วิธีการใช้งาน Bookmark

iPhone ก็เหมือนกับ PC ซึ่งสามารถบันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ในBookmarkได้เช่นกัน โดยหน้านี้จะขออธิบายวิธีการเพิ่มBookmark การแก้ไข การจัดเรียง การลบBookmark และการเพิ่มโฟล์เดอร์Bookmark ดังนี้

การเพิ่ม Bookmark

แตะที่ ปุ่มแบ่งบัน

เปิด [Safari]จากหน้าจอหลักและแตะ [ปุ่ม Share]ของด้านล่างหน้าจอ เพื่อทำการจัดเก็บหน้าเว็บที่อยากจะเพิ่มBookmarkไว้
ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่างแสดงที่หน้าจอ ให้ใช้นิ้วลากลงด้านล่างหน้าจอแถบจะแสดงขึ้นมา

bottomshare

แตะที่ปุ่ม Add Bookmark

addbookmark

จากนั้นแตะที่ปุ่ม[Bookmark]ด้านซ้ายมือสุด

การจัดเก็บ Bookmark

savebookmark

หน้าจอจะแสดง ชื่อเว็บไซต์ สามารถแก้ไขชื่อเว็บไซต์ได้หากต้องการโดยแตะที่ช่อง จากนั้นระบุ ตำแหน่ง อยากจะเก็บBookmark
สุดท้ายแตะปุ่ม[Save]บันทึกรายการที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
※[Location] นั้นสามารถเลือกได้ 2 ตำแหน่งคือ Favorites และ Bookmark

การบันทึกรายการBookmarkเป็นอันเสร็จสิ้น

การเรียกดู Bookmark

ที่แสดงรายชื่อ Bookmark

หลังจากจัดเก็บเสร็จเรียบร้อย เรามาเรียกดูBookmarkที่เพิ่มไว้กันเลย โดยการแตะปุ่ม[Bookmark]ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอ Safari

แสดงรายชื่อ

รายชื่อ Bookmark ในรายการโปรด

ในกรณนี้ระบุ ตำแหน่งที่เก็บไว้ในโฟร์เดอร์ Favorites เมื่อเราแตะที่ โฟลเดอร์ หน้าจอจะแสดงรายชื่อ Bookmark ทั้งหมดที่เราทำการจัดเก็บไว้

แสดงรายชื่อในรายการโปรด
หากระบุตำแหน่งที่เก็บเป็น Favorites

หากระบุตำแหน่งที่เก็บBookmarkไว้ในที่ Favorites แล้ว ถ้าแตะช่อง(Address bar) ของ Safiri จะมี link สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

ช่องแอสเดสบาร์

การลบ /การจัดเรียง รายการBookmark

การแก้ไข Bookmark

จากหน้าหลักของ Safari ให้คุณแตะที่ปุ่ม[Bookmark]ทำการแก้ไขโดยแตะที่ปุ่ม[Edit]

แก้ไขบุคมาร์ค

การจัดเรียง Bookmark

 จัดเรียง bookmark

สามารถทำการจัดเรียง และเคลื่อนย้ายลำดับ ขึ้นลงตามความต้องการ โดยการแตะตรง เส้นสามเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือ ของรายชื่อแต่ละรายชื่อ เมื่อจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว แตะปุ่ม [Done] มุมขวาล่าง

การลบ Bookmark

แตะที่ปุ่ม[-] มุมซ้ายมือ ตรงรายชื่อ bookmark ที่คุณไม่ต้องการ จากนั้นแตะปุ่ม [Delete] เมื่อทำการลบเสร็จ แตะที่ปุ่ม [Done]

ลบบุคมาร์ค

การสร้าง โฟลเดอร์ Bookmark

เมื่อจำนวน Bookmark มีมากขึ้น อาจต้องทำรายการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใช้งานง่าย และเป็นระเบียบ โดยสร้างโฟลเดอร์ในการจัดเก็บ

แตะรายการ Edit

จากหน้าจอ Safari แตะ [ปุ่ม Share] จากนั้นแตะปุ่ม [Edit]

สร้างโฟลเดอร์

เริ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในหน้า Bookmarks ให้แตะที่ [New Folder] มุมซ้ายสุดหน้าจอด้านล่าง ทำการสร้างโฟลเดอร์ กำหนดชื่อ และตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นกดปุ่ม [Done]

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้น

รายการโฟลเดอร์ที่สร้างเสร็จ

โฟลเดอร์ที่เพิ่มทำการสร้างในหน้า Bookmarks เมื่อสักครู่ แสดงอยู่ในรายการ รายชื่อ Bookmarks แต่ลักษณะไอคอนนั้น จะแตกต่างไป ไม่ใช่รูปหนังสือ

จัดระเบียบ Bookmark

หลังจากที่สร้างโฟลเดอร์ ต่อไปจะทำการย้ายบุ๊คมาร์คไปยังโฟลเดอร์

เพิ่ม Bookmark ลง โฟลเดอร์

จากหน้า Bookmarks กด Edit แล้ว รายชื่อBookmark ที่ต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์ แตะที่ปุ่ม [Location] หนึ่งครั้ง

ย้ายบุคมาร์ค

เลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการ

หน้าจอจะแสดงรายการโฟลเดอร์ ที่เพิ่งสร้างไว้ ให้แตะที่โฟลเดอร์เพื่อทำการจัดเก็บ Bookmarkจากนั้น แตะที่ปุ่ม [Done] หนึ่งครั้ง

เพิ่มบุคมาร์คในโฟลเดอร์

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ย้ายบุคมาร์ค

เมื่อทำการย้าย Boorkmark เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้แตะไปที่ ปุ่ม [Done] อีกครั้ง เพื่อสิ้นสุดการจัดระเบียบ

ตรวจสอบการจัดเก็บ

เมื่อแตะไปที่รายการโฟลเดอร์ จะมี Bookmark ที่คุณทำการจัดเก็บ การจัดระเบียบด้วยวิธีนี้ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน และ ค้นหาได้ง่าย

ตรวจสอบการจัดเก็บ

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง