การใช้ Apple EarPods ชุดหูฟัง Apple ของแท้

Apple EarPods ที่ใข้งานร่วมกัน iPhone นั้นมีคุณสมบัติมากกว่าที่หลายคนทราบ ไม่ใช่แค่สามารถเพิ่ม/ลดเสียง เป็นไมโครโฟน แต่ยังสามารถ เป็นรีโมทคอนโทรล ควบคุมความดัง และปุ่มกลางซึ่งให้คุณรับหรือวางสาย หรือควบคุมการเล่นเสียงและวิดีโอได้


ปุ่มกึ่งกลางคือ รีโมทคอนโทรล

ใช้งานโดยการกดปุ่มที่ล้อมรอบด้วยกรอบสีแดงด้านล่างและช่วยให้การดำเนินการต่างๆ

ใช้ปุ่มกลาง สำหรับ ควบคุมการเล่นเพลง

เล่น/หยุด เพลงหรือวิดีโอ
กดตรงกลางของปุ่มครั้งเดียว กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

เลื่อนไปเพลงถัดไป
กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็ว

กลับไปที่เพลงก่อนหน้า
กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็ว

การกรอไปข้างหน้า (Forward)
กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้

การกรอกลับ (Repeat)
กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็วแล้วค้างไว้

ใช้ปุ่มกลาง สำหรับ รับสายเข้าหรือโทรออก

การรับสายเรียกเข้า / วางสาย
กดปุ่มกลางเพียงครั้งเดียว

ปฎิเสธสายเรียกเข้า
กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบิ๊ปดังขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้ปฏิเสธสายเรียกเข้า

สลับสายเรียกเข้า ,แบบต้องการพักสายปัจจุบัน
กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสายแรก

สลับสายเรียกเข้า ,แบบต้องการวางสายปัจจุบัน
กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณสองวินาที แล้วปล่อย เสียงบิ๊ปดังขึ้นสองครั้งอย่างเบา ๆ จะแสดงว่าคุณได้สิ้นสุดสายแรก

อื่นๆ

เรียกใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง
กดค้างไว้ที่ปุ่มกลาง

การกดชัตเตอร์ของกล้อง
หลังจากเริ่มต้นแอพกล้อง หรือ Camera กดชัตเตอร์ด้วยปุ่ม - / + ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone