วิธีการตั้งค่า ปุ่มลัด (Shortcuts)

สำหรับ iPhone เราสามารถเพิ่ม ปุ่มลัด (Shortcuts) เวลาที่เราพิมพ์ ข้อความ ไม่ว่าจะเป็น วลีที่ใช้บ่อยๆ เช่น คำว่า สวัสดี ขอบคุณ หรือ คำศัพท์ยากๆที่จำไม่ค่อยได้ ยกตัวอย่างเช่นเพียงแค่พิมพ์ตัวอักษรย่อ [กลป]ก็จะมีคำว่า[กำลังเดินทางไป]เด้งขึ้นมาให้กดเลือก ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการพิมพ์ได้ หากคุณกำลังยุ่ง แค่ พิมพ์อักษรย่อลงไป แทนการพิมพ์ทั้งข้อความ

การใช้คำสั่ง Shortcuts

keyboards function

เปิดเมนู [Settings] ของหน้าจอ Home กด [General]>[Keyboard]>แตะเลือกหัวข้อ [Shortcuts]

การเปิดใช้งาน Shortcuts

select shortcuts

แถบรายการ[Shortcuts ] จะแสดงให้เห็น ในการตั้งค่าเริ่มต้นจะตัวอย่างแสดงทั้ง คีย์บอร์ด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คือ คำว่า [กำลังเดินทางไป] ปุ่มลัดหรือ Shortcuts จะถูกกำหนดค่าเป็น[กลป] นี้เป็นเพียงตัวอย่างที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ฉะนั้นลองมาเพิ่ม Shortcuts ที่คิดขึ้นมาเองกัน อาจจะเป็นข้อความยาวๆ ก็ได้ จากนั้นจึงกด [+] ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอ

เกี่ยวกับการตั้งค่า[Phrase] และ[Shortcuts]

expain about shortcut

ในหน้าจอ Shortcut จะมีช่อง Phrase และ Shortcut ซึ่งจะต้องมีการตั้งค่า ทั้งสองช่อง

[Phrase]・・・ใช้สำหรับ เพิ่มตัวอักษร,ประโยค,หรือวลี

[Shortcut]・・・ใช้สำหรับ การกำหนด ตัวอักษรย่อหรือตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ที่คุณต้องการใช้แทน Pharase ที่คุณทำการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

เพิ่ม [Phrase] และ [Shortcuts]

add new shortcuts

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง การกำหนดค่า ปุ่มลัด (Shortcut) เท่ากับ [ap] แทนที่อยู่ของบริษัท Apple [1 Infinite Loop, Cupertino, California] เพื่อความสะดวกในการใช้ของคุณ ให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีหรือประโยคที่ใช้บ่อยๆดู เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม [Save] ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

เพิ่มความสะดวกสบาย

คุณอาจตั้งค่าปุ่มลัด สำหรับการบันทึก E-mail Address เป็นตัวย่อ หรือ จะเป็นการกำหนดข้อความที่คุณใช้งานเป็นประจำทุกวัน แล้วย่อมัน เหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวอักษร

เสร็จสิ้นการเพิ่ม Shortcuts

alredy add

หน้าจอจะกลับมายังแถบรายการ Shortcuts โดย วลี และ ปุ่มลัด ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ที่หน้าจอ

วิธี ลบ Shortcuts ที่บันทึกไว้

delete shortcuts

ให้เลื่อนที่คำที่ต้องการลบไปทางซ้ายมือของหน้าจอ แล้วแตะปุ่ม [Delete]

มาลองใช้จริงกัน!

how to use shortcuts

เปิดแอพพลิเคชั่น [Notes] ขึ้นมา แล้วลองใช้คำที่สร้างขึ้นมาดู เช่น เมื่อเราพิมพ์ [ap]ลงไปแล้ว ให้ลองเช็คดูว่าที่อยู่ของบริษัท Apple ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ หากมีลองแตะหนึ่งครั้ง
ตัวอักษร [ap ]ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ จะเปลี่ยนเป็นที่อยู่บริษัท Apple แทน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ตั้งค่าเวลาหน้าจอ (Screentime)
วิธีใช้ Control Center (ศูนย์ควบคุม)
วิธีปรับแต่ง ศูนย์ควบคุม (Control Center)
วิธีการตั้งค่าและใช้งาน Night Shift
วิธีตั้งค่าและใช้งาน Siri
วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน "หวัดดี Siri"
การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot)
วิธีใช้ พจนานุกรม ในตัว ของ iPhone
วิธีใช้และตั้งค่าโหมด ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)
การตั้งค่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน
วิธีสำรองข้อมูล iCloud / วิธี รีเซ็ต และ กู้คืน iPhone
การจัดการหน้าจอโฺฮมและแอพพลิเคชั่นใน iPhone
วิธีการตั้งค่า ปุ่มลัด (Shortcuts)
การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice input)
Siri ค้นหาเพลงที่เปิดอยู่ได้
วิธีแชร์อินเทอร์เน็ตและใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone
การใช้งาน Multitasking (มัลติทาสกิ้ง)

iPhone Online Purchase