การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone

iPhone สามารถแสดงจำนวนเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ที่ยังคงเหลือได้ที่มุมด้านขวา วิธีตั้งค่ามีดังนี้

วิธีตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ สำหรับ iPhone 12 / ซีรีย์ 11

เปิด [Settings]

setting

จากหน้าจอหลัก แตะที่รายการ[Settings]

แตะ [General]

select General

ต่อมาเลือกรายการ [Battery] แล้วแตะหนึ่งครั้ง

เปิดการแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่

ในหน้าจอนี้ ที่รายการ Battery Percentage ทำการเปิดการแสดง โดยแตะที่สวิทซ์ หนึ่งครั้ง เปอร์เซนต์แบตเตอรี่คงเหลือ จะแสดงออกมาที่แถบสถานะมุมบนขวามือ ด้านข้างไอคอน แบตเตอรี่

show percentage

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase