วิธีใช้งานแว่นขยาย บน iPhone

iPhone มีฟังก์ชั่น แว่นขยาย เพื่อซูมวัตถุต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณได้ ไม่เพียงแค่นั้น คุณยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จากฟังก์ชั่นนี้ เช่น การปรับแต่งภาพ โดยใช้ตัวควบคุมต่างๆ

เปิดสวิทซ์ที่ [Magnifier]

เปิดสวิทซ์ที่ [Magnifier]

เริ่มต้นจากกหน้าโฮมแตะที่ [Settings] > [Accessibility] > [Magnifier] > เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อ [Magnifier] เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นแว่นขยาย

วิธีเปิด/ปิด แว่นขยาย

บนรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮม

วิธีเปิด/ปิด แว่นขยาย

เมื่อต้องการเปิดหน้าจอแว่นขยาย ให้คุณ กดที่ปุ่มด้านข้าง 3ครั้ง

เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย ให้ ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ

บนรุ่นที่มีปุ่มโฮม

บนรุ่นที่มีปุ่มโฮม

กดปุ่มโฮมติดต่อกัน 3 ครั้ง เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ แว่นขยายใช้งาน

และ กดที่ปุ่มโฮม เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

เปิดใช้แว่นขยาย จาก Control Center

คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชั่น แว่นขยาย ลงใน แผงควบคุม (Control Center) แล้วเปิดใช้งานได้ โดยเข้าไปตั้งค่าที่ [Settings] > [Control Center] > แตะที่ไอคอน [+] ด้านหน้ารายการ [Magnifier] จากนั้นเปิดหน้าต่าง Control Center ขึ้นมา ไอคอนแว่นขยาย จะแสดงอยู่ แตะเพื่อเปิดใช้งาน

เปิดใช้แว่นขยาย จาก Control Center

ฟังก์ชั่นต่างๆในหน้าจอ แว่นขยาย

拡大鏡画面

ปรับระดับการซูม
ให้ลากตัวเลื่อนบนแถบควบคุมการซูมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับระดับการซูมตามต้องการ

ความสว่าง
แตะที่ไอคอน แล้วแถบปรับระดับความสว่างจะปรากฏขึ้น เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ตามความต้องการ จากนั้นแตะที่ไอคอนอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ความต่างระดับสี
เช่นเดียวกันกับการปรับความสว่าง แตะที่ไอคอน เพื่อแสดงแถบปรับระดับ เพื่อเสร็จสิ้นแล้วแตะอีกครั้ง เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ฟิลเตอร์สี

ฟิลเตอร์สี

คุณสามารถเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆได้ โดยแตะที่ไอคอน เมื่อรูปภาพขนาดย่อแสดงขึ้นมา ให้ ปัดไปซ้ายหรือขวา เพื่อ กำหนดฟิลเตอร์สี ตามความต้องการ

จากนั้น แตะที่ไอคอนอีกครั้ง เพื่อย้อนกลับไป ยังหน้าจอหลัก

หากคุณต้องการตรวจสอบ รายการฟิลเตอร์สีทั้งหมด กรุณาไปยัง การตั้งค่า

ไฟฉาย
เมื่อแตะที่ไอคอน ไฟฉายจะสว่างขึ้น แตะอีกครั้ง หากต้องการปิด

ตรวจหาผู้คน (มีเฉพาะใน iPhone 12 Pro / 12 Pro Max)

ตรวจหาผู้คน

เมื่อแตะที่ไอคอน "ตรวจหาผู้คน" เมื่อกล้องหลัง iPhone ตรวจพบว่ามี ผู้คนอยู่ใกล้ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างผู้อื่นได้

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ เสียง เสียงพูด หรือการตอบสนองโดยการสั่น โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ผ่านทาง การตั้งค่า

เมื่อต้องการออกจากโหมด ตรวจหาผู้คน ให้แตะที่ [Exit]มุมบนด้านซ้ายมือ

จับเฟรมภาพนิ่ง
เมื่อแตะที่ ปุ่มชัตเตอร์ จะเป็นการจับเฟรมภาพนิ่ง หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดงโหมดต่างๆขึ้นมา คุณสามารถปรับแต่ง ความสว่าง ความคมชัดสี และฟิลเตอร์สีได้ หลังจากการจับภาพแล้ว

เฟรมภาพนิ่งจะไม่ถูกบันทึกไปยังแอพรูปภาพอัตโนมัติ หากต้องการบันทึกภาพ ให้แตะที่ปุ่ม Share>[Save Image] เมื่อต้องการจับเฟรมภาพนิ่งใหม่ หรือ ออกจากหน้าจอจับเฟรมภาพ ให้แตะที่ปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง

จับเฟรมภาพนิ่ง

โหมดบันทึกหลายภาพ
หากแตะที่ไอคอน บันทึกหลายภาพ แล้วจึงค่อยแตะที่ ปุ่มชัตเตอร์ คุณจะสามารถบันทึกเฟรมภาพนิ่งได้ทีละหลายๆภาพ โดยจำนวนจะกำกับอยู่บริเวณด้านหลัง

โหมดบันทึกหลายภาพ

จากนั้นแตะที่ [View]เพื่อตรวจสอบ ภาพนิ่งที่บันทึกเมื่อสักครู่จากภาพขนาดย่อ ที่ปรากฏขึ้นมาบริเวณมุมซ้ายมือ แตะที่ [End] เพื่อออกจากโหมดและกลับสู่หน้าจอหลัก

โหมดบันทึกหลายภาพ

การตั้งค่า
เมื่อต้องการปรับแต่ง ฟังก์ชั่นต่างของแว่นขยาย ไม่ว่าจะเป็น "การปรับระดับการซูม" "ความสว่าง" และกำหนด การตั้งค่าสำหรับ "ฟิลเตอร์สี" "ตรวจหาผู้คน" ได้ที่นี้

การตั้งค่า

คุณสามารถปรับแต่ง แถบปรับระดับที่จะแสดงในหน้าจอหลัก ได้ที่ ลากขึ้น/ลง เส้น3เส้น ด้านหลังรายการ ที่ต้องการให้แสดงแถวควบคุมนั้น เป็นแถบแรกบนหน้าจอหลักได้ตามความต้องการ

และแตะที่ไอคอน [-] เมื่อต้องการซ่อนแถบควบคุมของฟังก์ชั่น เมื่อแตะที่ไอคอนนั้นๆ บนหน้าจอหลักของแว่นขยาย

การตั้งค่า

เมื่อแตะที่หัวข้อ [Filters] บนหน้าจอการตั้งค่า รายการฟิลเตอร์สีทั้งหมด จะแสดงขึ้น แต่หากคุณแตะรายการฟิลเตอร์สีใดๆก็ตาม จนเครื่องหมายถูกหลังรายการหายไป ฟิลเตอร์สีนั้นๆจะไม่แสดงบนหน้าจอ เมื่อคุณแตะที่ไอคอนฟิลเตอร์สี

การตั้งค่า

แตะที่รายการ [People Detection] เพื่อเข้าไปกำหนดการตั้งค่าต่างๆภายในฟังก์ชั่น

[UNITS : หน่วย]... เลือกได้ระหว่าง เมตร หรือ ฟุต

[SOUND PITCH DISTANCE]...ระยะห่างตามระดับเสียงสูงต่ำ แตะ ปุ่ม -หรือ ปุ่ม + เพื่อปรับระยะห่าง เมื่อตรวจพบว่ามีผู้คนอยู่ใกล้ ภายในระยะห่างตามที่กำหนด

[FEEDBACK]... เลือกเปิดสวิทซ์ เพื่อให้การแจ้งเตือน ที่ต้องการทำงาน มีด้วยกัน 3 ตัวเลือก คือ เสียงแจ้งเตือน , เสียงพูด(เมื่อเปิดสวิทซ์ จะมีเสียงบอกระยะห่างระหว่างคุณกับบุคคลอื่น) , การสั่นแจ้งเตือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง