วิธีรวบรวมข้อมูลรายชื่อใน Contacts ที่ซ้ำเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องลบ

iPhone นั้นสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลรายชื่อ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆมาเก็บไว้ใน Contacts ได้ ไม่ว่าจะใน iCloud , Facebook หรืออื่นๆ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ เมื่อเปิดรายการขึ้นมา บางครั้งคุณอาจพบว่า มีข้อมูลซ้ำกันอยู่จำนวนไม่น้อย และแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ อย่างการคัดลอกข้อมูลจากรายชื่อหนึ่ง มารวมไว้ด้วยกัน

นั้นอาจเป็นวิธีการจัดระเบียบ รายการรายชื่อ รูปแบบหนึ่ง แต่ iPhone สามารถทำการลิงค์ข้อมูลรายชื่อ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน มารวมไว้ในรายชื่อเดียวได้ เช่น ในรายชื่อบุคคลหนึ่งคน คุณอาจบันทึกข้อมูลที่อยู่ หรืออีเมล ไว้เป็นภาษาไทย แต่คุณดัน บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของคนคนเดียวกัน ไว้เป็นอีกรายชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษ มารวบรวมข้อมูลรายชื่อที่ซ้ำ ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยไม่ต้องมานั่งคัดลอกด้วยตัวเองกันดีกว่า

รวมรายชื่อที่ซ้ำกัน ให้อยู่ในรายชื่อเดียว

จากภาพตัวอย่าง รายชื่อที่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำไว้ จะเป็นรายการที่มีชื่อว่า "TeachMe iPhone" และ "ทีชมีไอโฟน" ซึ่งรายละเอียดในข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้น

เริ่มการรวบรวม โดยเลือกแตะที่แอพ Phone ต่อมาแตะรายการ "Cotacts" จากแท็บรายการด้านล่างหน้าจอ หรือ แตะที่รายการโฟลเดอร์ Extras ที่หน้าจอโฮม จากนั้น แตะไอคอน "Contacts" เพื่อไปยังรายการรายชื่อทั้งหมด สามารถเลือกได้ทั้งสองช่องทาง

เลือกแตะหนึ่งในรายชื่อที่ซ้ำกัน

แตะรายการที่ซ้ำกัน

เลือกแตะที่ รายชื่อที่ซ้ำกัน

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งหมดได้ ที่หน้า All Contacts ให้รายการใด รายการหนึ่ง

แตะรายการ [link contacts...] ในโหมดแก้ไข

จากนั้นรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อ จะแสดงขึ้นมา แตะที่รายการ[Edit] เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อไปยังด้านล่างหน้าจอ เมื่อเห็นรายการ[link contacts...] กรุณาแตะ

แตะแก้ไข

เลือกรายชื่อที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูล

เพื่อทำการรวมรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน แตะ รายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะ [Link] ที่มุมบนด้านขวา

ทำการลิงค์รายชื่อ

แตะ [Done] เพื่อเสร็จสิ้น

แตะเสร็จสิ้น

รายชื่อที่คุณเลือก จะแสดงอยู่ในรายการ ที่มีการมีเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อย

ถ้าไม่มีปัญหาอะไร แตะที่ [Done] เพื่อเสร็จสิ้นการลิงค์

เมื่อแตะรายการ link contacts... อีกครั้ง
เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อที่จะลิงค์

คุณสามารถทำการลิงค์รายชื่อได้ ไม่ใช่เพียงแค่ 2รายชื่อ แต่เป็นได้ที่จะเชื่อมโยงถึง3หรือ4 ให้แตะที่รายการ [link contacts ...] เมื่อต้องการที่จะเพิ่มรายชื่อที่จะลิงค์

ข้อมูลเชื่อมโยงกัน!

ลิงค์สมบูรณ์

ข้อมูลจากสองรายชื่อ รวมกันอยู่ในที่เดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง