การใช้งาน Mail - วิธีการแนบไฟล์รูปภาพและวิดีโอ

สำหรับหน้านี้ จะเป็นวิธีแนบไฟล์รูปภาพหรือ วิดีโอ เวลาส่งอีเมล ผ่าน แอพประจำเครื่องอย่าง Mail

แนบไฟล์จากหน้าจอที่เขียนเมล

เปิดการสร้างอีเมลใหม่

new mail

เริ่มต้นจาก แตะ [Mailboxes] ที่ต้องการส่งอีเมล จากนั้นแตะ [New Message] อยู่มุมขวาด้านล่าง

แตะค้างที่ เคอร์เซอร์

หลังจากพิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้ว ให้แตะเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการแนบไฟล์ จากนั้น แตะค้าง จนมีเมนูป๊อปอัพแสดงออกมา ให้แตะปุ่ม [>]

long tab at cercle

เลือกแตะที่ [Insert Photo or Video]

tab insert Photo or Video

หน้าจอแสดงรายการ[Insert Photo or Video] แตะหนึ่งครั้ง

เลือกไฟล์รูปภาพ / วีดีโอที่ต้องการ

หน้าจอแสดงรายการ รูปภาพและ วิดีโอ ใน [Photos] เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว ให้แตะที่ [Choose]

choose photo

แนบไฟล์สำเร็จ

done

รูปถ่ายจะถูกแนบไว้ในอีเมลฉบับดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง