โหมดพลังงานต่ำ

iOS 9 ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ ในการใช้งานแบตเตอรี่ให้ สามารถเปิดใช้งาน โหมดพลังงานต่ำ ได้เช่นเดียว กันกับใน Apple Watch โดย โหมดพลังงานต่ำใน iPhone จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยลงชั่วคราว โหมดพลังงานต่ำแบบใหม่ จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

เมื่ออยู่ในโหมดพลังงานต่ำ

การดึงข้อมูลอีเมลใหม่ รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติต่างๆ การแสดงภาพเอฟเฟ็กต์ต่างๆทั้งในแอพและภาพหน้าจอ จะถูกลดหรือปิด นอกจากนั้น การล็อคหน้าจออัตโนมัติ จะถูกตั้งไว้ที่ 30 วินาที รวมถึงความสว่างของหน้าจอ จะถูกปรับลง และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือจะแสดงบนแถบสถานะโดยอัตโนมัติ


แตะที่ [Battery] จาก [Settings]

แตะแบตเตอรี่จากรายการตั้งค่า

จากเมนู [Settings] เลือกแตะที่รายการ [Battery] เพื่อเข้าสู่การใช้งานโหมดพลังงานต่ำ

เปิด [Low Power Mode]

ในหัวข้อ [Low Power Mode] กรุณาแตะที่สวิทซ์ให้เป็นสีเขียว จากนั้น หน้าจอจะแสดงป๊อปอัพ ให้เลือกแตะที่ [Continue] เพื่อดำเนินการต่อ

เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อโหมดพลังงานต่ำ

ไอคอนแบตเตอรี่กลายเป็นสีเหลือง

โหมดพลังงานต่ำถูกเปิดใช้งาน

ไอคอนแบตเตอรี่ที่คุ้นเคย ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง นั่นแสดงว่าโหมดพลังงานต่ำ ได้ถูกเป็นใช้งานแล้ว

เมื่อชาร์จในโหมดประหยัดพลังงาน ...
เมื่อชาร์จเต็ม

เมื่อมีการชาร์จไอโฟนแต่ยังคงอยู่ในโหมดพลังงานต่ำ หากแบตเตอรี่ถึง 80% แล้ว โหมดพลังงานต่ำจะปิดโดยอัตโนมัติ

iOS 9 ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน

ตามที่ Apple ได้กล่าวไว้ว่า iOS 9 สำหรับ iPhone นั้นทุกส่วนของระบบปฏิบัติการ แอพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีหลักล้วนได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การทำงานของ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ และระบบตรวจจับระยะที่ทำให้ iPhone ของคุณ สามารถรับรู้ว่าเครื่องกำลังวางคว่ำหน้าอยู่บนโต๊ะ และ จะป้องกันการเปิดหน้าจอขึ้นมาแม้ว่าในขณะนั้นจะมีการแจ้งเตือนใดๆ มาถึงคุณก็ตาม

สำหรับการใช้งานใน iOS 9 แม้ว่าจะไม่มีการใช้งานโหมดพลังงานต่ำ แต่แบตเตอรี่ของคุณนั้น ก็จะมีอายุการใช้งาน เพิ่มขึ้นราว 1 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง