iPhone 14: วิธีใช้โหมดกลางคืน (กล้อง)

ในซีรีส์ iPhone 14 (14 / 14 Plus / 14 Pro/ 14 Pro Max) และ บนซีรีส์ iPhone 13 / 12 / 11 กล้องมีฟังก์ชั่น "โหมดกลางคืน (Night Mode)" ที่ช่วยคุณถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อย ได้อย่างสวยงาม โดยฟังก์ชั่นดังกล่าวจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบว่า แสงนั้นมีความสว่างไม่เพียงพอ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนทันที ภาพถ่ายที่ออกมาจึงสวยงาม สมจริง แม้ในที่มืด

เปรียบเทียบโหมด

จากภาพด้านบน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคุณจะเห็นว่า ภาพถ่ายในโหมดปกตินั้นจะมืดมาก แต่จะสว่างขึ้นและแสงสวยมากขึ้น เมื่อถ่ายภาพในโหมดกลางคืน แน่นอนว่าการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช นั้นจะได้ภาพที่สว่างที่สุด แต่เงาอาจปรากฏด้านหลังวัตถุและแฟลชอาจสะท้อนขึ้นมา ทั้งนี้อยู่กับวัตถุ การถ่ายภาพในโหมดกลางคืน นั้นจะช่วยให้คุณได้ภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาเปล่า และองค์ประกอบโดยรวมของภาพ ทั้งแสงและสี ออกมาอย่างสวยงามและลงตัว

และสำหรับการใช้งานบนซีรีส์ iPhone 14 / 13/ 12 นั้น กล้องหน้า ยังรองรับการใช้งาน โหมดกลางคืน เพื่อใช้ถ่ายเซลฟี่ได้อีกด้วย

ถ่ายรูปโดยใช้โหมดกลางคืน แบบอัตโนมัติ

เวลาการเปิดรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ถ่ายรูปโดยใช้โหมดกลางคืน แบบอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดกล้อง และอยู่ในที่ที่มีแสงน้อย ปุ่มโหมดกลางคืน ด้านซ้ายมือ จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และตัวเลขจะแสดงขึ้นถัดจากปุ่ม อัตโนมัติ ในกรณีของภาพตัวอย่างทางด้านซ้าย ระบบจะตรวจจับและระบุระยะเวลาเป็น"1วินาที" หมายความว่า กล้องจะใช้ระยะเวลาการเปิดรับแสง เป็นเวลา 1 วินาที ในการถ่าย หลังจากแตะปุ่มถ่ายภาพ จนสิ้นสุดการถ่ายภาพ

แตะที่ ปุ่มชัตเตอร์ เพื่อถ่ายภาพ ระหว่างนั้น ให้วางกล้องไว้ให้นิ่งตามจำนวนวินาทีที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

วิธีกดชัตเตอร์

คุณสามารถใช้ ปุ่มปรับระดับเสียง (+/-) ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ในการกดชัตเตอร์ได้

หากโหมดกลางคืน แบบอัตโนมัติ ไม่ทำงาน

ในบางครั้ง เป็นไปได้ว่า โหมดกลางคืนนั้น จะไม่เปิดใช้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากอยู่ในที่ ที่มืดเพียงเล็กน้อย หากต้องการใช้งานโหมดกลางคืน ในการถ่ายรูปให้แตะที่ ปุ่มโหมดกลางคืน ที่อยู่มุมด้านบนซ้ายมือ จากนั้นลาก แถบเลื่อนใต้กรอบ ไปด้านซ้ายมือ เพื่อเปิดใช้งานโหมดกลางคืน

หากโหมดกลางคืน แบบอัตโนมัติ ไม่ทำงาน

ปุ่มโหมดกลางคืนจะไม่ปรากฏในบริเวณที่สว่างเพียงพอ และจะไม่สามารถเปิดใช้โหมดกลางคืนได้

การถ่ายภาพเริ่มต้นขึ้น หลังจากสิ้นสุดการนับเวลาถอยหลัง

เริ่มต้นถ่าย

เมื่อคุณแตะปุ่มชัตเตอร์ แถบเลื่อนจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอถ่ายภาพ และเวลาเปิดรับแสงที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติจะถูกนับถอยหลัง (หากเวลาเปิดรับแสงอยู่ที่ 2 วินาทีหรือน้อยกว่าแถบเลื่อนจะไม่ปรากฎขึ้น)

เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลง และเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น แสดงว่าการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไว้ใน แอพรูปภาพ (Photos)

ถือกล้องให้นิ่งในระหว่างที่กำลังถ่ายภาพ
ถือกล้องให้นิ่ง

การถ่ายภาพด้วยโหมดกลางคืนนั้น ในระหว่างที่ ระยะเวลาเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติ เริ่มนับถอยหลัง ไม่ควรขยับ iPhone ไปมา ควรถือกล้องให้นิ่ง เพื่อไม่ให้ภาพเบลอ

เมื่อกล้องตรวจพบ การเคลื่อนไหวระหว่างจับภาพ เครื่องหมายกรอบเล็งจะแสดงขึ้นในเฟรม (กากบาทสีขาว) ให้คุณวางเคอร์เซอร์กากบาทสีเหลือง ทับเครื่องหมายกรอบเล็ง เพื่อให้ได้ภาพทีคมชัด

เมื่อต้องการหยุดการนับถอยหลัง ระหว่างถ่ายภาพ
เมื่อต้องการหยุดการนับถอยหลัง

หลังจากแตะที่ปุ่มชัตเตอร์ และระยะเวลาเปิดรับแสงเริ่มนับถอยหลัง แล้ว ปุ่มหยุด จะแสดงขึ้นมา แตะเพื่อหยุดการนับเวลาถอยหลัง

แม้ว่าคุณจะหยุดการนับเวลาถอยหลัง แต่การบันทึกภาพนั้นจะยังคง บันทึกลงในแอพรูปภาพอยู่ และปุ่มหยุด จะไม่ปรากฏขึ้น หากระยะเวลาเปิดรับแสงอัตโนมัติ น้อยกว่า 3 วินาที


Live Photos และ แฟลช ถูกปิดในโหมดกลางคืน
Live Photos และ แฟลช ถูกปิดในโหมดกลางคืน

Live Photos และ แฟลช จะปิดไว้ เมื่อโหมดกลางคืนทำงานอยู่ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานด้วยตนเองได้ เช่นเดียวกัน หากโหมดกลางคืนก็สามารถตั้งค่า "เปิด / ปิด" ได้ด้วยตนเอง

แตะที่ ปุ่ม Live Photos หากต้องการเปิดใช้งาน และแตะที่ ปุ่มแฟลช มุมด้านซ้าย เพื่อเปิดแฟลช


นอกจากนั้น คุณยังสามารถตั้งค่า การเปิดแฟลชได้ที่ หน้าจอถ่ายภาพ แตะไอคอน ลูกศร > ปุ่มแฟลช > On

ตั้งค่าเปิดแฟลช

ตั้งเวลาเปิดรับแสงด้วยตนเอง

หากไม่ต้องการใช้เวลาเปิดรับแสงที่กำหนดให้อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาเปิดรับแสงได้ด้วยตนเอง ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มเวลาเปิดรับแสงหรือปิดโหมดกลางคืนได้ตามต้องการ

การตั้งเวลาเปิดรับแสง แบบสูงสุด

แตะที่ ปุ่มโหมดกลางคืน เมื่อแถบเลื่อนใต้กรอบแสดงขึ้นให้ ลากแถบไปทางซ้ายสุด จนมาถึงตำแหน่ง "Max(..s)"หน้าจอจะแสดงจำนวนวินาทีสูงสุดของระยะเวลาเปิดรับแสงขึ้นมา โดยระยะเวลาการเปิดรับแสงสูงสุด จะขึ้นอยู่กับความมืดของสภาพแวดล้อม

ตั้งเวลาเปิดรับแสงด้วยตนเอง

ปิดโหมดกลางคืน

เช่นเดียวกันกัยการเลือกระยะเวลาแบบสูงสุด ให้คุณแตะที่ ปุ่มโหมดกลางคืน แล้ว ลากแถบไปด้านขวา จนตำแหน่งตัวกำหนด อยู่ที่คำว่า "Off" เพื่อปิดโหมดกลางคืนด้วยตัวเอง

ปิดโหมดกลางคืน

วิธีใช้โหมดกลางคืน ในการถ่ายรูปในโหมดอื่นๆ

ใช้โหมดกลางคืน ในโหมดภาพถ่ายบุคคล (Portrait)

ใช้โหมดกลางคืน ในโหมดภาพถ่ายบุคคล

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max นั้น เปิดใช้โหมดกลางคืนกับกล้องหน้าได้ ทำให้สามารถถ่ายภาพถ่ายบุคคล(Portrait) ในที่ที่มีแสงน้อยได้อย่างสวยงาม

วิธีใช้ โหมดภาพถ่ายบุคคล (Portrait) ใน iPhone

ถ่ายวิดีโอแบบไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืน

ในซีรีส์ iPhone 14 / 13/ 12 คุณสามารถ ถ่ายวิดีโอแบบไทม์แลปส์ โหมดกลางคืนได้อีกด้วย เราแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง เพื่อป้องกันภาพเบลอ เพื่อให้ได้คุณภาพวิดีโอที่สว่างสดใส พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีบันทึกวิดีโอแบบไทม์แลปส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ iPhone 14 และ iPhone ซีรีย์ 13

App ประจำเครื่อง