วิธีล้างประวัติ และ ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

ประวัติการค้นหาและเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ใน iPhone หากคุณต้องการลบทิ้ง เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือเห็นประวัติการเข้าเยี่ยมชมของคุณ วิธีการล้างประวัติการค้นหาข้อมูลและเข้าเว็บไซต์ มีดังนี้

เมนู [Settings]

settings menu

จากหน้าโฮมของ iPhone แตะ [Settings]

เลือก เมนู [Safari]

select safari

จากหน้าจอ Settings เลื่อนขึ้น เพื่อลงมายังรายการ [Safari] แตะเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ลบ ประวัติการเข้าชม และข้อมูลการท่องเว็บไซต์

หน้าล่างหน้าจอ เมื่อแตะที่รายการ [Clear History and Website Data] หน้าต่างยืนยันการลบประวัติการเข้าชมจะปรากฎขึ้น แตะอีกครั้ง การลบก็จะเสร็จสมบูรณ์

clear history

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone