การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot)

iPhone นั้นมีฟังก์ชั่นการถ่ายภาพหน้าจอ หรือแคปหน้าจอ ที่ง่ายมากใช้เวลาบันทึกภาพหน้าจอเพียงเล็กน้อยและรวดเร็ว


กดปุ่ม Home และปุ่มพัก พร้อมๆกัน

หากคุณต้องการที่จะถ่ายภาพหน้าจอที่คุณกำลังใช้งานใน iPhone อยู่ เพียงแค่กด ปุ่ม Home และ ปุ่มพัก/ปลุก พร้อมๆกันในหน้าจอที่จะบันทึกเป็นภาพถ่าย

เพียงแค่นี้หน้าจอที่คุณทำการบันทึก ก็จะถูกจัดเก็บไว้ที่แอป Photos (รูปภาพ) โดยอัตโนมัติ

กดปุ่มโฮมและปุ่มพักพร้อมกัน
หากไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

บางหน้าจอในระหว่างใช้งาน iPhone อาจไม่สามารถทำการถ่ายภาพหน้าจอได้ ตัวอย่างเช่น หน้าจอระหว่างที่ใช้งานสายโทรศัพท์ เป็นต้น

กรณีดังกล่าว แนะนำให้ใช้งานตัวช่วยอย่าง AirServer ซอฟต์แวร์ที่ใช้การสะท้อนให้เห็นถึงหน้าจอของ iPhone ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขอให้สนุกสนานกับการบันทึกภาพหน้าจอผ่านทาง iPhone กันนะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

OFFICIAL SITE