วิธีตั้งค่าแสดงเปอร์เซนต์ % ของแบตเตอรี่ บน iOS 16

ฟังก์ชันแสดง ระดับแบตเตอรี่คงเหลือ แบบเปอร์เซ็นต์ บนแถบสถานะของ iPhone ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไป ใน iPhone X และรุ่นที่ใหม่กว่าที่มี Face ID แต่ว่าใน iOS 16 ฟังก์ชันนี้ กลับมาใช้งานได้แล้ว

รุ่นที่ไม่รองรับการแสดงเปอร์เซ็นต์คงเหลือ แบตเตอรี่

ตามข้อมูลของ Apple ฟังก์ชันแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือ บนแถบสถานะ ไม่รองรับการใช้งาน ในรุ่นต่อไปนี้

・iPhone 13 mini
・iPhone 12 mini
・iPhone 11
・iPhone XR

เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อ [Battery Percentage]

เริ่มต้นจากหน้าจอโฮมหลัก แตะที่ [Settings] > [Battery] จากนั้นแตะที่ สวิทซ์ด้านหลัง หัวข้อ [Battery Percentage] (ทำให้เป็นสีเขียว) เพื่อเปิดใช้งาน

เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อ [Battery Percentage]

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมบนขวาของหน้าจอ จะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

เปอร์เซนต์แบตเตอรี่คงเหลือแสดง
ความแตกต่างไอคอนระหว่าง เปิด/ปิด การแสดงเปอร์เซ็นต์ แบตเตอรี่
ความแตกต่างของไอคอน

เมื่อมีการเปิดใช้งาน แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือ ไอคอนจะไม่แสดง ปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือในหลอด แต่หาก คุณปิด การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือ ไอคอนแบตเตอรี่ จะแสดงการลดปริมาณแบตเตอรี่ในหลอดตามปกติ ยกเว้น การแสดงเปอร์เซ็นต์บนรุ่นที่มีปุ่มโฮม เช่น iPhone SE ที่จะแสดง ทั้งตัวเลขเปอร์เซ็นต์และการแสดงปริมาณที่เหลือในหลอดพร้อมกัน แต่สำหรับรุ่นที่มี Face ID ระบบจะแสดงสถานะแบตเตอรี่คงเหลือในหลอด หรือ แสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ แล้วแต่การตั้งค่าการใช้งาน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ตรวจสอบผ่าน Control Center

แม้ว่าคุณจะปิด "ระดับแบตเตอรี่ (%)" ในแอปการตั้งค่า แต่คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ที่แสดงได้ โดยเปิดศูนย์ควบคุม

ไปยัง ศูนย์ควบคุม

ไปยัง ศูนย์ควบคุม

ให้ ปัดหน้าจอลงจากมุมด้านขวา เพื่อไปยัง Control Center (ศุนย์ควบคุม)

เปอร์เซนต์ (%) ของแบตเตอรี่คงเหลือ แสดงอยู่

ที่ศูนย์ควบคุม ไอคอนแบตเตอรี่พร้อม %ของแบตเตอรี่คงเหลือ จะแสดงอยู่ที่มุมด้านบนขวาสุดของศูนย์ควบคุม นอกจากนั้น มีไอคอน Bluetooth, การล็อคการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ,ห้ามรบกวน และอื่นๆ ที่ไม่แสดงบนแถบสถานะในหน้าจอโฮม จะแสดงอยู่ที่นี้ด้วย

เปอร์เซนต์ (%) ของแบตเตอรี่คงเหลือ แสดงอยู่

ตรวจสอบผ่าน Widget

คุณยังสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่คงเหลือ ได้จากวิดเจ็ต ยิ่งไปกว่านั้น คือ สามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบตเตอรี่มาไว้ที่หน้าจอโฮมได้อีกด้วย นี้คืออีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีตั้งค่าและใช้งาน Widgets (วิดเจ็ต)

แตะค้างที่หน้าจอโฮม แล้วแตะ [+]

แตะค้าง ตรงบริเวณพื้นที่ว่างด้านล่าง ในหน้าจอโฮม จากนั้น ปุ่ม [+] จะปรากฏขึ้น แตะหนึ่งครั้ง การเข้าสู่โหมดแก้ไขหน้าจอโฮม คุณไม่จำเป็นต้องแตะค้างที่แอพเหมือนเช่นที่ผ่านมา ใช้วิธีการนี้เข้าสู่ โหมดแก้ไขหน้าจอโฮมได้เลย

แตะค้างที่หน้าจอโฮม แล้วแตะ [+]

แตะที่ [Batteries]

แตะที่ [Battery]

รายการวิดเจ็ตที่สามารถเพิ่มลงในหน้าโฮมได้ จะปรากฏขึ้น เลือกแตะที่ [Batteries]

แตะที่ [Add Widget]

แตะที่ [Add Widget]

คุณสามารถเลือกขนาดของวิดเจ็ตได้ 3 ขนาด (ใหญ่กลางและเล็ก) ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกขนาดที่ต้องการ แล้วแตะ [Add Widget]

วิดเจ็ตขนาดใหญ่และขนาดกลาง ยังสามารถแสดงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น AirPods ที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านบลูทูธ

วิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในหน้าจอโฮม

วิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในหน้าจอโฮม ขณที่อยู่ในหน้าจอนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงวิดเจ็ตได้ โดยแตะวิดเจ็ตค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งใดก็ได้ แล้วแตะที่ [Done] เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในหน้าจอโฮม

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ iPhone 14 และ iPhone ซีรีย์ 13

คุณสมบัติใหม่ใน iOS 16