วิธีจำแนกความแตกต่างระหว่างข้อความ SMS / MMS / iMessage

แอพประจำเครื่องที่มีชื่อว่า "Messages" (ข้อความ) ใช้สำหรับส่งข้อความทั้งในรูปแบบ SMS / MMS / iMessage ในแอพเดียว โดยคุณอาจไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างของประเภทข้อความที่ส่งไป เนื่องจากวิธีส่งข้อความนั้นเหมือนกัน วันนี้เราจะมาจำแนกว่า ข้อความที่ส่งไปนั้น ข้อความไหนส่งในรูปแบบ SMS / MMS / iMessage เพราะการส่งข้อความในแต่ละแบบนั้น มีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน และหากคุณแยกประเภทของการส่งข้อความได้ แน่นอนว่าจะช่วยให้คุณประหยัดและสะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ SMS / MMS / iMessage

SMS คือ การส่งข้อความโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์

SMS

SMS คือ การส่งข้อความในรูปแบบตัวอักษรและสัญลักษณ์ หรืออิโมจิ โดยจำกัดจำนวนตัวอักษรต่อ 1 ข้อความ ที่ 70 ตัวอักษร โดยไม่สามารถเพิ่มหัวข้อเรื่องได้

SMS จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ ตามแพ็คเกจที่คุณเลือกใช้งาน ของแต่ละค่ายมือถือ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละบุคคล (ตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน)

MMS คือ การส่งข้อความและรูปภาพ

MMS

MMS คือการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากๆ ส่งข้อความได้มากกว่า SMS ที่ 1,000 ตัวอักษร/ครั้ง และนอกจากจะส่งข้อความได้แล้ว ยังสามารถส่งรูปภาพ+ข้อความไปพร้อมกันได้ด้วย หากคุณพิมพ์ข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากๆ ระบบอาจจะแปลงข้อความตัวอักษรแบบ SMS เป็นข้อความมัลติมีเดีย MMS อัตโนมัติ

ค่าบริการ MMS จะมีอัตราเรียกเก็บที่สูงกว่า SMS

iMessage คือ "แชทระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Apple"

iMessage

iMessage เป็นบริการส่งข้อความที่จัดทำโดย Apple สามารถส่งหากันได้ทั้ง iPhone, iPad, iPod touch, Mac พร้อม Mountain Lion หรือใหม่กว่า คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น ตัวอักษร รูปสัญลักษณ์ วัตถุ รูปถ่ายวิดีโอ ในแบบเรียลไทม์

iMessage สามารถใช้ได้ได้ฟรี หากมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หาก Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้ iMessage จะถูกส่งผ่านข้อมูลเซลลูลาร์ และอาจมีอัตราค่าบริการสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ จากค่ายมือถือที่คุณใช้บริการอยู่

วิธีจำแนกข้อความ SMS/MMS/iMessage

การส่งข้อความ SMS/MMS/iMessage ใช้แอพข้อความ ในการส่งเหมือนกัน แต่วิธีการส่งไม่เหมือนกัน หากคุณส่ง SMS/MMS โทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพราะใช้วิธีการส่งผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์ แต่ iMessage นั้น ต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทาง Wi-Fi หรือข้อมูลเครือข่าย ทางใดทางหนึ่ง วิธีสังเกตว่า ข้อความที่ส่งออกไปนั้น เป็นข้อความประเภทใดนั้น ตรวจสอบได้ง่ายๆ

วิธีจำแนก iMessage

หากส่งข้อความในแบบ iMessage คำว่า "iMessage"" จะปรากฏขึ้น ที่ช่องข้อความ และเมื่อส่งข้อความไปแล้ว ข้อความที่แสดงจะอยู่ใน กรอบข้อความสีน้ำเงิน แต่หากส่งข้อความในรูปแบบ SMS/MMS ช่องข้อความจะแสดงคำว่า "Text Message" และข้อความที่ส่งออกไปจะแสดงในกรอบข้อความสีเขียว

เมื่อคุณรู้ว่า iMessage สามารถใช้งานได้ฟรี เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณก็สามารถส่งข้อความได้อย่างมั่นใจ

iMessage

วิธีแยกความแตกต่างระหว่าง SMS และ MMS

วิธีแยกความแตกต่างระหว่าง SMS และ MMS

SMS และ MMS จะแสดงในกรอบข้อความสีเขียวเหมือนกัน ทำให้จำแนกความต่างไม่ได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถจะแยกความต่างได้อย่างง่ายขึ้น โดยการตั้งค่า

เริ่มต้นที่หน้าโฮมแตะ [Settings]> [Messages] จากนั้น เปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Show Subject Field] และ [Characher Count]

ตัวนับตัวอักษร

ในช่องข้อความ หาก ตัวนับจำนวนอักษร แสดงกำกับอยู่ แสดงว่า เป็นการส่งข้อความในแบบ SMS แต่หากไม่มี แสดงว่าเป็นข้อความ MMS

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ SMS เป็นทางเลือกแทน iMessage
ไม่ต้องการใช้ SMS เป็นทางเลือกแทน iMessageหากไม่สามารถส่ง iMessage ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดบางอย่าง คุณสามารถส่งข้อความในรูปแบบ SMS แทนได้ อย่างไรก็ตาม SMS จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่คุณสมัครใช้งานไว้กับผู้ให้บริการ

หากคุณไม่ต้องการใช้ SMS เป็นทางเลือก แทน iMessage ให้ตั้งค่าดังนี้ จากหน้าโฮม แตะ [Settings]> [Message] ปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Send as SMS]

วิธีตรวจสอบผู้รับ

เมื่อคุณต้องการส่งข้อความ iMessage และไม่แน่ใจว่า ผู้รับใช้อุปกรณ์ Apple หรือไม่ สามารถตรวจสอบก่อนส่งข้อความได้ตามขั้นตอนดังนี้

เขียนข้อความใหม่

แตะที่ ปุ่มข้อความใหม่ จากนั้นแตะ [+]

เขียนข้อความใหม่

สีที่แสดงในชื่อผู้รับ

แตะที่ รายชื่อ บุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความให้ หากชื่อผู้รับแสดงใน กรอบสีน้ำเงิน คุณสามารถส่ง iMessage ถึงผู้รับดังกล่าวได้ แต่หาก ชื่อผู้รับ แสดงในกรอบสีเขียว ข้อความจะถูกส่งในรููปแบบ SMS/MMS

เลือกผู้รับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง

iPhone Online Purchase