การตั้งค่าใน app Messages ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

การรับ/ส่งข้อความ ผ่านแอพ Messages ใน iPhone สามารถทำได้ทั้ง แบบ iMessage、SMS、MMS คงเป็นการใช้งานที่คุ้นเคยสำหรับหลายคน

แต่วิธีการตั้งค่าการใช้งาน อีกหลายอย่างในตัวแอพที่หลายๆคนยังอาจไม่เคยรู้มาก่อน มาลองศึกษาวิธีการตั้งค่าเหล่านั้น ผ่านหน้านี้กันดีกว่า


เริ่มจาก [Setttings]

จากหน้าจอหลัก เลือกแตะที่ [Settings] จากนั้นแตะที่รายการ [Messages] หนึ่งครั้ง

tab messages in settings

การใช้ iMessage

เปิดการใช้งาน [iMessage]

switch on iMessage

iMessage คือ การรับส่งข้อความ กันระหว่าง iPhone หรือ iPad หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ของApple หากต้องการใช้งานให้เปิดสวิทซ์ โดย แตะปุ่มให้เป็นสีเขียว

ตั้งรหัส Apple ID

tab Send & Receive

ต้องลงทะเบียน Apple ID เพื่อใช้งาน iMessage ในการส่งข้อความไปยัง iPad,Mac หรือ อุปกรณ์อื่นๆของApple

เลือกแตะที่รายการ [Send & Receive]หนึ่งครั้ง

ลงชื่อ เข้าใช้งาน Apple ID

จากนั้นแตะ [Use your Apple ID for iMessage] กรอกข้อมูล Apple ID และ รหัสผ่าน เสร็จแล้วแตะที่ [Sing In] เพื่อเข้าใช้งาน

login apple id

ตรวจสอบ อีเมลที่จะใช้ในการ รับข้อความเข้า

ตรวจสอบอีเมลว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากลงชื่อเข้าใช้งาน Apple IDไปเมื่อสักครู่ หากถูกต้องแตะที่ปุ่ม[Next] หลังจากกดปุ่มแล้ว สามารถเพิ่มอีเมลอื่นๆได้หากต้องการ

setting iMessages

iMessages แสดงการอ่านข้อความได้

view in  iMessage

หากส่งข้อความผ่านทาง iMessage แล้วบุคคลที่เราส่งข้อความไปหานั้น มีการเปิดอ่านข้อความ ระบบจะแสดงการเปิดอ่านดังกล่าว ใต้ข้อความที่ส่งออกไป

เปิดการแจ้งการอ่านข้อความ

switch on send Read Receipts

เมื่อ เปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Send Read Receipts] จะเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นได้รับการแจ้ง ว่าคุณได้อ่านข้อความที่ส่งมาแล้ว

ให้ส่ง SMS แทน เมื่อส่ง iMessage ไม่สำเร็จ

SMS

หากส่งข้อความแบบ iMessage ไม่สำเร็จ แล้วต้องการให้มีการส่งข้อความดังกล่าวเป็นแบบ SMS แทน ให้ เปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Send as SMS]

แสดงหัวข้อเรื่องและจำนวนตัวอักษร

SMS

iMessage และ MMS สามารถใส่หัวข้อในการสนทนาได้หาก เปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Show Subject Field] จะแสดงหัวข้อเรื่อง และหาก เปิดสวิทซ์ ที่ [Character Count] จะสามารถแสดงจำนวนตัวอักษรเวลาพิมพ์ข้อความSMSได้

ตั้งค่า Block หรือ กีดกันผู้ใช้

สามารถตั้งค่าการปฏิเสธการรับข้อความเข้า จากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อได้ โดยจะไม่สามารถรับข้อความเข้าจากผู้ติดต่อดังกล่าว เช่นเดียวกับการบล็อคการโทรเข้า แต่ยังสามารถส่งข้อความไปได้หากต้องการ

แตะที่ [Blocked]

เลือกแตะที่รายการ [Blocked] จากนั้น แตะที่ [Add New...] หนึ่งครั้ง

block contact

เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อแตะที่ ชื่อผู้ติดต่อ ที่ต้องการบล็อคการรับข้อความเข้า รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงอยู่ในรายการ Blocked แสดงว่าการตั้งค่าการบล็อคเสร็จสมบูรณ์

blocked

กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อความ

เลือกระยะเวลาการจัดเก็บ

สามารถลบประวัติข้อความที่จัดเก็บได้ตามช่วงระยะเวลา หากแตะที่รายการ [Forever]ข้อความทั้งหมดจะยังคงอยู่ตลอด ไม่มีการหายไป แต่หากเลือกแตะที่ [30 Day] หรือ [1 Year] ข้อความจะถูกจัดเก็บตามระยะเวลานั้นๆแล้วจะถูกลบอัตโนมัติ หากเลยระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้

keep messages

ลบข้อความ

when choose time

หากเลือกรายการ [30day] ระบบจะลบข้อความที่เก่ากว่า หรือได้รับหลังจาก 30 วัน ทิ้งทั้งหมด เช่นเดียวกันกับ เลือกแตะที่[1 Year] ข้อความที่อายุมากกว่า 1 ปี จะถูกลบออกอัตโนมัติ หากต้องการให้เป็นเช่นนั้น แตะที่ [Delete] ข้อความเก่าจะถูกลบออกหลังจากได้รับการตั้งค่า

เลือกระยะเวลาหมดอายุของข้อความเสียงและวิดีโอ

ในการใช้งาน iOS 8 สามารถรับส่งข้อความเสียง หรือ วิดีโอได้ แต่จะไม่คงอยู่ตลอดหลังจากมีการ เปิดฟัง หรือ เปิดดู แล้ว โดยปกติระบบจะกำหนดค่า เริ่มต้นไว้ที่ 2นาที หลังจากมีการเปิด ข้อความเสียงหรือวิดีโอจะถูกลบทิ้งอัตโนมัติ
สามารถเลือกไม่ให้มีการหมดอายุได้ โดยแตะที่รายการ [Expire] เลือกแตะที่แบบ [Never]

audio and vedio messags expire

เปิดฟังข้อความเสียง โดยการยก iPhoneขึ้น

Raise to Listen

หาก เปิดสวิทซ์ ที่รายการ [Raise to Listen] เมื่อคุณยก iPhone แนบที่หู ข้อความเสียงจะเล่นอัตโนมัติ

App ประจำเครื่อง