Home  >  iCloud

iCloud Backup และ วิธีการ Restore iPhone

วิธีการ Backup iPhone มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการแรก คือ การ Backup ใน iCloud ผ่านตัวเครื่องจะทำการ Backup หรือสำรองข้อมูล 1 ครั้ง/วัน โดยอัตโนมัติ แต่การสำรองข้อมูลหรือ Backup นั้นจะไม่ได้ Backup ข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบรูณ์ ส่วนอีกวิธีการนั้น คือ วิธีการ Backup ผ่าน iTunes

iCloud Backup (การสำรองข้อมูลผ่าน iCloud)

สิ่งที่ iCloud สามารถสำรองข้อมูลได้แก่

・ประวัติการซื้อเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอพ และหนังสือ
・ รูปภาพและวิดีโอในม้วนฟิล์มของคุณ
・การตั้งค่าอุปกรณ์
・ข้อมูลแอพ
・การจัดระเบียบหน้าจอหลักและแอพ
・iMessage, ข้อความ (SMS) และข้อความ MMS
・เสียงเรียกเข้า
・Visual Voicemail

iCloud สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 5GB แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณสามารถเพิ่มความจุได้ที่ 20GB (ประมาณ 32บาทต่อเดือน) จนถึง 1TB (650 บาท ต่อเดือน)
※ สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้จาก[Settings]> [ไอคอนชื่อคุณ]> [iCloud]>[Manage Storage]> [Change Storage Plan]

แตะที่ชื่อของคุณ

tab icloud

จากหน้าหลัก แตะ [Settings] > แตะที่ ไอคอนชื่อ ของคุณ ที่แสดงอยู่ด้านบนสุด

เลือก[iCloud]

แตะ iCloud

แตะที่ [iCloud]

แตะที่ iCloud Backup

แตะ iCloud backup

จากรายการต่างๆที่แสดงขึ้นมา แตะที่ [iCloud Backup]

การสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ

auto backup iCloud

[iCloud Backup] จะมีสวิทซ์อยู่หากแตะให้เป็นสีเขียว

จะมีการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud อัตโนมัติ 1ครั้ง/1วัน โดยตัวเครื่องจะต้องมีลักษณะ 3 อย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

・iPhone มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi
・iPhoneอยู่ในโหมดล็อคหน้าจอ
・iPhoneมีการเชื่อมต่อผ่านสาย USB หรือชาร์ตแบต

เมื่อเปิดการBackup iCloud แบบอัตโนมัติ การBackupผ่านทาง iTunes จะถูกปิด

※เมื่อคุณเปิด การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ iCloud หากมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูลผ่านทาง iTunes การสำรองข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการได้

การสำรองข้อมูลแบบทันที

ถ้าหากแตะแถบรายการ [Back Up Now] เครื่องจะเริ่มทำการ Backup ข้อมูลทันที และต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายชาร์ตแบตเตอรี่

Manually Backup

สำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

setup done

เมื่อการแสดงผลการ Backup ข้อมูลหายไป จะรายการแสดงเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุด หมายถึงBackupเสร็จสมบูรณ์

การ รีเซ็ต iPhone

หากพบอาการผิดปกติในการใช้ iPhone อย่างแรกที่ควรทำคือ ลองถอดและเสียบสายชาร์ตใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ไม่ได้ต่อสารชาร์ตและหน้าจอค้างอยู่ ให้ลองบังคับหยุดโปรแกรมต่างๆในเครื่องดูก่อน หากยังไม่ดีขึ้น ให้ทำการ Reset iPhone ซึ่งจะแนะนำให้ใช้เป็นวิธีการสุดท้าย


แตะแถบรายการ [Reset]

Reset

จากหน้าจอหลัก ไปยังรายการ [Settings]> [General] แตะเลือกแถบรายการ [Reset] ที่อยู่ทางด้านล่างสุดของ หน้าจอ General

แตะแถบรายการ Erase All Contents and Settings

Erase All Contents and Settings

หากต้องการที่จะทำการล้างเครื่องให้เปรียบเสมือนเครื่องใหม่แกะกล่อง ให้เลือกรายการ [Erase All Content and Settings]หากเลือกรายการนี้ ข้อมูลและการตั้งค่าทุกอย่างจะหายไปทั้งหมด

หากต้องการแค่ รีเซ็ตการตั้งค่า
Reset all settings

หากต้องการแค่ล้าง การตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชั่น และโปรแกรม ให้เลือกรายการ [Reset All Settings] ข้อมูลการตั้งค่า ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Mail และ Wi-Fi จะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมด แต่ข้อมูลต่างๆ ใน Mail, Message, Photos,Application จะยังคงอยู่

แตะเพื่อ รีเซ็ต iPhone

หากมั่นใจในความต้องการแล้ว แตะไปยัง [Erase All Contents and Settings ]
ระบบจะแสดงหน้าต่าง แจ้งเตือนว่าคุณต้องการ รีเซ็ตจริงหรือไม่
หากต้องการให้แตะที่ [Erase iPhone]ระบบจะแจ้งย้ำ ในกรณีที่จะทำต่อไป ให้แตะ [Erase iPhone] อีกครั้ง
หลังจากนั้นใส่ Password ของ Apple ID แล้ว แตะที่รายการ [Erase] iPhone จะเริ่ม Reset

การกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ ใน iClound

เมื่อ iPhone ทำการ Reset เสร็จเรียบร้อยแล้ว iPhone จะ Restart อีกครั้ง และจะปรากฏหน้าจอให้เริ่มต้นตั้งค่าตัวเครื่อง โดยเริ่ม [Language] และ [Country &Region]มาเรื่อยๆ จนถึงการตั้งค่าการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ Restore ด้วย iCloud Backup นั้นตัวเครื่องจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ตั้งค่าเริ่มต้น การใช้งานของ iPhone 6


เริ่มต้น iPhone ใหม่

iPhone restore

เมื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้น ไปเรื่อยๆจะเห็นหน้าจอ Set Up iPhone ให้แตะแถบรายการ [Restore from iCloud Backup] เพื่อเรียกคืนข้อมูลที่คุณได้ทำการ Backup ไว้ก่อนหน้านี้

เข้าสู่ระบบ iCloud

iCloud sign in

ใส่ Apple ID และ Password ที่ใช้ใน iCloud ลงไป แล้วแตะปุ่ม [Next]

ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะปรากฏให้แตะ [Agree] จะมีหน้าต่างยืนยันให้แตะ[Agree] อีกหนึ่งครั้ง

เลือกข้อมูลที่ทำการ Backup ไว้

ในการเลือกนั้น นอกจากจะเลือกรายการที่ทำการ Backup ข้อมูลไว้ล่าสุด แล้วยัง สามารถเลือก รายการที่เคยทำการ Backup ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ ได้อีกด้วย โดยการแตะแถบรายการนั้น แล้วเครื่องจะเริ่มกู้คืนข้อมูล จากรายการที่คุณเลือก

เลือกข้อมูลที่ต้องการ

คืนค่าข้อมูล App และ อื่นๆ

App restore

การกู้คืนข้อมูลเสร็จสบูรณ์ หน้าจอหลักจะแสดงแอพพลิเคชั่น และข้อมูลตามที่ได้ Backup ไว้ และเสียงเรียกเข้าจะทำงานเป็นค่าเริ่มต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

iCloud

OFFICIAL SITE