การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)

วิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์ และการใช้งานคีย์บอร์ดบนหน้าจอของ iPhone รวมถึงสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่างๆของแป้นพิมพ์

วิธีสลับแป้นพิมพ์

แตะไอคอน รูปโลก

แตะ เครื่องหมาย รูปโลก

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนภาษา ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความ ให้คุณแตะ ไอคอนรูปโลก จะเป็นสลับแป้นพิมพ์ไปยังภาษาอื่นๆได้

เมื่อแตะค้างที่ ไอคอน รูปโลก

เมื่อแตะค้างที่ ไอคอนรูปโลก รายการแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่ ตั้งค่าไว้จะปรากฏขึ้น หากคุณมีจำนวนแป้นพิมพ์หลายภาษา แตะค้างโดยไม่ปล่อยนิ้ว จะเป็นการเลื่อนไปยังตัวเลือกต่างๆ หรือจะแตะที่ตัวเลือกที่ต้องการ ก็ได้เช่นเดียวกัน

swich keyboard

ใช้งานคีย์บอร์ดด้วยมือเดียว

เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยมือเดียวให้ถนัดยิ่งขึ้น คุณสามารถย้ายปุ่มให้อยู่ใกล้นิ้วโป้งของคุณมากขึ้นได้ บน iPhone ทุกรุ่นยกเว้น iPhone SE (รุ่นที่ 1) ลองแตะที่ไอคอน แป้นพิมพ์< แป้นพิมพ์จะถูกปรับตำแหน่งให้ชิดซ้าย

swich keyboard

หรือแตะที่ไอคอน แป้นพิมพ์> เพื่อปรับให้แป้นพิมพ์ปรับตำแหน่งให้ชิดขวา หรือตามความถนัดในการใช้

swich keyboard

ในการวางแป้นพิมพ์ตรงกลางอีกครั้ง ให้แตะขอบด้านขวาหรือซ้ายของแป้นพิมพ์

วิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์

เปิดหน้าจอการตั้งค่าคีย์บอร์ด

setting keyboard

เริ่มต้นจากหน้าจอโฮมของ iPhone ไปที่ [Settings] > [Genral] > [Keyboards] ในหน้าจอจะมีรายการย่อย [Keyboards] ตัวเลขที่กำกับอยู่ท้ายรายการ หมายถึง จำนวนของแป้นพิมพ์ที่คุณมีอยู่ในตัวเครื่อง ให้คุณแตะที่รายการนี้หนึ่งครั้ง

แตะ Add New keyboard

add keyboard

หน้าจอจะแสดงรายการแป้นพิมพ์ที่มีการตั้งค่าใช้งานไว้ แตะไปที่หัวข้อ [Add New Keyboard...] เมื่อจะเพิ่ม แป้นพิมพ์อื่นๆที่คุณต้องการใช้งาน

เลือกภาษา ที่คุณต้องการใช้งาน

เลื่อนขึ้นเพื่อไปยัง ภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม แป้นพิมพ์ แล้วจึงแตะเพื่อเลือก หน้าจอจะย้อนกลับมายัง รายการแป้นพิมพ์ และแป้นพิมพ์ที่เพิ่งถูกเพิ่ม จะแสดงอยู่ในรายการด้วย

add new

วิธีการแก้ไขแป้นพิมพ์

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

แตะที่ แป้นพิมพ์ที่ต้องการ เมื่อหน้าจอการกำหนดค่าปรากฏขึ้น เลือกรูปแบบแป้นเพิมพ์ที่ต้องการ โดยรูปแบบของแถวแป้นพิมพ์จะเปลี่ยนตามค่าที่คุณกำหนด

แก้ไขการกำหนดค่า

วิธีการลบแป้นพิมพ์

delete keyboard

หากคุณต้องการลบแป้นพิมพ์ที่ไม่ต้องการใช้งานออก สามารถทำได้โดย แตะแล้วลากรายการแป้นพิมพ์ ที่ไม่ต้องการไปทางด้านซ้ายมือ จากนั้นจะมีปุ่ม [Delete] แสดงขึ้นมาให้คุณแตะหนึ่งครั้ง แป้นพิมพ์ก็จะถูกลบ

ย้ายตำแหน่งแป้นพิมพ์

เวลาพิมพ์ข้อความหรือแตะที่เครื่องหมาย รูปโลก แล้วแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้งานบ่อยๆ ไม่อยู่ในตำแหน่งแรก ในการเริ่มต้นเวลาพิมพ์ เข้ามาที่หน้า Keyboards แตะปุ่ม [Edit] จะมีเส้นสามเส้นแสดงอยู่ด้านขวาของแป้นพิมพ์ ให้คุณลากแล้วเลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อทำการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งได้ตามความต้องการ

การย้ายตำแหน่ง

อธิบายการทำงาน ของหน้าจอการตั้งค่าคีย์บอร์ด

อธิบายรายการ

Autio-Correction : แก้ไขคำผิดอัตโนมัติ เพียงแค่คุณพิมพ์ ตัวอักษรไม่กี่ตัว iPhone จะประมวลผลหาคำ ที่คิดว่าคุณน่าจะใช้งานและเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ เพียงแค่คุณแตะที่เคาะ (space) แต่ในหลายครั้ง ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความต้องการในการใช้คำ ในปุ่มนี้ จึงแนะนำปิดจะง่ายต่อการใช้งานกว่า

Smart Punctuation : เครื่องหมายวรรคตอนอัจฉริยะ จะแปลงยัติภังค์สองตัว (--) เป็นขีดกลาง และแปลงเครื่องหมายอัญประกาศแบบตรงเป็นเครื่องหมายอัญประกาศแบบโค้งโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณกำลังป้อน

Auto-Capitalization : ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ ในแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ ตัวแรกของประโยคจะขึ้นต้นด้วยตัวพิพ์ใหญ่เสมอ

Enable Caps Lock : เปิดใช้งานปุ่ม Caps Lock เมื่อคุณแตะ ที่ปุ่ม [↑] บนแป้นพิม์จะเป็นการยกแคร่ แต่หากคุณต้องการยกแคร่ค้างไว้ ให้แตะที่ปุ่มสองครั้ง การกลับสู่แคร่ปกติ ให้คุณแตะ [↑] อีกครั้ง

Predictive :การคาดเดา ในขณะที่คุณป้อนข้อความบนแป้นพิมพ์ของ iPhone คุณจะเห็นการคาดเดาสำหรับคำต่อไปของคุณแสดงอยู่ด้านบนของแถวแรก อิโมจิที่อาจใช้แทนคำของคุณ และคำแนะนำอื่นๆ โดยอิงจากกิจกรรมล่าสุดของคุณและข้อมูลจากแอพต่างๆ

Character Preview :แสดงตัวอย่างอักขระ เมื่อคุณแตะที่แป้นใดๆ ตัวอักษรจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น ป้องกันการพิมพ์ที่ผิดพลาดได้ดี

"."Shortcut : ปุ่มลัด "." เมื่อคุณแตะที่แป้น วรรค (space) จะเป็นการเพิ่มจุดอัตโนมัติ และวรรค 1 เคาะ

Enable Dictation : เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอก (พิมพ์ด้วยเสียง Voice input)

Check Spelling :ตรวจการสะกดคำ เป็นการตรวจสอบคำศัพท์ที่คุณพิมพ์ผิด ถ้าคุณพิมพ์ผิดจะปรากฏ จุดไข่ปลาสีแดง ที่คำนั้นๆ

Slide to Type : ลากนิ้วเพื่อป้อน ใช้นิ้วลากไปตามตัวอักษรที่ต้องการแทนการพิมพ์แบบง่ายๆ เหมาะสำหรับการพิมพ์แบบเร่งรีบ ข้อความไม่ยาวมาก (แป้นพิมพ์ภาษาไทยยังไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้) แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษใช้งานได้

Delete Slide-to-Type by Word : ลบคำในการลากเพื่อป้อน เมื่อใช้งานลากนิ้วเพื่อป้อน เมื่อแตะที่ปุ่ม backspace หนึ่งครั้งจะเป็นการลบคำที่ลากเพื่อป้อนล่าสุดทั้งคำ ไม่ใช่แค่ลบเพียงตัวอักษรท้ายสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าเบื้องต้น

วิธี ตัด / คัดลอก / วาง ข้อความ
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Face ID
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Quick Start) เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
กำหนดเวลา ล็อคหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone
ตั้งค่าการล็อครหัสผ่าน (Passcode Lock) จำนวน 6 หลัก
การตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ ใน iPhone
วิธีอัพเดท iOS
ตรวจสอบข้อมูล การใช้งาน Cellular (เซลลูลาร์)
วิธีตั้งค่า มุมมองหน้าจอ เป็นแบบซูม
ตั้งค่า การหมุนอัตโนมัติของหน้าจอ iPhone
วิธีเปลี่ยนชื่อ iPhone
การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า และ เสียงเตือนของ iPhone
การตั้งค่า Touch ID
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (Keyboard)
วิธีการสมัคร Apple ID โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

iPhone Online Purchase