โหมด Do Not Disturb (ห้ามรบกวน)

ในช่วงเวลากลางคืน ตอนนอน หรือมีวันหยุดยาว หลายๆวัน และในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้ใครรบกวน โหมด"Do Not Disturb" หรือ "ห้ามรบกวน" นั้นมีประโยชน์สำหรับคุณ หากเปิดคุณสมบัตินี้แล้ว จะไม่มีเสียงการแจ้งเตือนใด ไม่ว่าจะมีสายเรียกเข้าหรือ E-mail ส่งถึงคุณ ฯลฯ .. 

iPhone จะแสดงการเตือนจากหน้าจอเพียงเท่านั้น โดยจะแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อคหรือ ในศูนย์การแจ้งเตือน ตามที่ได้มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้แล้วแต่กรณี

ใน iOS 8 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ในโหมดนี้ ให้สามารถเลือกการตั้งค่าห้ามรบกวน ในแอพ Messages แบบแต่ละรายชื่อได้


เปิด/ปิด โหมด

ทำการเปิด/ปิด โหมด จาก [Settings]

จากหน้าจอหลัก แตะที่ [Settings] > [Do Not Disturb] จากนั้นทำการ เปิด/ปิดโหมด ที่สวิทซ์ ตรงรายการ [Manual] จากนั้นไอคอนรูปดวงจันทร์เสี้ยวจะปรากฏบนแถบสถานะ ระดับเดียวกันกับแบตเตอรี่ หากมีไอคอนดังกล่าว แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในโหมด Do Not Disturb

open manual

จากแผงควบคุม Control Center

symbol at control center

สามารถทำเปิด/ปิด โหมด ผ่านทาง Control Centerได้ด้วยการลากหน้าจอ ขึ้น แผงจะปรากฏ จากนั้นแตะที่ ไอคอนรูปดวงจันทร์เสี้ยว

การตั้งค่าขั้นสูง

เลือกแตะ [Settings]> [Do Not Disturb] จากนี้จะเป็นการตั้งค่า ในหน้าจอ Do Not Disturb


ระบุเวลาเปิด/ปิดโหมด

สามารถตั้งค่าให้เปิด/ปิด โหมดเป็นประจำทุกวัน โดยระบุระยะเวลาในการเริ่มปิดโหมด และเลือกเวลาในการปิดโหมดได้

■เปิดตารางเวลา

open scheduled

ทำการเปิดสวิทซ์ที่รายการ [Scheduled] จากนั้นรายการ From/To และเวลาจะปรากฏขี้นมา ให้แตะหนึ่งครั้ง

ต่อมาตั้ง เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ที่ต้องการให้โหมด Do Not Disturb ทำงาน

setting times


การเลือกอนุญาตสายเรียกเข้า

allow calls from

แม้อยู่ในโหมดห้ามรบกวน แต่สายสำคัญคุณก็สามารถจะได้ยินเสียงสายเรียกเข้าจากผู้ที่ ได้รับอนุญาต โดยเลือกแตะที่ [Allow Calls From]

setting allow

แตะเพื่อให้เกิดเครื่องหมายถูกที่รายการที่ต้องการ อนุญาตให้มีเสียงเรียกเข้าหากมีการโทรเข้ามา

[Favorites] สามารถลงทะเบียนได้จาก [Phone]> [Favorites]
[Office] คือกลุ่ม ที่คุณสามารถลงทะเบียน ได้จาก iCloud ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ iPhone ไม่สามารถทำการสร้างกลุ่มได้

สายที่โทรซ้ำ

open manual

เมื่อทำการเปิดสวิทซ์ ที่รายการ [Repeated Calls] คุณจะได้ยินเสียงสายโทรเข้า ครั้งที่สองจากบุคคลเดิม ภายในสามนาที

ไม่สามารถตั้งค่าเปลี่ยนแปลงเวลาสามนาที เป็นเวลาอื่นได้

ไม่ส่งเสียงการแจ้ง

iPhone จะส่งเสียงดังเมื่อ มีสายโทรเข้าหรือการแจ้งเตือนอื่น ในขณะที่ iPhone อยู่ในหน้าจอล็อคหรือไม่นั้น คุณตั้งค่าได้

ยกตัวอย่างเช่น เวลาคุณกำลังเล่นเกมส์ หรือเขียนอีเมล แล้วไม่ต้องการรับข้อความจาก LINE หรือสายเรียกเข้า


silence

หากเลือกแตะที่รายการ[Always] iPhone จะไม่ส่งเสียง และไม่แสดงหน้าจอการโทรเข้า หรือ โชว์แบนเนอร์ ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่า iPhone จะอยู่ในหน้าจอล็อคหรือไม่ก็ตาม
※หากมีสายเรียกเข้าถึงคุณ การแสดงการแจ้งเตือน จะมีเฉพาะแบบ Badge แสดงจำนวนสายเรียกเข้าที่บนไอคอน แอพ Phone เท่านั้น

แต่หากเลือกแตะที่รายการ [Only while iPhone is locked] iPhone จะไม่แสดงการแจ้งเตือน และไม่ส่งเสียงเฉพาะใน หน้าจอที่ล็อคอยู่เท่านั้น

ไอคอนรูปดวงจันทร์เสี้ยว เปลี่ยนสี
type silence

จุดสังเกตคือ ไอคอนรูปดวงจันทร์เสี้ยวจะเป็น สีดำ หากคุณเลือกรายการ [Always] แต่หากคุณเลือกรายการ[Only while iPhone is locked] ไอคอนจะเป็นสีเทา

ตั้งค่า ห้ามรบกวน ในแอพ "Messages" เป็นรายบุคคล

iOS 8 สามารถตั้งค่า Do Not Disturb เป็นรายบุคคลได้ โดยจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ หากบุคคลที่ได้รับการตั้งค่า ส่งข้อความมาถึงคุณ

แตะที่แอพ [Messages] เลือกแตะ รายชื่อ ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นแตะที่ปุ่ม [Details]

setting alert

ทำการเปิดสวิซ์ที่รายการ [Do Not Disturb] ไอคอนรูปดวงจันทร์เสี้ยวปรากฏหน้ารายชื่อ ผู้ได้รับการตั้งค่าห้ามรบกวน

donot-disturb mode

ในการตั้งค่าโหมด Do Not Disturb นั้น ไม่เกี่ยวกัน กับ การตั้งค่าห้ามรบกวนใน แอพ [Messages] แม้ว่า iPhoneของคุณ จะได้รับการ ปิดโหมด Do Not Disturb แล้ว
แต่หากคุณต้องการ ปิดโหมดในแต่ละข้อความ คุณต้องเข้ามาปิดสวิทซ์ที่ รายการ [Do Not Disturb] ใน แอพ [Messages] จึงจะได้รับการแจ้งเตือนข้อความเข้าจากบุคคลนั้น


การแจ้งเตือนที่ยังแจ้ง แม้อยู่ในโหมด Do Not Disturb・・・

หากคุณเลือก [Awalys]

ในรายการ SILENCE หากคุณเลือกเมนู [Always] รูปแบบการแจ้งเตือนที่ยังทำงานอยู่ มีเฉพาะแบบ Badge ที่แสดงจำนวนรายการบนไอคอนแอพ และ การแจ้งเตือนใน Notification center หากคุณมีการตั้งค่าไว้

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน (notification center) และการแจ้งเตือน (Notifications)

notificaltion type

หากเลือกรายการ [Only while iPhone is locked]

lock screen

ในรายการ SILENCE หากคุณเลือกเมน [Only while iPhone is locked] เมื่อหน้าจอล็อค และหน้าจอดับอยู่ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ

แต่หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง แล้วหน้าจอสว่างขึ้น จะมีการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อค ตามภาพตัวอ่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน