ฟังก์ชั่น Trackpad (แทร็คแพด) เปลี่ยนการเลื่อนเคอร์เซอร์และการเลือก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย!

เวลาที่เราเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกข้อความ หรือการแก้ไขข้อความ คุณคงไม่ปฏิเสธว่าการใช้งาน ยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้อาจจะไม่มากนัก แต่ก็ยังถือเป็นจุดด้อยสำหรับ iPhone

รู้หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดของ iPhone ให้กลายเป็นแทร็คแพด เพื่อใช้เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกตัวอักษร รุ่นที่ใช้งานรองรับ ฟังก์ชั่นแทร็คแพด เป็น iPhone 6s หรือรุ่นที่ใหม่กว่าและมี 3D Touch อย่างไรก็ตาม แม้ใน iPhone 5s หรือรุ่นก่อนหน้านั้น ที่ไม่มี 3D Touch ก็สามารถใช้เป็นแทร็คแพดได้ แต่ฟังก์ชั่นจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อย

แตะค้างที่ คีย์บอร์ด

ที่แอพ โน้ต (Notes) ลองป้อนบทความหรือข้อความใดๆ จากนั้นแตะค้างที่แป้นพิมพ์ไว้ คีย์บอร์ดจะเปลี่ยน เป็นแทร็คแพด หลังจากนั้น ถ้าคุณเลื่อนนิ้วของคุณ เคอร์เซอร์ก็จะเลื่อนไปตามนิ้วของคุณ

แตะค้างที่ คีย์บอร์ด

เลือกคำ

เลือกคำ

หลังจากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ออกแรงกดนิ้วลงไปอีกครั้งที่เแป้นพิมพ์ โดยไม่ปล่อยนิ้วของคุณ เพื่อเลือกคำ

เลือกประโยค

เลือกประโยค

หลังจากเลือกคำแล้ว หากกดอีกครั้ง จะเป็นการเลือกประโยค (อย่าลืมว่า ต้องไม่ปล่อยนิ้วของคุณ)

เลือกย่อหน้า

เลือกย่อหน้า

ในครั้งนี้หากกดนิ้วลงอีกครั้ง จะเป็นการเลือกย่อหน้า

เคล็ดลับในการใช้งาน คือเลือกคำ→ประโยค→ย่อหน้า โดยกดแทร็คแพ็ค ในจังหวะที่พอดี

เลือกย่อหน้าใดๆ ตามต้องการ

เลือกย่อหน้าใดๆ

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งใดก็ได้ และจึงค่อยออกแรงกดนิ้วลงไปอีกครั้ง เพื่อเลือกคำ แต่ถ้าคุณเลื่อนนิ้วพร้อมกับออกแรงกดนิ้ว จะเป็นการเลือกกับคำนั้นไปด้วย

อย่างไรก็ตาม การเลือกในรูปแบบนี้จะเน้นใช้กับการเลือกคำ หากคุณต้องการเลือกแค่หนึ่งตัวอักษร ให้ใช้วิธีการเลือกแบบเดิมๆ ตามที่เคยใช้งาน

เมนู แก้ไข

เมนู แก้ไข

แตะที่ ส่วนที่เลือกไว้จากแทร็กแพค เพื่อแสดงเมนูแก้ไข

เลื่อนเคอร์เซอร์ได้ง่ายๆ แม้ในส่วนที่เล็ก

Safari

ด้วยฟังก์ชั่นแทร็คแพด คุณสามารถย้ายและเลือกเคอร์เซอร์ได้ง่าย แม้ในที่เล็กๆ เช่นแถบที่อยู่ของ Safari

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติใหม่ใน iPhone 6s

iPhone Online Purchase