วิธีการสร้างแท็บให้อีเมล

วิธีการใช้งาน app Mail ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อน หากคุณเขียนอีเมลอยู่ แล้วต้องการจะอ่านอีเมลอื่นๆ หรือ ไปยังหน้าจออื่นๆ จะต้องทำการเซฟฉบับร่างก่อน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน

การใช้งาน Mail ระหว่างที่เขียนอีเมลอยู่นั้น สามารถเปลี่ยนสลับหน้าจอ ไปอ่านข้อความอื่นๆ หรือรับอีเมลเข้าฉบับใหม่ล่าสุด แล้วกลับมาเขียนต่อให้เสร็จภายหลังได้ โดยรายการที่ทำค้างไว้ จะถูกสร้างเป็นแท็บ คล้ายกันกับ ใน Safari เวลาที่เปิดหลายเว็บไซต์พร้อมกัน

การใช้งาน แท็บ (Tabs) iCloud


ย่อเมลที่กำลังเขียนอยู่ลง

ระหว่างที่กำลังเขียนเมลอยู่ ให้แตะที่ หัวข้อเรื่อง แล้วลากลงมาด้านล่างหน้าจอ

ย่อเมลลงหน้าจอด้านล่าง

เมื่ออีเมลที่เพิ่งสร้างไว้อยู่ด้านล่างหน้าจอแล้ว คุณสามารถ ทำรายการต่างๆได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะอ่านอีเมลฉบับอื่น เช็คอีเมลใหม่ที่เพิ่งเข้ามา

อ่านเมลอื่นหรือรับข้อความเข้า

เปิดกลับมาเขียนต่อ

หลังจากทำรายการอื่นๆ เสร็จแล้วต้องการกลับมาเขียนต่อ ให้เสร็จ ให้แตะที่ แท็บ ข้อความที่ย่ออยู่ด้านล่าง

แตะเพื่อเขียนต่อ

เขียนอีเมลได้หลายฉบับพร้อมกัน

เขียนอีเมลฉบับใหม่อีก

ในขณะที่อีเมลฉบับที่เขียนอยู่ ถูกย่ออยู่ด้านล่าง แล้ว คุณสามารถ แตะ [Reply]หรือ[ New Message] ในอีเมลอื่นๆ เพื่อสร้างฉบับใหม่ในเวลาเดียวกันอีกก็ได้

ย่อลงพร้อมกันหลายฉบับ

เมื่อเขียนๆ อยู่แล้วต้องการ เขียนฉบับใหม่ หรือตอบกลับ อีเมลที่สำคัญมากกว่า ก่อน ก็ทำเช่นเดียวกัน คือ แตะที่ หัวข้อเรื่อง แล้วลากลงมาด้านล่างเพื่อ ย่อรายการไว้อีก หน้าจอจะแสดงรายการเป็นแท็บไว้อย่างเหมาะสม

ย่อเมลลงหน้าจอด้านล่าง

เปิดขึ้นมาทำต่อ

เมื่อมีการสร้างหลายฉบับ หากแตะที่รายการข้อความด้านล่าง แท็บ ข้อความทั้งหมดจะแสดงออกมา เลือกแตะไปยัง ฉบับที่ต้องการ ทำต่อได้เลย

เกิดแท็บเมลขุึ้น

ปิดรายการที่ย่อไว้

เซฟฉบับร่างอัตโนมัติ

หากต้องการปิดข้อความ หรืออีเมลที่ทำการย่อไว้ ให้แตะที่ [×]หรือจะ รูดรายการไปด้ายซ้ายมือ เพื่อปิดก็ทำได้เช่นเดียวกัน

อีเมลที่สร้าง ถูกจัดเก็บไว้ใน Drafts

ตรวจสอบอีเมลฉบับร่าง

เมื่อปิดข้อความหรืออีเมลที่ไม่ต้องการทำต่อ ระบบจะจัดเก็บฉบับร่างไว้ให้โดยอัตโนมัติ เพราะบางครั้งอาจปิดไปโดยไม่ตั้งใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone