การใช้งาน Mail - วิธีการอ่าน Mail

วิธีการตั้งค่า Mail ที่ได้รับ ทำได้โดยการเปิดดูอีเมลที่ได้รับ แอพลิเคชั่น [Mail ]ของ iPhone ไม่เพียงแต่ รับเข้าหรือส่งออก Mail เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อเพื่อทำงานกับแอพลิเคชั่นอื่นๆด้วย อย่างเช่น [Calendar ],[Map] , [Safari ] ทำให้สามารถจัดการ Mail จำนวนมาก ที่เข้ามาในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตั้งค่า Gmail

การอ่าน Mail

แตะไอคอนรายการ [ Mail ]

tab mail

จากหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอนรายการ [Mail]โดยจะมีตัวเลขแสดงจำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจะ แสดงอยู่ที่มุมบนขวาไอคอน

แตะที่รายการ [Inbox]

mailboxes

ในตอนที่เราเปิด Mailboxes ดูนั้น ให้เลือกแตะ Inbox ของบัญชีที่ต้องการ

ในกรณี มีหลายบัญชีนั้น Mail ของรายการที่ปรากฏขึ้นมานั้นจะเป็น [All Inboxes ] หากแตะจะแสดงรายการอีเมลจากทุกบัญชี ที่มีการลงทะเบียนไว้

การลงทะเบียนและวิธีการตั้ง VIP อีเมลที่สำคัญ

การเปิดอีเมล

เมื่อแตะรายการ อีเมล ที่ต้องการ เนื้อหาของเมลฉบับดังกล่าวจะแสดงออกมาทั้งหมด

read mail

การจัดการ กล่องขาเข้า (Inbox)

มุมมองหน้าจอ

อีเมล ที่อยู่ใน Inbox นั้นจะถูกแสดงรายละเอียดของข้อความบางส่วนให้เห็น ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ Mail นั้นมีไฟล์แนบอยู่และ มีอยู่หลายฉบับรวมกันอยู่ใน Mail เดียว สัญลักษณ์ต่างๆจะปรากฏในด้านหน้าและด้านหลัง

จากรูปตัวอย่างด้านล่างเมื่อแตะที่ [< Mailboxes] จะสามารถย้อนกลับ สู่หน้าจอ Mailboxes ได้

how about syboml

การ Update แบบ Manual

inbox update

ทำการแตะแล้ว ลากจากหน้าจอด้านบนลงมาด้านล่าง จะเป็นการอัพเดตแบบmanual อีเมลที่เข้ามาใหม่ก็จะถูกแสดง

การค้นหาอีเมล

ถ้าหากลากนิ้วเล็กน้อยจากหน้าจอลงด้านล่าง จะมี ช่องค้นหา(Search)ให้ใส่ ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไป อีเมล ที่มีเนื้อหา/หัวเรื่อง/ที่อยู่/ชื่อผู้ส่ง ที่มีข้อมูลที่ตรงกับข้อความที่ใส่ลงไปแล้ว จะแสดงออกมาทั้งหมด

seach mail

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

back to inbox

ทำได้โดย ลากหน้าจอจากทางซ้ายมาทางขวา ก็จะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้

วิธีการจัดการในหน้าเนื้อหาอีเมล

การอ่านอีเมลฉบับอื่นๆ

go to next

เมื่อแตะที่ [<Inbox]จะกลับไปหน้าจอ กล่องขาเข้า เพื่ออ่านอีเมลฉบับอื่นๆ หากแตะที่ปุ่ม ขึ้น/ลง ทางขวามือด้านบนของหน้าจอ จะเป็นการเลื่อนกลับไป อีเมล ฉบับที่อยู่ก่อนหน้าหรือถัดไปได้

การใช้ วันที่และเวลา จาก Calendar

ในกรณีที่อีเมล มีกำหนดการ เป็น วันที่ และเวลา หากกดแถบรายการเหล่านั้น จะสามารถกำหนดค่า ไปยัง Calender (ปฏิทิน) ได้ด้วย หากเลือกแตะที่ [Create Event] หรือหากต้องการตรวจสอบวันที่ ก็แตะที่ [Show in Calender] เพื่อเรียกดปฏิทิน และหากต้องการคัดลอกข้อมูล ก็เลือกแตะที่รายการ [Copy]

link to calendar

เปิด Map จากที่อยู่

หากมี ที่อยู่ ในเนื้อหาอีเมล เมื่อแตะจะสามารถเชื่อมไปยัง แผนที่เพื่อตรวจสอบเส้นทางได้

link to map

เปิด URL

หากมี URL เมื่อแตะก็จะสามารถ เชื่อต่อไปยัง Safari เพื่อดูหน้าเพจดังกล่าวได้

link to safari
long tab a link

หากแตะ URL ค้างไว้นานๆ จะมีป๊อปอัพแสดง ให้เลือก รายการ [Add to Reading List] หรือ [Copy]

สร้างข้อความ จาก Mail Address

หากแตะที่ Mail Address จะสามารถสร้าง New Massage เพื่อตอบกลับไปยังที่อยู่อีเมลนั้นได้

link to reply mail

การโทรออก

หากแตะที่ เบอร์โทรศัพท์ จะมีป๊อปอัพแสดง เมื่อแตะที่[Call] จะโทรออกไปยังหมายเลขนั้นได้

link to phone call

การ Copy และ การ Add to Contacts

long tab link to map

เมื่อมีการแตะค้าง ที่ ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลแอดเดรส สามารถเลือก[Copy] และ [Add to Contacts] เพื่อเพิ่มไปยังรายการผู้ติดต่อได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง