Camera (กล้อง)

วิธีใช้ แอพ Camera (กล้อง) : ขั้นพื้นฐาน
การถ่ายภาพและวิดีโอด้วยกล้องบน iPhone นั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการถ่ายภาพเพื่อใช้งาน ...

วิธีใช้กล้องอัลตร้าไวด์ / กล้องไวด์ / กล้อง เทเลโฟโต้
การใช้งานบน ซีรีส์ iPhone 13 / 12 / 11 ในรุ่นปกตินั้นใช้ระบบกล้องคู่ ประกอบด้วย กล้อง...

วิธีใช้กล้องถ่ายภาพในโหมดกลางคืน
กล้อง บน iPhone 13(13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max)และ ซีรีส์ iPhone 12 /11...

วิธีใช้ โหมดภาพถ่ายบุคคล (Portrait)
โหมดภาพถ่ายบุคคล ใช้กล้องจากเลนส์หลายตัว ที่ติดตั้งมาใน iPhone 12 / 12 Pro...

วิธีปรับระยะชัดลึก ในโหมดภาพถ่ายบุคคล(Portrait)
ระยะชัดลึก ก็คือ เอฟเฟ็กต์ที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในภาพ เช่น ผู้คน สัตว์เลี้ยง วัตถุ และอื่นๆ...

วิธีบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น และการแก้ไขปรับแต่ง
กล้อง iPhone มีโหมดการบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น อัตราเฟรมสลับได้ระหว่าง 120 FPS...

วิธีใช้ โหมดถ่ายต่อเนื่อง (Burst Mode)
กล้อง iPhone มาพร้อมกับโหมดถ่ายต่อเนื่อง (Burst Mode) แบบมาตรฐาน...

วิธีบันทึกวิดีโอแบบไทม์แลปส์และวิธีปรับแต่งแก้ไข
คุณสามารถใช้ กล้อง iPhone นั้น เพื่อบันทึกวิดีโอแบบไทม์แลปส์ หลายคนอาจ...

โหมดการตั้งเวลาถ่ายรูป
ในกล้องดิจิตอลทั่วไปจะมีฟังก์ชั่น [การตั้งเวลาถ่ายรูป] เหมือนๆกัน และสำหรับ iPhone นั้น...

การถ่ายภาพมุมกว้าง ผ่านฟังก์ชั่น Panorama
iPhone สามารถถ่ายภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามได้มากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น Panorama ...

Live Photos อีกหนึ่งคุณสมบัติของกล้องใน iPhone
ลูกเล่นที่มีชื่อว่า "Live Photos" เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของกล้องใน iPhone Live Photos ...

วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน iPhone (Screen Recording)
ฟังก์ชั่น ถ่ายบันทึกหน้าจอ(Screen Recording) นี่เป็นคุณสมบัติ เพื่อใช้ถ่ายหรืออัดหน้าจอ ...

วิธีใช้ กล้องแสกน QR Code (คิวอาร์โค้ด)
ฟังก์ชั่นแสกน QR Code (คิวอาร์โค้ด)อาจเป็นฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน...

การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot) ในรุ่นที่มีปุ่มโฮม
iPhone นั้นมีฟังก์ชั่นการถ่ายภาพหน้าจอ หรือแคปหน้าจอ ที่ง่ายมาก ใช้เวลาบันทึกภาพหน้าจอ...

วิธีใช้งานแว่นขยาย บน iPhone
ฟังก์ชั่น แว่นขยาย เพื่อซูมวัตถุต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณได้ ไม่เพียงแค่นั้น คุณยังใช้ประโยชน์ได้...

App ประจำเครื่อง