Home  >  iTunes

การสำรองข้อมูล (Backup) ใน iTunes ของ iPhone

iTunes มีความสามารถในการสำรองข้อมูลสำหรับ อุปกรณ์ iOS เช่น iPhone อยากที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า iPhone จะแบล็คอัพข้อมูลที่ตัวเครื่องได้ และจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ใน iCloud แต่สำหรับ iTunes จะเก็บข้อมููลที่สำรอง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการ Back Up ข้อมูล

หน้าจอการจัดการอุปกรณ์

เปิดโปรแกรม iTunes และทำการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากแถบเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือ เลือกคลิกที่ ปุ่มรูป iPhone

open itunes

คลิกที่ Summary

ในหน้า การจัดการอุปกรณ์ จะมีรายการเมนูย่อย เรียงลงมาด้านล่างซ้ายมือ คลิกที่ [Summary] หนึ่งครั้ง

click summary

สำรองข้อมูล ในตอนนี้

จะมีรายการต่างๆแสดงอยู่ที่หน้าจอ หากคลิกที่ปุ่ม [Backup Now] จะเป็นการสำรองข้อมูลไว้ที่ PC จาก iPhone ทันที

click backup now

การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หากต้องให้มีการสำรองข้อมูลจาก iPhone มายังเครื่อง PC โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเชื่อมต่อ สาย USB ให้คลิกที่ หน้าหัวข้อ [This computer] โดยครั้งต่อไปเมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ PC การBack up ข้อมูลอัตโนมัติจะทำงาน

auto backup
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ iCloud และ iTunes ทำได้เพียงอย่างใดอย่าหนึ่ง

การเปิดใช้งานสำรองข้อมูลอัตโนมัติใน iTunes คุณจำเป็นต้องปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติใน iCloud ที่เมนูการตั้งค่า iPhone ออกจากการสำรองข้อมูลบน iCloud จึงทำการคลิกที่ใส่หน้าหัวข้อ [This computer] เพราไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถสำรองข้อมูลอัตโนมัติใน iTunes ได้

iCloud Backup และ วิธีการ Restore iPhone

การสำรองข้อมูลของรหัสผ่านใน iPhone

สามารถเก็บข้อมูลรหัสผ่านที่อยู่ในiPhone ไว้ที่ข้อมูลสำรองได้ด้วย โดยต้องทำการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ ในการเรียกคืนข้อมูล (Restore) เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลรหัสผ่านของคุณ เมื่อต้องการคืนค่าการสำรองข้อมูล จะมีการสอบถามรหัสผ่านก่อนที่จะทำการคืนค่าข้อมูลให้กับเครื่อง iPhone

เมื่อต้องสำรองข้อมูลรหัสผ่าน ให้ทำการคลิกที่หน้า หัวข้อ [This computer] จากนั้นเมนูย่อย[ Encrypt iPhone backup] จะแสดงออกมา ให้คลิกจนมีเครื่องหมายถูกในช่อง

put passwork to backup

ป๊อปอัพหน้าต่างการกำหนดรหัสผ่าน แสดงขึ้น กรอกรหัสของคุณในช่อง [Password]และทำการยืนยันรหัสผ่านเดิมอีกครั้งที่ช่อง [Verify Password] เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม [SetPassword]

set passwork to backup

การสำรองข้อมูล iCloud

การตั้งค่า การสำรองข้อมูล iCloud จากหน้าจอของ iPhone แตะที่ [Settings] > [iCloud] >[Backup] หากไม่ทำการเปิดสวิทซ์ที่รายการ [Backup] เวลาที่คุณสำรองข้อมูลใน iTunes แล้วหัวเลือกคลิกที่หัวข้อ [iCloud] เพื่อให้สำรองข้อมูลอัตโนมัติ ใน iCloud จะไม่สามารถสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้สำเร็จ

iCloud Backup และ วิธีการ Restore iPhone
ต้องมีการเปิดการ Backup ข้อมูล ผ่านทาง iCloud ในตัวเครื่อง iPhone ก่อน แล้วจึงคลิกที่เลือกหัวข้อ [iCloud] สำหรับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติใน iCloud

backup to iclound
ใช้งานการสำรองข้อมูล ผ่าน iCloud หรือ PC ให้เหมาะสม

ประโยชน์ของการสำรองข้อมูลใน iCloud ก็คือว่า สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับความสะดวกหากต้องการสำรองข้อมูล และนั้นคือ คุณสมบัติที่มีประโยชน์ ของ iCloud

iCloud มีพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ฟรีถึง 5GB สามารถซื้อเพิ่มได้ ในราคา0.99 USD ต่อเดือน สำหรับเนื้อที่ 20GB , 200GB ที่ราคา3.99 USD ต่อเดือน , 500GB ที่ราคา9.99 USD ต่อเดือน เพิ่มได้สูงสุดที่ ความจุ 1TB ราคา 19.99 USD ต่อเดือน

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน iCloud ได้แก่ ภาพถ่ายและวิดีโอ, การตั้งค่าอุปกรณ์, ข้อมูลรายละเอียดหน้าจอหลัก และการจัดการแอพพลิเคชั่น , iMessage, ข้อความ (SMS) และข้อความ MMS, เสียงเรียกเข้า และข้อความเสียง

หากคุณทำการ สำรองข้อมูล ใน iCloud ประวัติในการสั่งซื้อสินค้า จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด แต่อาจไม่ได้บันทึกสินค้าที่คุณซื้อไว้ หลังจากการเรียกคืนการสำรองข้อมูล คุณสามารถทำการดาวน์โหลด สิ่งที่คุณซื้อไว้ก่อนหน้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ยกตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อเพลงหรือภาพยนตร์ไว้ ที่ iTunes Store แล้วเมื่อ เรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ เพลงหรือภาพยนตร์นั้นไม่อยู่ใน Lists คุณสามารถไปที่ iTunes Store อีกครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด ส่วนภาพยนตร์และเพลงคุณไม่ได้ซื้อจาก iTunes Store จะได้รับการนำออกจากข้อมูลสำรองของคุณ (แต่การตั้งค่าอื่นๆจะได้รับการบันทึก)

ตรวจสอบการกำหนดค่าอุปกรณ์

ตรวจสอบข้อมูลที่เคยสำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ใช้คีย์ลัด [Ctrl] + [,](ในกรณีเครื่อง MAC [command] + [,] ) เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าทั่วไป ของ iTunes จะปรากฏขึ้นมาก คลิกที่เมนู [Devices]

ในช่อง Device backups: ข้อมูลที่เคยมีการสำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเเตอร์ จะแสดงอยู่ หากมีรูปกุญแจที่หน้าวันที่ของรายการใด แสดงว่า เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านต่างๆ

detail backup in pc

ลบข้อมูลที่ถูกสำรองไว้ ที่เครื่อง PC

และเมื่ออยู่ในหน้าจอนี้ คุณยังสามารถลบข้อมูลที่ได้ มีการทำการสำรองข้อมูลไว้ที่เครื่องได้

คลิกที่ รายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม[Delete Backup]

delete backup data

ต่อด้วยคลิกที่ [Delete] ในป๊อปอัพแสดงขึ้นมาให้ยืนยันการลบข้อมูล

confrim delete

เรียกคืนข้อมูลจากการสำรอง (Restore Babck up)

เรียกคืนข้อมูลจากการสำรองไว้ที่เครื่อง PC

โดยปกติแล้ว iTunes จะแสดงหน้าจอ การจัดการอุปกรณ์เสมอ เลือกคลิกที่ [Restore Backup... ]

restore backup
ก่อนทำการ Restore Backup

ก่อนที่คุณจะเรียกคืนข้อมูล ที่สำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องปิด Find My iPhone ที่ตัวเครื่อง iPhone ก่นอ ไปที่ รายการ [Settings]> [iCloud] >[Find My iPhone]

Find My iPhone วิธีค้นหา เวลาเครื่องหาย

Restore โดยการเลือกข้อมูล ที่สำรองไว้

หากมีรายการข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการ คลิกที่ ชื่อรายการ iPhone ที่ต้องการเรียกคืนข้อมูล จากนั้นคลิกที่ [Restore] เพื่อคืนค่าให้ iPhone ตามข้อมูลที่ได้สำรองไว้

select data to restore

Restore ข้อมูล เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคืนค่าการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์หน้าต่างย่อยนี้จะปรากฏขึ้น

restore backup done

บทความที่เกี่ยวข้อง

iTunes