การเพิ่มรายชื่อใน รายการโปรด (Favorites)

"รายการโปรด หรือ Favorites " ของ แอพ โทรศัพท์ หรือ Phone เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคนที่มีจำนวนรายชื่อมากๆ เพราะจะทำให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหา เหมาะสำหรับเบอร์โทรของบุคคลที่มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นประจำ หรือ เป็นเบอร์ที่โทรออกบ่อยครั้ง อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความหรือโทรออกจาก App Switcher หากคุณมีรายชื่อที่ติดต่ออยู่บ่อยครั้ง โปรดลองใช้ประโยชน์จาก รายการโปรด


ลงทะเบียนรายชื่อใน Favorites

แตะที่รายการ [Favorites]

tab Favorites

เริ่มต้นแตะจากแอพ Phone ที่รายการเมนูในด้านล่างหน้าจอ กรุณาแตะที่เมนู [Favorites] หนึ่งครั้ง

จากนั้นแตะที่ปุ่ม [+] ที่มุมบนขวา เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่ต้องการ

เลือกแตะที่ รายชื่อ บุคคลที่ต้องการ จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายการป๊อปอัพ รายการ เลขหมายโทรศัพท์ , Face Time , Face Time Audioให้เลือกแตะรายการที่ต้องการเพิ่มเป็นรายการโปรด

add favorites

เพิ่มรายการโปรดสำเร็จ

contacts show in favorites

รายชื่อของบุคคลปรากฏที่หน้า Favorites

การโทรออกผ่านทาง Favorites

โทรออกทันที

แตะที่รายชื่อ จะเป็นการโทรออกทันที

how to call

ดูข้อมูลในรายชื่อ

หากแตะที่สัญลักษณ์ [ i ] รายละเอียดต่างๆในรายชื่อจะแสดงขึ้น เลือกแตะที่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ไอคอนรูปโทรศัพท์ จะเป็นการโทรออกได้เช่นเดียวกัน

call from detail
การใช้งานผ่าน App Switcher

กดปุ่มโฮมของ iPhone 2 สองครั้งติดกัน รายชื่อ ในรายการ Favorites จะอยู่ สามารถแตะที่ รายชื่อ จากนั้น ไอคอนโทรศัพท์ จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อโทรออกได้

app switcher

หากหน้าจอไม่มีรายการเช่นตัวอย่าง กรุณาไปที่ [Settings] > [Mail, Contacts, Calendars] > [Show In App Switcher] แตะหนึ่งครั้ง ที่รายการ [Phone Favorites] กรุณาเปิดสวิทซ์

switch on

ลบรายชื่อออกจากรายการโปรด

delete

เมื่อต้องการลบ ให้ทำการ รูดรายชื่อไปทางด้านซ้ายมือจากนั้น ปุ่ม [Delete] แตะหนึ่งครั้ง

จัดเรียงรายชื่อในรายการโปรด

แตะที่ รายการ [Edit]

edit

ที่รายการ [Edit]ทำการแตะ

ทำการจัดเรียง

change point

แตะที่ เส้น 3 เส้น จากนั้นจัดเรียงโดยการลากขึ้นหรือลง

แตะ [Done]

done

สุดท้ายแตะปุ่ม [Done] เพื่อเสร็จสิ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง