การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice input)

การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice input) ได้ทำการปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น ระบบจะประมวลผลการพิมพ์ออกมาแบบเรียลไทม์ การสั่งพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียงนั้น รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณสามารถสลับไปมาตามคีย์บอร์ดที่คุณตั้งค่าไว้ iPhone ได้อย่างรวดเร็ว

มีหลายวิธีในการใช้งานขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณ เช่นใช้การพิมพ์ด้วยเสียงในขณะที่กำลังเดิน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหาก เดินไปพิมพ์ข้อความไป เป็นต้น

พูดสิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์

การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง ของ iPhone นั้น ไม่ได้จำกัด แค่เฉพาะ แอพพื้นฐาน อย่าง Notes Messages หรือ Mail คุณสามารถใช้งานได้ในแอพที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติม อย่าง LINE , Skype , Twitter อีกด้วย

แตะปุ่ม ไมโครโฟน บนคีย์บอร์ด

แตะปุ่ม ไมโครโฟน บนคีย์บอร์ด

เปิดแอพที่คุณต้องการจะใช้พิมพ์ข้อความตามต้องการ

เมื่อแป้นพิมพ์ปรากฎขึ้น ให้แตะที่ปุ่ม ไมโครโฟน

พูดข้อความที่ต้องการ จะพิมพ์กับ iPhone

พูดข้อความที่ต้องการ

เริ่มพูดสิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์กับ iPhone ควรพูดให้เป็นธรรมชาติ

สังเกตข้อความที่คุณพูดจะถูกพิมพ์ลงบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนภาษาระหว่างพิมพ์

ระหว่างที่คุณพูดเมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้พูด ให้แตะปุ่ม รูปโลก แล้วพูดภาษานั้นๆ เพื่อพิมพ์ข้อความต่อได้ทันที

เปลี่ยนภาษาระหว่างพิมพ์

เสร็จสิ้นการพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง

小技

เมื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้งานการพิมพ์จากคีย์บอร์ดบนหน้าจอ สามารถแตะที่ปุ่ม คีย์บอร์ด และใช้ปุ่มเดียวกันนี้ ในการสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงได้อีกด้วย

อีกหนึ่งวิธี เมื่อต้องการสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความด้วยเสียง
คุณสามารถแตะที่บริเวณพื้นที่ สีเทาเข้ม หรือ บริเวณส่วนเคลื่อนไหวคล้ายคลื่นเสียงได้เช่นเดียวกัน

คุณสามารถ พูดคำว่า "เว้นวรรค" หรือ "ขึ้นบรรทัดใหม่" ได้ระหว่างการพูดเพื่อการพิมพ์ที่สวยงามเป็นระเบียบ

ป้อนสัญลักษณ์ ด้วยเสียง

สำหรับใครที่ต้องการป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ ในประโยค ในระหว่างการพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง เรามีสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย มาฝาก

ลองพูดคำเหล่านี้ ระหว่างการพิมพ์ได้ทันที
จุด - หน้าจอจะแสดงผลเป็น " . "
จุลภาค - หน้าจอจะแสดงผลเป็น ","
ทับ - หน้าจอจะแสดงผลเป็น " /"
ทวิภาค - หน้าจอจะแสดงผลเป็น ":"
วงเล็บเปิด - หน้าจอจะแสดงผลเป็น " ("
วงเล็บปิด - หน้าจอจะแสดงผลเป็น " )"
ดอกจัน - หน้าจอจะแสดงผลเป็น "*"
ไม้ยมก - หน้าจอจะแสดงผลเป็น "ๆ"
หากต้องการเว้นวรรค ให้พูดว่า "เว้นวรรค"
หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ให้พูดว่า "บรรทัดใหม่"

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ตั้งค่าเวลาหน้าจอ (Screentime)
วิธีใช้ Control Center (ศูนย์ควบคุม)
วิธีปรับแต่ง ศูนย์ควบคุม (Control Center)
วิธีการตั้งค่าและใช้งาน Night Shift
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Siri
วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน "หวัดดี Siri"
การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot)
วิธีใช้ พจนานุกรม ในตัว ของ iPhone
วิธีใช้และตั้งค่าโหมด ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)
การตั้งค่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน
วิธีสำรองข้อมูล iCloud / วิธี รีเซ็ต และ กู้คืน iPhone
การจัดการหน้าจอโฺฮมและแอพพลิเคชั่นใน iPhone
วิธีการตั้งค่า ปุ่มลัด (Shortcuts)
การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice input)
Siri ค้นหาเพลงที่เปิดอยู่ได้
วิธีแชร์อินเทอร์เน็ตและใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone
การใช้งาน Multitasking (มัลติทาสกิ้ง)

iPhone Online Purchase