วิธีแชร์อินเทอร์เน็ตและใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone

Personal Hotspot (ฮอตสปอตส่วนบุคคล) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำให้ iPhone สร้างสัญญาณเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไร้สายส่วนบุคคลขนาดเล็ก โดยใช้ข้อมูลเครือข่ายมือถือ(Cellular) เพื่อแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น โน้ตบุค iPad หรือ iPhone เครื่องอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์มาก เมื่อคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างเดินทาง หรือ เมื่อไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ได้

โดยสามารถเชื่อมต่อ iPhone เครื่องหลักกับ อุปการณ์อื่นๆ ได้ถึง 4 ช่องทาง ได้แก่ ทาง Wi-Fi / Bluetooth / USB / Instant Hotspot ซึ่ง Instant Hotspot จะเป็นวิธีที่สะดวกและเชื่อมต่อได้ง่ายมาก เพียงแค่คุณใช้ Apple ID เดียวกัน ระหว่างตัวหลักและเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ โดยใช้ได้กับ iPhone รุ่นที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่ iPhone 5 หรือใหม่กว่า เป็นต้นไป

เปิดใช้งาน ฮอตสปอตส่วนบุคคคล

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi / บลูทูธ / USB ต้องตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone เครื่องหลักก่อน

ไปยัง [Settings]

ไปยัง [Settings]

เลือกแตะ [Settings] ในหน้าจอโฮม

แตะที่ [Personal Hotspot]

แตะที่ [Personal Hotspot]

ต่อมา เลือกแตะที่ [Personal Hotspot]

เปิดสวิทซ์ที่ [Allow Others to Join]

เปิดสวิทซ์ที่ [Allow Others to Join]

ที่หัวข้อ [Allow Other to Join]เปิดสวิทซ์ให้เป็นสีเขียว เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆเข้าใช้งานเครือข่ายส่วนบุคคลนี้ได้

ในกรณีที่ฟังก์ชั่น Wi-Fi・Bluetooth ปิดอยู่
ในกรณีที่ฟังก์ชั่น Wi-Fi・Bluetooth ปิดอยู่

หากปิดการใช้งาน Wi-Fi / Bluetooth ไว้ในการตั้งค่า iPhone จะแสดงหน้าจอป๊อปอัปนี้ขึ้น

ให้ทำการเปิดใช้งาน Wi-Fi หากต้องการปล่อยสัญญาณผ่านทาง Wi-Fi และ เปิดบลูทูธ ในกรณีที่ต้องการแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ

แต่หากใช้งาน การแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านทาง USB ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน 2 ฟังก์ชั่นนี้

เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi

ตรวจสอบชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน

ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi คุณจำเป็นต้องทราบ ชื่อเครือข่าย และ รหัสผ่าน สำหรับการเข้าถึงสัญญาณ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ iPhone เครื่องหลักที่ใช้แชร์สัญญาณ ที่หน้าจอ "Personal Hotspot"

ตรวจสอบชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน
เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ค่าเริ่มต้นของรหัสผ่าน จะถูกกำหนดไว้อยู่แล้วเป็นอักษรและตัวเลขในรูปแบบสุ่มที่ [Wi-Fi Password] เมื่อต้องการเปลี่ยนใหม่ ให้แตะหนึ่งครั้ง จากนั้น ตั้งรหัสใหม่จำนวน 8 หลัก ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว แตะที่ [Done]

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ต้องการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย

สำหรับชื่อเครือข่าย Wi-Fi นั้น จะเป็นชื่อเดียวกันกับ ชื่อ iPhone ของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

⇒ วิธีการเปลี่ยนชื่อ iPhone

เชื่อมต่อสัญญาณจากอุปรณ์อื่นที่ต้องการ

ไปยังเมนูการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในอุปกรณ์อื่นๆ จะพบกับ สัญญาณWi-Fi ที่เป็นชื่อของ iPhone ที่คุณเปิดฮอตสปอตไว้ แสดงในรายการเครือข่ายต่างๆ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั่วไป ให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มต้นการแชร์อินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อสัญญาณจากอุปรณ์อื่นที่ต้องการ

การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เริ่มต้นขึ้น

เพียงเท่านี้ การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi ของคุณ เป็นอันเสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เริ่มต้นขึ้น

เชื่อมต่อด้วย Bluetooth

สำหรับ การเชื่อมต่อกับ ฮอตสปอตส่วนบุคคล บน iPhone ผ่านทางบูลทูธนั้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ว่าเป็น iPad หรือ PC

กรณีเชื่อมต่อจาก iPad หรือ แท็บเล็ต

บนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้แตะที่ รายการ [Bluetooth] จากนั้น เปิดสวิทซ์ (เป็นสีเขียว) ระบบจะทำการ มองหาอุปกรณ์เพื่อจับคู่ แตะที่ ชื่ออุปุกรณ์หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างรายการ "OTHER DEVICES"

เชื่อมต่อด้วย Bluetooth กรณีเชื่อมต่อจาก iPad หรือ แท็บเล็ต

หน้าจอป๊อปอัพ "Bluetooth Pairing Request" จะปรากฏขึ้น บนทั้งสองอุปกรณ์ โดยรหัสที่จะแสดงเป็นรหัสเดียวกัน ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสที่แสดงบนหน้าจอนั้นเหมือนกัน แล้วจึงแตะที่ [Pair] ทั้งบนอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณฮอตสปอต และ บนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อด้วย Bluetooth

เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏแสดงว่า การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฮอตสปอตส่วนบุคคล ผ่านบูลทูธสำเร็จ

เชื่อมต่อสำเร็จ

กรณีเชื่อมต่อจาก PC หรือ โน๊ตบุค

สำหรับการเชื่อมต่อผ่านทางบูลทูธ กับ PC หรือ โน๊ตบุค คุณสามารถเลือกวิธีในการจับคู่อุปกรณ์ได้ 2 แบบ

จับคู่จาก Control Panel
เริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ ไปยัง หน้าจอ "Control Panel" ที่หัวข้อ "Hardware and Sound" คลิกที่ [ Add Device]

จับคู่จาก Control Panel

รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ จะแสดงขึ้น คลิกที่ ชื่อ iPhone ที่คุณต้องการจะจับคู่ แล้วคลิกที่ [Next]

คลิกชื่อไอโฟน

จากนั้น จะมีหน้าต่างข้อความ แสดงรหัสการจับคู่ ปรากฏขึ้น ตรวจสอบบน iPhone เครื่องหลักว่า เป็นรหัสเดียวกันหรือไม่ หากใช่ คลิกที่ [Yes] จากนั้น แตะ [Pair] ที่หน้าจอ iPhone

คลิก Yes

ไฟล์ที่ต้องการจะถูกติดตั้ง การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

จับคู่เสร็จสมบูรณ์

จับคู่ผ่านฟังก์ชั่น Bluetooth
หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ไปยัง Bluetooth Devices แล้วคลิกขวาหนึ่งครั้ง คลิกที่ [Join a Personal Area Network] จากรายการเมนูที่แสดงขึ้น

จับคู่ผ่านฟังก์ชั่น Bluetooth

ระบบจะตรวจหาอุปกรณ์รอบๆตัวคุณ เมื่อ ชื่อ iPhone หลักที่ใช้ปล่อยสัญญาณ ฮอตสปอตส่วนบุคคล ปรากกฏขึ้นให้คลิกขวา เลือกหัวข้อ [Connect using]> [Access point] ตามลำดับ

คลิกชื่อไอโฟน

การจับคู่อุปกรณ์รุะหว่าง iPhone และ PC สำเร็จ

เชื่อมต่อผ่านBluetooth สำเร็จ

เชื่อมต่อ ด้วย USB

แชร์อินเทอร์เน็ต จาก iPhone ผ่านทางสาย USB กับคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง iTunes ได้ง่ายๆ ดังนี้

การติดตั้ง และ ดาวน์โหลด iTunes

เชื่อมต่อ Mac หรือ PC ด้วย USB

เสียบสายUSB จาก iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเห็นการเตือน ที่ถามว่า "Trust This Computer? " ให้แตะ[Trust]จากนั้นให้กรอกรหัสผ่านปลดล็อคหน้าจอ เพื่อยินยอมให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ iPhone

เชื่อมต่อด้วย USB

การแชร์อินเทอร์เน็ตด้วย USB เริ่มต้นขึ้น

เพียงเท่านี้ คอมพิวเตอร์ของคุณก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากฮอตสปอตส่วนบบุคคล ผ่านทาง USB ได้ทันที

