การลงทะเบียนและวิธีการตั้ง VIP อีเมลที่สำคัญ

สำหรับคนที่ใช้งานอีเมล แน่นอนว่าคุณต้องมี อีเมลที่ไม่ควรพลาดการติดต่อ เช่น อีเมลจากหัวหน้า อีเมลลูกค้าคนสำคัญ หรือแม้กระทั่ง อีเมลจากเพื่อนสนิท นัดทานข้าว เราสามารถเพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้น ลงในรายการ VIP และยังสามารถตั้งค่าเสียงเตือน ให้แตกต่างจากอีเมลปกติทั่วไป หรือ แม้กระทั่งหน้าต่างแสดงบริเวณหน้าจอ ก็สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ ลองทำตามกันดูเลย

การลงทะเบียน VIP จากอีเมลที่ได้รับ

เปิดอีเมลที่ได้รับจากผู้ส่ง (From) ที่ต้องการลงทะเบียน VIP

setting

เปิด All Inboxes ของแอปพลิเคชัน Mail ขึ้นมา จากนั้นเปิดอีเมลที่ได้รับจากบุคคลซึ่งต้องการลงทะเบียน VIP และแตะชื่อของบุคคลที่แสดงอยู่ในช่อง From หรืออีเมลแอดเดรส

การเพิ่ม VIP

add vip

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งจะแสดงออกมา จากนั้นแตะ [Add to VIP] เพียงเท่านี้การลงทะเบียน VIP ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

สัญลักษณ์ของกล่องเมล VIP

ที่ด้านข้างของชื่อผู้ส่งบนหน้าจอของอีเมลและหน้าจอ All Inboxes จะมีสัญลักษณ์ ของอีเมล VIP แสดงอยู่

symbol of vip

การลงะเบียน VIP จาก Contacts

เปิดกล่องเมล

symbol in mailbox

เปิดกล่องเมล (Mailboxes) และแตะสัญลักษณ์ (i) ที่แสดงอยู่ด้านขวามือของกล่องเมล VIP

แตะ Add VIP

vip list

หน้าจอ VIP List จะแสดงขึ้นมาพร้อมกับรายชื่อ VIP ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อแตะ [Add VIP] สมุดรายชื่อ (Contacts) จะถูกเปิดออกมา ทำให้สามารถเลือกชื่อที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ VIP ได้อีกช่องทางหนึ่ง

การยกเลิกการลงทะเบียน VIP

ลบโดยการลากนิ้วไปทางซ้าย

เมื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียน VIP สามารถทำได้โดยแตะแล้วลากนิ้วไปด้านซ้าย บนชื่อของคนที่ต้องการยกเลิกบนหน้าจอ VIP List และกดปุ่ม [Delete] ที่แสดงขึ้นมา

symbol of vip

กล่องเมลเฉพาะของ VIP

เมื่อแตะ [VIP] บนหน้าจอ Mailboxes อีเมลที่ได้รับจากผู้ส่งที่ได้ถูกลงทะเบียน VIP ไว้เท่านั้นจะแสดงขึ้นมา

only mail vip

การตั้งค่าการแจ้งเตือน (Alerts) สำหรับ VIP

แตะ VIP Alerts

แตะสัญลักษณ์ (i) ที่แสดงอยู่ด้านข้างของกล่องเมล VIP บนหน้าจอ Mailboxes จากนั้นแตะ [VIP Alerts] บนหน้าจอ VIP List

alerts vip

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

popup at screen

ท่านสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่ได้รับจาก VIP ที่จะแสดงบนหน้าจอ ซึ่งสามารถทำได้ตามใจชอบ เช่น เสียงเตือนการได้รับอีเมล, การสั่น และแนะนำให้ตั้งค่าไว้เพื่อให้สามารถจำแนกได้ว่าเป็นอีเมลที่ได้รับจาก VIP

[หากต้องการ ตั้งค่า ผ่านเมนู Settings]

คุณยังสามารถ ทำการตั้งค่า ผ่าน เมนู Settings ได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยไปที่ [Settings]> [Notification Center]> [mail]> [VIP]

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone