Home  >  iCloud

Find My iPhone (ค้นหา iPhone ของฉัน)

Find my iPhone หรือ ค้นหา iPhone ของฉัน ได้ถูกติดตั้งให้เป็นแอพประจำตัวเครื่องตั้งแต่ iOS 9 หาก iPhone ของคุณ สูญหายหรือถูกขโมย แอพนี้จะเป็นตัวช่วย ในการค้นหาจากตำแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่อง แล้วแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่ และยังสามารถส่งข้อความไปยัง iPhone หรือสั่งล็อค iPhone ที่สูญหายได้ โดยการรีโมทคอนโทลเข้าไปสั่งการในระยะไกล


เริ่มใช้งาน [Find My iPhone]

ในการค้นหา iPhone ของคุณ ผ่านทางแอพ [Find My iPhone] กรุณาทำการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณก่อน ไปยังรายการ [Settings] ที่แสดงอยู่บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ [iCloud] แล้วเปิดสวิทซ์ที่รายการ [Find My iPhone] ตามลำดับ เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

เปิดแอพ [Find iPhone]

แอพ GPS ที่ใช้สำหรับค้นหา iPhone นี้ เรียกว่า [Find iPhone] เมื่อต้องการเข้าใช้งานแอพนี้ จากหน้าจอโฮม เลือกแตะที่โฟลเดอร์ Extras จากนั้นแตะที่ไอคอนแอพ

Find iPhone

เข้าสู่ระบบ [Find My iPhone]

Sign in

กรอก Apple ID และ รหัสผ่าน ของคุณเพื่อทำการ Sign in เข้าสู่ระบบ

เปิดใช้ [Send Last Location]

หลังจากนั้น หน้าจอจะปรากฏป๊อบอัพ ให้คุณเปิดการใช้งาน [Turn On Send Last Location] เมื่อเลือก [Turn on] จะเป็นการอนุญาตให้ ส่งตำแหน่งล่าสุดไปยังแอปเปิ้ล หลังจากแบตเตอรี่หมด อีกหนึ่งทางในการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ไปยังรายการ [Settings> [iCloud]> [Find My iPhone] แล้วเปิดสวิทซ์ที่ตัวเลือก [Send Last Location]

Send Last Location

อุปกรณ์ของคุณแสดงบนแผนที่

เมื่อเปิดใช้งานแอพ ตำแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอ [Find My iPhone] และหากคุณมีการใช้ Apple ID เดียวกันในหลายเครื่อง หรือคุณใช้งาน Family Sharing แล้วตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัว คุณจะสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุญาต ให้แสดงทั้งหมดบนแผนที่

Map view shows device's location

จุด สีเขียว ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ที่มีออนไลน์หรือมีการใช้งาน cellular หรือ Wi-Fi อยู่ ต่อมา จุด สีเทา เป็นสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ที่ออฟไลน์ ไม่มีการเชื่อมต่อ แต่หากอุปกรณ์นั้นมีการออนไลน์ก่อนหน้านี้ ใน 24 ชั่วโมง แอพจะแสดงตำแหน่งล่าสุดที่มีการออนไลน์ และบอกเวลาที่ออนไลน์ครั้งสุดท้ายไว้ใต้ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ

ส่วนจุด สีน้ำเงิน แสดงถึงตัวเครื่องที่คุณกำลังใช้ในการช่วยค้นหา หรือกำลังใช้งานแอพ [Find My iPhone] อยู่นั้นเอง

เปิด/ปิด การแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ กับสมาชิกในครอบครัว

หากคุณมีการเปิดใช้งาน หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก Family Sharing (แชร์กันในครอบครัว) แล้วไม่ต้องการแบ่งปัน หรือแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ ให้สมาชิกคนอื่นๆเห็น