การแชร์อินเทอร์เน็ตด้วย USB เริ่มต้นขึ้น

เชื่อมต่อด้วย Instant Hotspot

Instant Hotspot ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน หากคุณมีอุปกรณ์หลายเครื่อง และ เครื่องหลักที่ใช้ปล่อยสัญญาณกับเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อนั้น ใช้ Apple ID เดียวกัน การเชื่อมต่อแบบ Instant Hotspot เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมาก

ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วย Apple ID เดียวกัน

ล็อกอินเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน

ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วย Apple ID เดียวกัน

เปิด Bluetooth

จากนั้นที่หัวข้อ [Bluetooth] ให้ทำการ เปิดสวิทซ์(เป็นสีเขียว) ทั้งคู่

เปิด Bluetooth

เปิด Wi-Fi แล้วเลือกแตะที่ชื่ออุปกรณ์หลัก

เปิด Wi-Fi แล้วเลือกแตะที่ชื่ออุปกรณ์หลัก

ไปยัง อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

แตะที่ [Settings] >เปิดสวิทซ์ ที่ [Wi-Fi] ที่หัวข้อ "PERSONAL HOTSPOTS" แตะที่ ชื่อ iPhone เครื่องหลักที่ใช้ปล่อยสัญญาณ

เริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วย Instant Hotspot

เริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วย Instant Hotspot

เพียงเท่านี้ การเชื่อมต่อด้วย Instant Hotspot เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

หน้าจอระหว่างใช้งานและวิธีตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์

การแสดงผลระหว่างการแชร์อินเทอร์เน็ต

ในระหว่างการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอของ iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้านั้น จะเปลี่ยนเป็นแถบสีน้ำเงินยาวทั้งหน้าจอ แต่สำหรับการแสดงผลใน iPhone X และรุ่นใหม่กว่า แถบสีน้ำเงินจะคลุมอยู่แค่ในนาฬิกาเท่านั้น เมื่อแตะแถบสีน้ำเงินนี้ จะไปยังหน้าจอการตั้งค่า ฮอตสปอตส่วนบุคล หากคุณต้องการไปยังการตั้งค่า ฮอตสปอตส่วนบุคคล ใช้วิธีนี้จะสะดวกและเร็วกว่าแตะแอพ การตั้งค่า

การแสดงผลระหว่างการแชร์อินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

จากหน้าจอโฮม ปัดหน้าจอมุมขวามือลง เพื่อเปิด Control Center (ในiPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า ให้ปัดขึ้นจากกี่งกลางด้านล่างของหน้าจอ) จากนั้น แตะค้าง บริเวณไอคอน airplane mode หรือ Wi-Fi ด้านบนซ้ายมือ ที่ใต้ไอคอน "Personal Hospot" จะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
เมื่อเปิดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi บน iPhone และต่อสาย USB

เมื่อเปิด Wi-Fi บน iPhone และทำการเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB และ Wi-Fi ดังนั้นบนหน้าจอ iPhoneที่ด้านล่างไอคอน Personal Hotspot อาจแสดงจำนวนเป็น "2 Connections" ได้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB และการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นโปรดปิด Wi-Fi บน iPhone ของคุณเพื่อปกป้องความสับสน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ตั้งค่าเวลาหน้าจอ (Screentime)
วิธีใช้ Control Center (ศูนย์ควบคุม)
วิธีปรับแต่ง ศูนย์ควบคุม (Control Center)
วิธีการตั้งค่าและใช้งาน Night Shift
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Siri
วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน "หวัดดี Siri"
การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot)
วิธีใช้ พจนานุกรม ในตัว ของ iPhone
วิธีใช้และตั้งค่าโหมด ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)
การตั้งค่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน
วิธีสำรองข้อมูล iCloud / วิธี รีเซ็ต และ กู้คืน iPhone
การจัดการหน้าจอโฺฮมและแอพพลิเคชั่นใน iPhone
วิธีการตั้งค่า ปุ่มลัด (Shortcuts)
การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice input)
Siri ค้นหาเพลงที่เปิดอยู่ได้
วิธีแชร์อินเทอร์เน็ตและใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone
การใช้งาน Multitasking (มัลติทาสกิ้ง)

iPhone Online Purchase