วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ

สำหรับการใช้งาน iPhone แน่นอนว่าคุณ ต้องมีการแก้ไขหรือเลือกข้อความ ในแอพต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การ ตัด / คัดลอก / วาง (Cut / Copy / Paste) ข้อความซึ่งเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานในการทำงาน และคุณสามารถใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนแป้นพิมพ์ iPhone เพื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายดาย แม้กระทั่ง ใน Safari ระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุณก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

เลือกแอพที่ต้องการใช้งาน การเลือกข้อความ

เลือกแอพที่ต้องการ

ไปยังแอพใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการ ใน iPhone ในที่นี้เราขอเลือกใช้งานแอพ [Notes] เพราะเป็นแอพที่คุณมักจะใช้การ ตัด/ คัดลอก/ วาง ข้อความอยู่เป็นประจำ

เลื่อนเคอร์เซอร์

ก่อนที่จะอธิบายถึง ขั้นตอน การ ตัด/ คัดลอก/ วาง จะขออธิบายถึงวิธีการ เลื่อนเคอร์เซอร์ เพื่อไปยัง คำ วลี ประโยค หรือที่ต้องการก่อน วิธีการเลื่อนเคอร์เซอร์มีด้วยกัน 3 วิธี คือ

แตะหน้าจอ ตรงบริเวณข้อความที่ต้องการ
เป็นวิธีที่พื้นฐานและง่ายที่สุด เพียงใช้นิ้วแตะไปยังบริเวณข้อความ หรือคำใดๆ ที่ต้องการ เคอร์เซอร์ก็จะไปปรากฏอยู่ ตำแหน่งที่นิ้วเราสัมผัสลงไป แต่บ่อยครั้ง ที่การใช้งานในวิธี มีความแม่นยำน้อย มักไม่ค่อยตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

แตะที่เคอร์เซอร์ค้างไว้

แตะที่เคอร์เซอร์ค้างไว้

ให้ แตะค้างที่เคอร์เซอร์ จนเคอร์เซอร์นั้น มีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วลากนิ้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอ วิธีนี้จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ใช้ ฟังก์ชั่น Trackpad (แทร็คแพด)
เปลี่ยนคีย์บอร์ดของ iPhone ให้กลายเป็นแทร็คแพด เพื่อใช้เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกตัวอักษร หรือข้อความ

ฟังก์ชั่น Trackpad (แทร็คแพด) เปลี่ยนการเลื่อนเคอร์เซอร์และการเลือก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย!

เคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อสามารถแก้ไขข้อความได้

สามารถใช้เคอร์เซอร์บนหน้าจอที่รองรับ การแก้ไขข้อความได้เท่านั้น จะไม่แสดงบนหน้าจอ จดหมายที่ได้รับ (กล่องเข้า) ในแอพเมล หรือบนหน้าเว็บไซต์

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง

วิธีเลือกข้อความ

วิธีเลือกข้อความ

แตะตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่อีกครั้ง เพื่อให้ เมนู "Select | Select All | Paste (เลือก | เลือกทั้งหมด | วาง)" แสดงขึ้น

เลือกทั้งหมด

แตะที่เมนู [Select All] เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด เมื่อเมนู Cut / Copy / Paste เลือกแตะเมนูย่อยที่ต้องการใช้งาน

เลือกทั้งหมด

หากต้องการเลือกเฉพาะคำ ให้แตะที่ [Select] ที่คำที่ต้องการ เมื่อเมนู Cut / Copy / Paste เลือกแตะเมนูย่อยที่ต้องการใช้งาน

เลือกเฉพาะคำ"/

หากต้องการเลือก ประโยค หรือ เลือกข้อความ ด้วยตัวเอง ให้แตะ คำที่เลือกไว้ แล้ว ลากไปยังข้อความที่ต้องการ จนแถบสีเหลืองคุมทั้งหมดที่ต้องการ เมื่อเมนู Cut / Copy / Paste เลือกแตะเมนูย่อยที่ต้องการใช้งาน

เลือก ประโยค หรือ เลือกข้อความ
อีกหนึ่งวิธีในการเลือกคำ

นอกจากจะสามารถใช้เมนู Select เพื่อเลือกคำได้แล้ว คุณยังสามารถใช้วิธี ดับเบิ้ลแท็บ(แตะสองครั้งติดกันด้วยความรวดเร็ว) ที่คำที่ต้องการ เมื่อคำดังกล่าว แสดงเป็น คำที่เลือกไว้ แล้ว ลากไปยังข้อความที่ต้องการ เพื่อเลือกทั้งประโยคหรือย่อหน้าตามต้องการ

วิธี ดับเบิ้ลแท็บ

แต่บนการใช้งาน Safari เมื่ออยู่ในหน้าเว็บไซต์ คุณไม่สามารถใช้วิธี ดับเบิ้ลแท็บ ได้

คัดลอกแล้ววาง

คัดลอกแล้ววาง

เมื่อเลือกข้อความที่ต้องการจะคัดลอกได้แล้ว ให้แตะที่ [Copy] จากเมนูต่างๆที่แสดงอยู่ด้านบนข้อความที่เลือก

จากนั้นไปยัง แอพใดๆ ที่คุณต้องการ วางข้อความดังกล่าว ( ในที่นี้เราเลือกใช้ แอพเมล) แล้วแตะที่หน้าจอจนเมนูแสดงขึ้น แตะที่ [Paste] การวางข้อความสำเร็จ **หน้าจอด้านบนจะแจ้งการเตือนการวางข้อความ โดยจะระบุแอพต้นทางที่เราคัดลอกมาและระบุแอพปลายทางที่วาง

คัดลอกแล้ววาง
หากเลือกวิธี Cut/Paste

หากคุณเลือกแตะที่ Cut / Paste จะเป็นการตัดข้อความที่เลือกไว้ มาวาง (แอพต้นทางจะไม่มีข้อความดังกล่าวอีก) แต่หากเลือก Copy / Paste จะเป็นการคัดลอกข้อความนั้นมาจากแอพต้นทาง ข้อความที่คัดลอกยังคงอยู่

วิธีใช้งานในเว็บไซต์

แม้ว่าจะไม่มีโหมด สำหรับการแก้ไขข้อความ ในระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ผ่านทาง Safari แต่คุณสามารถ คัดลอก ข้อความจากหน้าเว็บ ไปยังแอพอื่นๆได้

แตะค้างบนคำที่ต้องการ

ที่หน้าใดๆก็ตาม ให้คุณ แตะค้างบนคำที่ต้องการคัดลอก จนคำนั้น คลุมด้วยแถบสีฟ้า หากต้องการคัดลอกทั้งประโยค เช่นเดียว แตะค้างแล้วลากจนแถบสีฟ้าคลุมทั้งหมดที่ต้องการ เมื่อเมนย่อยแสดงขึ้น แตะที่ [Copy]

แตะค้างบนคำในเว็บไซต์

แล้วนำไปวางข้อความไปวาง ในแอพที่รองรับ การแก้ไขข้อความ บน iPhone ของคุณตามต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase