วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน iPhone (Screen Recording)

ฟังก์ชั่น ถ่ายบันทึกหน้าจอ(Screen Recording) นี่เป็นคุณสมบัติ เพื่อใช้ถ่ายหรืออัดหน้าจอ iPhone นอกจากคุณจะใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อการถ่ายวิดีโอหน้าจอแล้ว แตก็่ยังสามารถบันทึกเสียงได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงดูเหมือนว่ามีการทำงานร่วมกันในหลายฟังก์ชั่นให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การบันทึกขณะเล่นเกมส์ หรือระหว่างหน้าจอใดๆไปพร้อมกับความคิดเห็นของคุณ

เปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอ

เพิ่มการบันทึกหน้าจอในศูนย์ควบคุม

ในค่าเริ่มต้นของศูนย์ควบคุม ไอคอนบันทึกวิดีโอหน้าจอ ไม่ได้ถูกแสดงไว้ เราจึงต้องปรับแต่งก่อนในอันดับแรก

เปิดหน้า [Settings]
ที่หน้าการตั้งค่า เลื่อนหน้าจอลงมายังรายการ [Control Center] > [Customize Controls] เพื่อปรับแต่งศูนย์ควบคุม

ปรับแต่งศูนย์ควบคุม

เพิ่มปุ่ม บันทึกหน้าจอ
เลื่อนหน้าจอ เพื่อลงมายังรายการ ในหัวข้อ "MORE CONTROLS" จะเห็นตัวเลือก [Screen Recording] ให้กดที่ปุ่ม + ที่อยู่ด้านหน้ารายการ จากนั้น ตัวเลือกจะขึ้นไปแสดงอยู่ด้านบน

เพิ่มปุ่ม บันทึกหน้าจอ

ปุ่มบันทึกหน้าจอถูกเพิ่ม

ปุ่มบันทึกหน้าจอถูกเพิ่ม

ไปยัง หน้าของ ศูนย์ควบคุม กัน ปุ่มสำหรับบันทึกหน้าจอ ได้ถูกเพิ่มลงมาแล้ว

การเริ่มต้นและสิ้นสุด บันทึกหน้าจอ

เริ่มการบันทึกหน้าจอ

เพียงแตะที่ ไอคอนบันทึกหน้าจอ ที่ศูนย์ควบคุม จะได้ยินเสียง ปิ๊ป ประมาณ 3 ครั้งอีก3วินาที จากนั้น การอัดหรือบันทึกหน้าจอจะเริ่มต้นขึ้น

เริ่มการบันทึกหน้าจอ

เสร็จสิ้นการบันทึกหน้าจอ

ในระหว่างมีการบันทึกหน้าจอ แถบสถานะด้านบนซ้ายหน้าจอจะมีกล่องสีแดง แสดงอยู่ เมื่อต้องการจบการบันทึกให้แตะที่กล่องนั้น จากนั้นหน้าจอจะแสดงป๊อปอัพแจ้งเตือน เลือกแตะที่ [Stop]

เสร็จสิ้นการบันทึกหน้าจอ
บันทึกเสียงพร้อมกับบันทึกหน้าจอ

ฟังก์ชั่นการบันทึกหน้าจอ นั้นไม่ใช่เพียงแต่บันทึกหน้าจอแต่ยังสามารถบันทึกเสียงได้ในเวลาเดียวกัน

บันทึกเสียงพร้อมกับบันทึกหน้าจอ

1. เปิด Control Center ต่อมา แตะค้างที่ปุ่ม บันทึกหน้าจอ ไว้

2. จากนั้นไอคอน ไมโครโฟน จะปรากฎขึ้นมา แตะหนึ่งเพื่อเปิดไมค์โครโฟน

3. แตะที่รายการ Start Recording เพื่อเริ่มบันทึกหน้าจอและบันทึกเสียงไปพร้อมๆกัน

สามารถเปิด / ปิดเสียง ไมโครโฟน ระหว่างการบันทึกหน้าจอได้ โดยการแตะที่ปุ่ม ไมโครโฟน

ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ที่ แอพ รูปภาพ

ในแอพรูปภาพ เลือกรายการ [Albums] จากนั้นแตะที่หัวข้อ [Screen Recording] ที่แสดงอยู่ หน้าจอจะแสดงไฟล์ต่างๆ ที่คุณมีการบันทึกหน้าจอไว้

แอพ รูปภาพ

เทคนิคต่างๆในiPhone