โหมดการตั้งเวลาถ่ายภาพในแอพ Camera (กล้อง)

ในกล้องดิจิตอลทั่วไปจะมีฟังก์ชั่น [การตั้งเวลาถ่ายรูป] เหมือนๆกัน และสำหรับ iPhone มีฟังก์ชั่นในการตั้งค่าหน่วงเวลา ซึ่งมีให้เลือก 3 วินาทีและ 10 วินาที นอกเหนือจากนี้ ในตอนที่ถ่ายรูปนั้น จะถูกถ่ายแบบต่อเนื่องใน 10 วินาที ด้วย Burst mode โดยสามารถเลือกรูป best shot (ภาพที่ดีที่สุด) จากการถ่ายภาพในครั้งนั้นได้


การใช้งานกล้องถ่ายรูป

แตะที่สัญลักษณ์

เริ่มการทำงาน Application กล้องถ่ายรูป แตะ ปุ่มรายการตั้งเวลาถ่าย ที่อยู่ด้านบนของจอ

ตั้งค่าจำนวนวินาทีในการหน่วงเวลา

เลือกเวลาที่หน่วง

ตั้งค่าในการหน่วงเวลา ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างในการหน่วงเวลาเป็น 10 วินาที โดยแตะที่ปุ่ม[10s]

แตะปุ่ม Shutter

แตะที่ปุ่ม Shutter

หลังจากที่เตรียมการหน่วงเวลาแล้ว ให้กดปุ่ม Shutter

เริ่มทำการนับถอยหลัง

ตัวเลขนับถอยหลัง

หากแตะปุ่ม Shutter แล้ว จะมีตัวเลขนับ Countdown แสดงขึ้นมาที่ขวามือด้านล่างตั้งแต่เริ่มถ่าย ดังรูป ตัวเลข Countdown เริ่มนับถอยหลัง

รุ่นที่รองรับการถ่ายแบบ Burst mode

รุ่นที่รองรับ Burst mode ได้แก่ iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s ขึ้นไป โดยจะสามารถถ่ายได้ 10ช็อตภายในระยะเวลาที่เลือก รุ่นที่อยู่นอกเหนือจากนี้ จะเป็นแค่การตั้งเวลาในการกด Shutter โดยจะบันทึกภาพเพียงรูปเดียว

เสร็จสิ้นการถ่าย

แตะที่สัญลักษณ์

หลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้ว รูปภาพจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Photos

App ประจำเครื่อง