การใช้งานแอพ Phone (โทรศัพท์)

วิธีการโทรออก การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ และ อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับหน้าจอขณะที่โทร

การโทรออก ด้วย การป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (Keypad)

แตะที่ปุ่ม Phone

Phone

จากหน้าจอหลัก ให้คุณแตะที่เมนู[Phone]ด้านซ้ายมือล่างสุด

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

มองไปยังเมนูด้านล่างหน้าจอ แตะที่รายการ[Keypad]ปุ่มกดจะแสดงออกมา จากนั้นคุณกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก แล้ว แตะไปที่ [สัญลักษณ์โทรศัพท์สีเขียว]เพื่อทำการโทรออกไปยังเลขหมายดังกล่าว

keypad
หากต้องการเพิ่มไปยัง รายชื่อผู้ติดต่อ
add contacts

ในขณะที่คุณกดเลขหมาย คุณสามารถบันทึกเลขหมายดังกล่าว ไปยัง Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) ได้โดยแตะตรง เครื่องหมาย [+]ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

all contacts

หรือไปยังเมนู Contacts ด้านล่าง แตะตรง เครื่องหมาย [+]ที่อยู่ทางมุมบนขวามือ ก็ได้เช่นเดียวกัน

ต้องการวางสาย

end call

แตะที่ปุ่ม[สัญลักษณ์โทรศัพท์สีแดง]เพื่อสิ้นสุดการโทร

รายละเอียดหน้าจอ ขณะใช้สาย

detail screen

mute เป็นการปิดเสียง เพื่อไม่ให้ปลายสาย ได้ยินเสียงของเราชั่วคราว

keypad เรียกใช้งานปุ่มกด เพื่อทำการต่อสาย หรือ กดเลขหมายต่อ

speaker เป็นเปิดเสียงให้ออกทางลำโพง ในขณะที่ใช้สาย

add call เพิ่มการโทรออกอีกหนึ่งสาย โดยไม่วางสายที่สนทนาอยู่

FaceTime เปลี่ยนไปใช้งาน FaceTime หรือการสนทนาแบบเห็นหน้า คุณสามารถดูรายละเอียด การใช้งาน FaceTime ได้ในหน้านี้

Contacts เปิดรายชื่อ ผู้ติดต่อ ขณะที่ใช้สาย

เรียกดู หมายเลขโทรศัพท์ ของตัวเอง

myphone no.

สำหรับคนที่จำเบอร์ตัวเองไม่ค่อยได้ สามารถเข้าไปดูได้ในรายการ Contacts เลขหมายบนสุดจะแสดง เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

วิธีการโทรออก ผ่าน Contacts (รายชื่อผุู้ติดต่อ)

เปิด เมนู Contacts

call in contacts

จากเมนูด้านล่าง หากคุณแตะที่[Contacts] จากนั้นแตะไปที่รายชื่อ ที่ต้องการโทรออก

แตะ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ

หากคุณแตะตรง เบอร์โทรศัพท์ จะเป็นการโทรออกทันที แต่หาก คุณต้องการ ทำรายการอื่น ให้แตะตรง ไอคอน ที่ต้องการทำรายการ

how to call

วิธีการโทรออก ผ่าน ประวัติการโทร (Recents)

จากเมนูด้านล่างให้คุณเลือกที่ [Recets] หน้าจอจะแสดงประวัติการโทรทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็น โทรเข้า โทรออก หรือ สายที่ไม่ได้รับ ให้คุณแตะไปยัง ชื่อหรือเลขหมายที่ต้องการ จะโทรออกได้เลย

โทรผ่านประวัติการโทร

สายที่ไม่ได้รับ

การแจ้งเตือนที่หน้าจอหลัก

alert at home screen

เมื่อมีสายโทรเข้า และเราไม่มีการรับสายดังกล่าว เมนู[Phone]จะแสดง จำนวนสายที่ไม่ได้รับ ที่มุมบนของไอคอน

สายที่ไม่ได้รับ จะแสดงรายการ เป็นสีแดง

red color in Recents

จากนั้นหากคุณแตะที่เมนู[Phone]จะเชื่อมต่อไปยังหน้าประวัติการโทร สายที่ไม่ได้รับ จะแสดงรายการเป็น สีแดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง