iPhone 12 / ซีรีย์ 11 : สองวิธีในการสลับแอพแบบรวดเร็ว

App Switcher หรือ แถบสลับแอพเป็นประโยชน์ เมื่อคุณต้องการสลับการใช้งานจากแอพที่เปิดอยู่ในปัจจุบันไปยังแอพอื่นๆ และใน iPhone 12 mini /12 / 12 Pro / 12 Pro Max และ ซีรีย์ 11 (11 / 11 Pro/ 11 Pro Max ) การใช้งานแถบสลับแอพ สามารถทำได้มากกว่าการไปยังแอพอื่นๆ แต่ยังสลับไปมาระหว่างแอพได้อย่างรวดเร็ว ทำได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่มี ปุ่มโฮม

ปัดด้านล่างของหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับ

ปัดขวาที่ด้านล่างของหน้าจอ

ปัดด้านล่างของหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับ

ที่ด้านล่างของหน้าจอ จะมีแถบ Home Indicator แสดงอยู่ให้ ปัดหรือเลื่อนแถบไปทางขวา โดยไม่จำเป็นต้องลากจากด้านซ้ายสุดของจอไปหาด้านขวาสุด

สำหรับรูปแบบนี้ สามารถใช้งานได้แม้แต่ในหน้าจอหลัก ที่ไม่แสดงแถบ Home Indicator อีกด้วย

สลับระหว่างแอพไปมา

จากนั้นแอพที่ถูกเปิดใช้งานไว้ก่อนหน้านี้ จะแสดงขึ้นที่จอ เลือกเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อสลับแอพไปมา ตามความต้องการใช้งาน

สลับระหว่างแอพไปมา

เลือกสลับแอพผ่านทาง App Switcher

หากคุณต้องการดูแอพ ทั้งหมดที่เปิดใช้งาน แบบเต็มรูปแบบหรือ ต้องการเรียกใช้งาน แอพที่เปิดทิ้งไว้นานกว่า วิธีการเรียกแอพที่ใช้งานก่อนหน้านี้ ให้เลือกวิธีสลับแอพผ่านทาง App Switcher จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

ให้ทำการ ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างสุดแล้วหยุดพักตรงกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อเปิดแถบสลับแอพ ในการเลือกหาแอพที่เปิดอยู่ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย แล้วแตะแอพที่คุณต้องการใช้

App Switcher

App Switcher จะแสดงแอพก่อนหน้า ประมาณ 3-4 (รูปย่อ) ของแอพ ที่เคยเปิดใช้งาน ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดขึ้นมา ดังนั้นจึงสะดวกมากกว่า หากคุณเลือกใช้วิธีการสลับแอพ ผ่าน App Switcher เมื่อคุณต้องการสลับไปยังแอพพลิเคชัน ที่มีประวัติการใช้งานที่เก่ากว่า

วิธีใช้ iPhone 12 และ iPhone ซีรีย์ 11