ในการ เปิด/ปิด ตัวเลือกนี้ ทำได้ที่ [Settings]> [iCloud]> [Share My Location] แล้วแตะสวิทซ์ ที่รายการ [Share My Location] เพื่อเปิด/ปิด การแชร์ กับสมาชิกทุกคน หรือ หากเลือกเฉพาะบางสมาชิก ให้แตะที่ รายชื่อของสมาชิกที่ต้องการ แล้วจึงแตะ [Share My Location] เพื่ออนุญาต หรือ แตะที่ [Stop Sharing My Location] เมื่อคุณไม่ต้องการให้แสดง

sharing with family members

วิธีตั้งค่า การใช้งาน Family Sharing (การแชร์กันในครอบครัว)

แตะอุปกรณ์ ที่ต้องการทราบตำแหน่ง

Tap device you want to locate

ในรายการอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ แตะ อุปกรณ์ที่คุณต้องการค้นหา ขั้นตอนต่อไป จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการติดตามและค้นหาอุปกรณ์ที่หายไป โดยในที่นี้สมมุติว่าเป็นตัวเครื่อง iPhone 6s

ตำแหน่ง ณ ปัจจุบันของตัวเครื่อง

สถานที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์ที่เลือก จะปรากฏบนแผนที่ แบบเต็มหน้าจอ

Current location of device

Actions

ต่อมาแตะรายการ [Actions] ที่แสดงอยู่ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอ คุณจะเห็นปุ่มรายการ 3 รายการแสดงที่ด้านล่างของแผนที่ ได้แก่ [Play Sound] , [Lost Mode] และ [Erase iPhone]

actions
ใช้ข้อมูลคำแนะนำเส้นทาง

เมื่อคุณแตะที่ ไอคอนรูปรถ จะเป็นการทำให้แผนที่ แสดงเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ไปยังอุปกรณ์ที่คุณค้นหา แตะที่รายการ [Start] เพื่อเริ่มต้นการทำงานระบบนำทาง ในแผนที่

Route guidance information

Play Sound

Play Sound

และเมื่อคุณเลือกแตะที่ [Play Sound] iPhone เครื่องที่กำลังค้นหา จะส่งเสียงดังขึ้นมา ง่ายต่อการค้นหามากขึ้น แม้ว่าคุณไม่อาจมองเห็นได้

และ iPhone จะส่งเสียงในความดังระดับสูงสุด เป็นเวลา 2 นาที แม้ว่าจะตั้งค่าในโหมดปิดเสียงไว้อยู่ก็ตาม

ดังนั้นเมื่อหา iPhone ของคุณไม่เจอ ลองใช้ตัวเลือก [Play Sound] เป็นตัวเลือกแรกก่อน เป็นไปได้ว่า คุณอาจทำหายหรือหล่นอยู่บริเวณใกล้เคียง

Lost Mode

[Lost Mode] ตัวเลือกนี้ จะช่วยให้คุณสามารถ ล็อค iPhone เครื่องที่สูญหายได้ จากระยะไกล เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และหลังจากนั้น คุณสามารถทำให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และข้อความที่คุณต้องการไปปรากฏที่บนหน้าจอ

เมื่อเลือกแตะที่ [Lost Mode] ต่อมา ให้แตะที่รายการ [Turn On Lost Mode]

Lost Mode
เมื่อ iPhone ถูกปิดใช้งานการแสดงตำแหน่งที่ตั้ง หรือ iPhone แสดงสถานะออฟไลน์

ถึงแม้ว่า iPhone เครื่องที่สูญหายนั้น จะถูกปิดการแสดงตำแหน่งที่ตั้ง แต่แอพ [Find My iPhone] สามารถเปิดการแสดงตำแหน่งได้อัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกรายการ [Lost Mode] ให้กับอุปกรณ์ดังกล่าว และแม้ว่า จะไม่สามารถออนไลน์เครื่องที่สูญหายได้ก็ตาม [Lost Mode] ก็ยังคงเข้าควบคุมและสั่งงานไปยังเครื่องที่สูญหายได้

ตั้งรหัสผ่าน

Set passcode

หากตัวเครื่องที่สูญหายไม่มีตั้งค่า การล็อครหัสผ่านเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก หน้าจอจะแสดงการตั้งค่ารหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่านของคุณ จำนวน 6 หลัก

เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับ

Enter phone number

กรอก เบอร์โทรศัพท์ ที่คุณต้องการ ให้แสดงบนหน้าจอเครื่องที่สูญหาย เผื่อว่าผู้ที่เก็บได้หรือเจอโทรศัพท์ของคุณ จะติดต่อกลับมา

สำหรับขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือก [Next] ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการ

ป้อนข้อความที่ต้องการ

Enter message

ต่อมา ให้คุณป้อน ข้อความ ที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจเป็น ที่อยู่หรืออีเมล สำหรับติดต่อ เพื่อแสดงบนหน้าจอเครื่องที่สูญหาย คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ หากไม่ต้องการ

เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว แตะที่ปุ่ม [Done]

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้แล้ว อุปกรณ์ที่หายไปของคุณ จะถูกล็อค หมายเลขโทรศัพท์ และข้อความที่คุณกรอกนั้น ถูกแสดงที่อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

ลักษณะหน้าจอบนเครื่องที่สูญหาย
Screen view on lost iPhone

หน้าจอแสดงข้อความและเบอร์ติดต่อกลับ ที่คุณกำหนดไว้ และอยู่ในหน้าจอล็อค

เมื่อแตะที่ [Call] จะสามารถโทรกลับมายังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้ โดยตัวเครื่องจะอยู่ที่ หน้าจอล็อครหัสผ่านตลอดเวลา แม้ว่าจะโทรออกก็ตาม และสามารถโทรออกได้เพียงเลขหมายที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น

ในการตั้งค่า Lost Mode นั้นช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ iPhone คืนกลับมา มากยิ่งขึ้น

Erase iPhone

สำหรับตัวเลือก [Erase iPhone] หากคุณแตะ จะเป็นการเริ่มต้นการลบข้อมูลทั้งหมดจากระยะไกล เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณที่อยู่ในตัวเครื่องรั่วไหลจากการถูกขโมย แม้ว่าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แต่ที่หน้าจอตัวเครื่องที่สูญหาย จะยังคงการแสดงผลข้อมูลติดต่อของคุณบนหน้าจอล็อคอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Erase iPhone
ไม่อนุญาตให้ทำการเริ่มต้นใหม่ (Activation Lock)

สำหรับ iPhone ที่ใช้งาน iOS 7 เป็นต้นไป เมื่อคุณตั้งค่าโหมดสูญหายที่แอพ [Find My iPhone] แล้ว การทำงาน Activation Lock จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะถามหา Apple ID และรหัสผ่านของคุณ เสมอ เมื่อทำตั้งค่าดังต่อไปนี้

- ปิดการใช้งาน [Find My iPhone]

- ออกจากระบบ iCloud

- ลบข้อมูลในเครื่อง (เริ่มต้นการตั้งค่าใหม่)

Activation Lock จะช่วยให้ iPhone ของคุณ รักษาไว้ซี่งความปลอดภัย ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้งาน หรือนำไปขายต่อได้ เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย

ใช้งาน [Find My iPhone] ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้งาน [Find My iPhone] ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะเป็นไปได้ว่า เมื่อ iPhone คุณสูญหาย คุณไม่มี iPhone หรือ อุปกรณ์ iOS อื่นๆ อีกแล้ว แต่คุณยังค้นหา iPhone ของคุณ ผ่านช่องทางนี้ได้

เข้าสู่เว็บไซต์ iCloud.com

ไปยัง www.icloud.com จากนั้นเข้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่ไอคอน Find iPhone บนหน้าจอ

icloud.com

ใช้งาน [Find My iPhone] บนคอมพิวเตอร์

[Find My iPhone] ที่คอมพิวเตอร์นั้น วิธีใช้งานคล้ายคลึงกันกับ การใช้งานบน iPhone หรือ อุปกรณ์ iOS แตกต่างกันอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

on computer

บทความที่เกี่ยวข้อง

iCloud

OFFICIAL SITE