วิธีการสมัคร Apple ID โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

หากคุณใช้งาน iPhone คุณจะต้องมี Apple ID สำหรับการใช้งาน iCould และ App store ว่ากันง่ายๆก็เหมือน User ID สำหรับการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างของทางบริษัทApple นั่นเอง แต่ถ้าคุณสมัคร Apple ID ด้วยวิธีการปกติ คุณจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมทั้งวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของคุณลงไปด้วยและนั่นอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิต แต่เรามีวิธีการแบบไม่ต้องกรอกสมัครผ่าน App Storeโดยทำรายการดังนี้

แตะที่  App store

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก iPhone ให้คุณเลือกรายการ [App Store]

แตะที่  App ฟรี

Appstore

จากหน้าจอ App Store ให้คุณเลือก App อะไรก็ได้จากรายการ ที่ฟรี

แตะที่การติดตั้ง

หลังจากที่คุณเลือก Appให้คุณแตะที่คำว่า [FREE]อีกครั้งตรงมุมบนขวามือ ข้อความจะเปลี่ยนเป็นคำว่า

[INSTALL]แตะอีกครั้งหนึ่ง

หน้าจอติดดตั้ง

เข้าสู่การสมัคร

issue

"เข้าสู่การสมัคร"หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างให้คุณเลือกรายการที่สอง

[Create New Apple ID]

สร้างบัญชีใหม่

หน้าจอนี้จะเป็นการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน เลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ จากนั้นให้แตะ[Next]จะปรากฎหน้าจอยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ให้คุณคลิกที่  [Agree] มุมขวาล่าง

new account

Apple ID และรหัสผ่าน

taketext

กำหนด Apple ID และรหัสผ่านของคุณ รวมทั้งกรอกข้อมูลสวนตัวต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นแตะไปที่[Next]

วิธีการชำระเงิน

ตรงนี้จะเป็นการถามวิธีชำระเงินจากบัตรเครดิต ของคุณ ให้เลือกที่คำว่า None  ในหน้าจอนี้จะมีให้เลือกรายการ  None แต่หากคุณสมัคร Apple ID ที่หน้าเว็บไซต์จะไม่มีรายการให้เลือก และข้อมูลในส่วนนี้หากไม่กรอกจะไม่สามารถทำรายการสมัครได้เสร็จสมบรูณ์ จากนั้น กด [Next] จากนั้นจะมีหน้าต่างการแจ้งเตือนให้คุุณ OK เพื่อยืนยันการทำรายการ

creditcard

เสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล

finish

ป้อนข้อมูลสวนตัวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้แตะที่[Done]เพื่อไปทำการเปิดอีเมลของคุณยืนยันการสมัคร

อีเมลยืนยันจาก Apple

ให้คุณไปที่กล่องขาเข้าในอีเมลจะมีอีเมลจาก Apple ให้คุณเปิดเพื่อทำการยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ คลิกที่คำว่า [Verify now]

verifymail

ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ

ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้คุณยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม [Verify Address]

verifydata

ดำเนินการเสร็จสิ้น

หน้าจอจะแสดงผลการสมัครของคุณว่าเรียบร้อยแล้วให้คุณสังเกตเครื่องหมายถูก สีเขียว ก็เป็นอันว่าคุณสามารถมี Apple ID โดยไม่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตได้แล้ว

done

การตั้งค่าเบื้องต้น