การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน

สำหรับหลายๆคนอาจมีปัญหาในการใช้งาน สำหรับการตั้งค่าภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย คุณสามารถทำได้ดังนี้

แตะ Settings

 select settings

จากหน้าจอหลัก แตะไปที่รายการ [Settings]

เลือก รายการ General

cick genaral

จากนั้นไปยังรายการ [General] แตะหนึ่งครั้ง

แตะ Language & Region

[Language & Region]

จากนั้นเลือกแตะที่รายการ [Language & Region]

เลือกรายการ Other Languages...

select laguage

ในหน้าจอนี้ให้ แตะไปยังรายการ [Other Languages... ]

เลือก ภาษาที่ต้องการใช้งาน

จากนั้นให้แตะที่รายการภาษาที่ต้องการใช้งาน เสร็จแล้วแตะปุ่ม [Done] จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้ยืนยันการตั้งค่า ให้แตะที่ [Change to Thai] การตั้งค่าภาษาจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

select laguage
เปลี่ยนเมนูจากภาษาไทย เป็นภาษาอื่นๆ

จากหน้าจอหลัก ให้คุณเลือกที่รายการ การตั้งค่า > ทั่วไป >ภาษาและภูมิภาค >ภาษาอื่น > เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน กดปุ่ม เสร็จสิ้น มุมขวามือ ด้านบน

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi