text

วิธีการตั้งค่า

แตะที่รายการ [Larger text]

Large text

จากหน้าจอหลัก ไปยังรายการ [settings] > [General] > [Accessibility] > [Larger text] > แตะหนึ่งครั้ง

แตะที่รายการ [Larger text]

select size

ในหน้าจอนี้ คุณต้องเปิด การเพิ่มขนาดตัวอักษร โดยทำให้ปุ่มตรง Larger Accessibility Sizes เป็นสีเขียว ด้วยการแตะที่ปุ่ม จากนั้น ปรับขนาดตัวอักษรตามต้องการ โดย แตะปุ่มตรงขีดแล้วเลื่อนไปซ้ายหรือขวา

 

คุณสามารถตั้งค่าขนาดตัวอักษร ที่ App ได้

ในขณะที่คุณอ่าน เมล คุณสามารถ เพิ่มขนาดตัวอักษรใน แอพเมล ได้ แต่ มันจะดีกว่าไหม หากคุณ ทำตามนี้ เพราะ คุณสามารถเลือกขนาดที่ใหญ่มากกว่าได้ เวลาอ่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone