Reminders (เตือนความจำ)

"Reminders (เตือนความจำ)" เป็นแอพประจำเครื่อง iPhone ที่มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ยังไม่คุ้นเคยและรู้สึกว่าใช้งานยากในการใช้งานครั้งแรก หากคุณได้ลองใช้ Reminders (เตือนความจำ) จนเริ่มเข้าและเมื่อเริ่มมีความชำนาญมากขึ้น "Reminders (เตือนความจำ)" นั้นจะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียว

เพราะการแจ้งเตือนความจำ ของ Reminders สามารถระบุได้ทั้งวันที่และเวลา ระบุตำแหน่งที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อไปถึง เช่น บ้าน หรือร้านค้า เลือกได้แม้กระทั่งว่า เมื่อคุณขึ้นหรือลงจากรถที่มีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ นอกจากนี้ ยังใช้งานร่วมกับ Siri ได้ดังนั้น คุณจึงสามารถเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเพิ่มให้ iPhone เตือนความจำได้อย่างชาญฉลาด เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวที่บอกครบทุกรายละเอียด คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบ รายการเตือนความจำเพื่อติดตามสิ่งที่ต้องทำทั้งชีวิตได้อย่างง่ายดาย ใช้สำหรับลิสต์ช้อปปิ้ง โปรเจ็กต์ที่ทำงาน งานรอบๆ บ้าน และอื่นๆอีกมากมาย

เรียกใช้งาน [Reminders]

เรียกใช้งาน [Reminders]

แตะที่แอพ [Reminders] บนหน้าจอโฮม

องค์ประกอบพื้นฐาน : List (ลิสต์) และ Reminder (รายการเตือนความจำ)

สำหรับแอพ Reminders นั้น จะมี 2 ส่วนหลัก เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน คือ List (ลิสต์) และ Reminder (เตือนความจำ) สำหรับ Reminder (เตือนความจำ) จะเป็นส่วนของการแจ้งเตือน สิ่งต่างๆ เช่น กิจกรรม นัดหมาย ส่วนบุคคล เช่น "ซื้อนมเย็นนี้" หรือ "มีนัดประชุม กับ บริษัท A พรุ่งนี้ ตอนบ่ายโมง" และอีกส่วนหนึ่งคือ List (ลิสต์) ที่จะทำหน้าที่แยกหมวดหมู่ หรือจัดระเบียบให้การแจ้งเตือนของคุณ เหมือนกับ โฟร์เดอร์

ตัวอย่างเช่น คุณสร้าง List (ลิสต์) ชื่อว่า "รายการซื้อของใช้" จากนั้นคุณสามารถเพิ่ม Reminder (เตือนความจำ) "ซื้อนมเย็นนี้"ลงในลิสต์เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน หรือสร้าง ลิสต์ชื่อว่า "ประชุม" สำหรับจัดเก็บเตือนความจำ "มีนัดประชุม กับ บริษัท A พรุ่งนี้ ตอนบ่ายโมง" เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ในแอพ Reminders (เตือนความจำ) รายการเตือนความจำทุกรายการ จะทุกจัดเก็บไว้ในลิสต์ต่างๆ

List (ลิสต์)

List (ลิสต์)

หน้าแรกของแอพ จะแสดง List (ลิสต์) ต่างๆ ทั้งในส่วนทีที่คุณเพิ่มไว้ และลิสต์อัจฉริยะดังเช่นภาพนี้

ในส่วนด้านบนจะเป็นส่วนที่เรียกว่า [ลิสต์อัจฉริยะ]จะมีด้วยกันสี่ส่วน คือ "Today" , "Scheduled", "All", และ "Flagged" ซึ่งเป็นลิสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
"Today (วันนี้)" ... จะแสดงรายการเตือนความจำที่กำหนดสำหรับวันนี้และรายการเตือนความจำที่เกินกำหนด
" Scheduled (กำหนดเวลา) " ... จะแสดงรายการเตือนความจำที่มีการระบุวันที่หรือเวลาไว้
"Flagged (ติดธง)" ... จะรายการเตือนความจำที่ติดธงว่าสำคัญ
"All (ทั้งหมด)" ... ดูรายการเตือนความจำทั้งหมดของคุณบนลิสต์ทั้งหมด

ในส่วนของ [My Lists] จะแสดงรายการลิสต์ต่างๆที่คุณสร้างขึ้น เพื่อจัดเก็บรายการเตือนความจำตามหมวดหมู่ ส่วนตัวเลขที่แสดงอยู่ด้านหลังของรายการลิสต์ต่างๆ คือจำนวนรายการเตือนความจำทีมีอยู่ในลิสต์นั้นๆ

หากมีการใช้งาน Family Sharing บนอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณเปิดใช้งาน Family Sharing (แชร์กันในครอบครัว) บนอุปกรณ์ของคุณ นั่นแสดงว่าคุณมีการลงชื่อใช้งาน iCloud และ ลิสต์ ชื่อว่า "Family" จะถูกสร้างและแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถแชร์รายการ เตือนความจำ ที่อยู่ในลิสต์ดังกล่าวให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย

วิธีตั้งค่า การใช้งาน Family Sharing (การแชร์กันในครอบครัว)

Reminders (รายการเตือนความจำ)
เมื่อแตะที่ ลิสต์ ใดๆบนหน้าจอ รายการเตือนความจำ ที่จัดเก็บอยู่ในลิสต์ จะแสดงขึ้น

Reminders (รายการเตือนความจำ)

วิธีสร้าง List (ลิสต์) และ Reminder (รายการเตือนความจำ)

มาเริ่มต้นสร้างลิสต์กันเถอะ และคุณสามารถลบลิสต์ที่ชื่อว่า "Reminders" ที่สร้างไว้โดยอัตโนมัติออกได้ ยกเว้น กรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้มัน (มีอธิบายเพิ่มเติมในด้านล่าง)

แตะที่ [Add List]

แตะที่ [Add List]

ที่หน้าจอรายการลิสต์ต่างๆ ให้แตะที่ [Add List] มุมด้านล่างขวามือ

สร้างลิสต์

สร้างลิสต์

ตั้งชื่อลิสต์ จากนั้น เลือกสี และ เลือกสัญลักษณ์ ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วแตะที่ [Done]

ลิสต์ถูกสร้าง

ลิสต์ถูกสร้าง

หน้าจอจะกลับมายังหน้าหลักของแอพ ลิสต์ที่สร้างจะปรากฏอยู่

สร้างรายการเตือนความจำ

ต่อมา แตะที่ ลิสต์ที่ต้องการ เพิ่มรายการเตือนความจำลงไป แล้วแตะที่ [New Reminder] เพื่อสร้าง

สร้างรายการเตือนความจำ

ป้อนข้อความ

แตะที่บรรทัดที่ว่างอยู่ กรอกข้อมูล รายการเตือนความจำ ตามต้องการ หากมีรายการเตือนความจำที่ต้องการสร้างอีก ให้แตะที่ปุ่ม [รีเทิร์น] บนแป้นคีย์บอร์ด จะเป็นการสร้างรายการเตือนความจำ ลำดับถัดไปในลิสต์ เมื่อสร้างรายการเตือนความจำเสร็จแล้ว ให้แตะที่ [Done]

ป้อนข้อความ

สร้างรายการเตือนความจำเรียบร้อย

เมื่อสร้างรายการเตือนความจำเรียบร้อยแล้วให้แตะที่ [Lists] เพื่อกลับมายังหน้าจอรายการลิสต์ (จำนวนตัวเลขรายการเตือนความจำของลิสต์นั้นๆจะกำกับอยู่ด้านหลัง)

สร้างรายการเตือนความจำเรียบร้อย
สามารถสร้าง รายการเตือนความจำ จากหน้าจอ ลิสต์ และ Quick Action ได้

สร้าง รายการเตือนความจำ จากหน้าจอ ลิสต์
ที่หน้าจอลิสต์ แตะที่ [New Reminder]จากนั้น กรอกข้อมูล รายการเตือนความจำ ต่อมาแตะที่ [List] *ที่ช่อง [Notes] และ [Details] ก็สามารถตั้งค่าจากหน้าจอนี้ได้ เราอธิบายส่วนนี้ไว้ ในที่หัวข้อ การตั้งค่าขั้นสูง เพิ่มรายละเอียดในรายการเตือนความจำ

สร้าง รายการเตือนความจำ จากหน้าจอ ลิสต์

จากนั้นให้เลือก ลิสต์ ที่ต้องการเพิ่ม รายการเตือนความจำ นั้นลงไป แล้วแตะที่ [New Reminder] แล้วจึงแตะที่ [Add] บริเวณมุมบนด้านขวา เพื่อสร้าง

การตั้งค่าขั้นสูง เพิ่มรายละเอียดในรายการเตือนความจำ

สร้างจาก Quick Action
ที่แอพ Reminders บนหน้าจอโฮม ให้ แตะแบบกดค้างไว้ เมื่อรายการเมนูการกระทำด่วนแสดงขึ้น เลือก New in ... ในลิสต์ที่ต้องการสร้าง

วิธีใช้ Quick action เมนูการกระทำด่วน

สร้างจาก Quick Action

การตั้งค่าขั้นสูง เพิ่มรายละเอียดในรายการเตือนความจำ

แอพ Reminders จะแจ้งเตือน หากคุณมีการกำหนดค่าของรายการเตือนความจำ แบบกำหนดวันที่และเวลา หรือแบบ ตามตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณต้องการปรับแต่งหรือตั้งค่าเสียงเตือน ให้มีความแตกต่าง เป็นเสียงโดยเฉพาะของ แอพ Reminders สามารถทำได้โดยศึกษารายละเอียดได้จาก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน (notification center) และการแจ้งเตือน (Notifications)

เลือก รายการเตือนความจำ

เลือกแตะ รายการเตือนความจำที่ต้องการจะกำหนดค่า จากลิสต์ เมื่อไอคอน[i] ปรากฏขึ้น ให้แตะหนึ่งครั้ง

เลือก รายการเตือนความจำ

เพิ่มโน้ต ・เพิ่มลิงก์ URL

คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดของ รายการเตือนความจำนั้น ลงในโน้ตและ เพิ่มลิงก์ URL ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องได้

เพิ่มโน้ต ・เพิ่มลิงก์ URL
ป้อนข้อความที่ต้องการลงในช่อง [Notes] และ [URL] เมื่อเรียบร้อยแล้วแตะที่ [Done]

เพิ่มโน้ต ・เพิ่มลิงก์ URL

เพิ่มโน้ต ・เพิ่มลิงก์ URL สำเร็จ
โน้ต และ URL ที่ถูกเพิ่มไว้ จะแสดงอยู่ด้านล่างของ รายการเตือนความจำ คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่แตะ URL

เพิ่มโน้ต ・เพิ่มลิงก์ URL

กำหนดวันที่และเวลา

ระบุวันที่

กำหนดวันที่และเวลา

เมื่ออยู่ในหน้าจอ Details ให้ เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อ [Date] จากนั้น ระบุวันที่ ที่ต้องการให้ รายการแจ้งเตือนนัั้น แจ้งเตือนคุณ จากปฏิทินที่แสดงขึ้นมา

หากคุณกำหนด เฉพาะวันที่
กำหนดเฉพาะวันที่

หากคุณไม่ได้ระบุเวลาแจ้งเตือน แต่ระบุเฉพาะวันที่ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนในเวลา 09:00 น. ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลาแจ้งเตือนนี้ได้

จากหน้าจอโฮม ให้แตะที่แอพ [Settings]> [Reminders] ในหน้าจอนี้ ให้แตะที่หัวข้อย่อย [Time] จากรายการ [Today Notification] แล้ว เลื่อนขึ้นลง หรือ ป้อนด้วยปุ่มกด ที่แป้นคีย์บอร์ดด้านล่าง เพื่อตั้งเวลาแจ้งเตือน ตามความต้องการ

ระบุเวลา
เปิดสวิทซ์ ที่หัวข้อ [Time]แล้วแตะที่ ตัวเลขเวลา ที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้น เลื่อนขึ้นหรือลง หรือ ป้อนด้วยปุ่มกด จากแป้นคีย์บอร์ด โดยสามารถตั้งค่านาที ได้ทีละ 5 นาทีด้วยการปัด และทีละ 1 นาทีด้วยปุ่มกด

ระบุเวลา
ลิสต์" Scheduled "

เมื่อคุณกลับมายัง หน้าจอลิสต์ ลิสต์อัจฉริยะที่มีชื่อว่า [Scheduled] จะมีรายการเตือนความจำ จากทุกลิสต์ ที่มีการระบุวันที่และเวลา แสดงไว้ในลิสต์นี้

ลิสต์ Scheduled

ระบุให้แจ้งเตือนซ้ำ
หากคุณมี รายการเตือนความจำ ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ หรือทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทานยาก่อนนอน หรือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ทำไม่ได้ ที่รายการ[Repeat]คุณสามารถตั้งค่า ให้มีการแจ้งเตือนซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี ให้เลือกแตะที่ [Hourly / Daily / Weekly...] ตามต้องการ หรือแตะที่ [Custom]เพื่อกำหนดการแจ้งเตือนซ้ำในรูปแบบของคุณเอง

ระบุให้แจ้งเตือนซ้ำ

สิ้นสุดการเตือนซ้ำ
เมื่อมีการกำหนดค่าใน [Repeat] แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าในรายการ [End Repeat]ด้วย เพื่อกำหนดวันและเวลา ในการสิ้นสุดการเตือนซ้ำ แตะที่[End Repeat Date]จนปรากฏเครื่องหมายถูกด้านหลังรายการ จากนั้น ระบุวันและเวลา ที่คุณต้องการ แล้วจึงแตะที่ [Details] มุมบนด้านซ้ายมือ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

สิ้นสุดการเตือนซ้ำ

ตั้งค่า วันและเวลา ให้กับรายการเตือนความจำ เสร็จสิ้น
จากนั้นหน้าจอจะกลับสู่ หน้าจอ Details ให้คุณแตะที่ [Done]เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบรูณ์ หน้าจอจะกลับมายังหน้าลิสต์ สังเกต รายการเตือนความจำที่คุณกำหนดค่า จะปรากฏวันและเวลา และรูปแบบการแจ้งเตือนซ้ำกำกับอยู่ที่ด้านล่างของรายการ

ตั้งค่า วันและเวลา ให้กับรายการเตือนความจำ เสร็จสิ้น
ระบุวันที่และเวลาในหน้าลิสต์

คุณสามารถระบุวันที่และเวลาได้อย่างง่ายดาย จากหน้าจอรายการเตือนความจำ ที่หน้าจอลิสต์ แตะที่ รายการเตือนความจำ ที่ต้องการ จากนั้นแตะที่ไอคอน ปฏิทิน ที่แสดงขึ้นมาบริเวณด้านบนคีย์บอร์ด จะมีรายการ [Today / Tomorrow / This weekend / Date& time] เลือกแตะที่ไอคอนใด ไอคอนหนึ่ง แต่หากต้องการระบุวันที่เอง ให้แตะที่ไอคอนท้ายสุด

ระบุวันที่และเวลาในหน้าลิสต์

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

ไม่ใช่แค่กำหนดวันและเวลาเท่านั้น แต่คุณยังสามารถตั้งค่าให้ รายการเตือนความจำ แจ้งเตือนแบบตามตำแหน่งที่ตั้งได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น แจ้งเตือนตามตำแหน่งที่บ้านของคุณ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือน ได้ทั้ง เมื่อคุณถึงบ้าน หรือ เมื่อคุณออกจากบ้าน หรือขึ้นรถ/ลงจากที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone ของคุณ

เปิดสวิซ์ที่ [Location]
ที่หน้าจอ Details ให้เปิดสวิทซ์ ที่รายการ [Location] ไอคอน[Cerrent , Getting In , Getting Out , Custom] จะปรากฎขึ้น หากแตะที่ Getting In , Getting Out กรุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า รถยนต์ของคุณมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone ของคุณ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หากเลือกแตะที่ Custom หน้าจอป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้น ป้อน ชื่อสถานที่ หรือที่อยู่ ในช่อง search จากนั้นเลือกแตะรายการ สถานที่ จากผลการค้นหา ที่คุณต้องการได้เลย

เปิดสวิซ์ที่ [Location]

ตั้งค่ารูปแบบของการแจ้งเตือน
เลือกระหว่าง [Arriving] หากต้องการให้มีการแจ้งเตือน เมื่อถึงสถานที่ดังกล่าว หรือเลือกหรือ [Leaving]หากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อออกจากสถานที่นั้น ต่อมาแตะที่[Details]ที่มุมบนหน้าจอด้านซ้ายมือ เพื่อกลับสู่หน้าจอ Details แล้วจึงแตะที่[Done]เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งค่ารูปแบบของการแจ้งเตือน
ตั้งค่ารูปแบบของการแจ้งเตือน
ตั้งค่ารูปแบบของการแจ้งเตือน

เมื่อระบุตำแหน่งที่ตั้ง รัศมีเริ่มต้นสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง คือ 100 เมตร แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้

คุณสามารถทำให้วงกลมเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนระยะทางได้ โดย แตะที่วงกลมสีน้ำเงินแล้วลาก เข้า/ออก รัศมีในการตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงบนแผนที่

รายการเตือนความจำได้รับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

รายการเตือนความจำได้รับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

การแจ้งเตือนโดยระบุตำแหน่งที่ตั้ง ถูกกำหนดในลง รายการเตือนความจำ เรียบร้อย

ระบุตำแหน่งที่ตั้งในหน้าลิสต์

เช่นเดียวกันกับเวลาและวันที่ ตำแหน่งที่ตั้งก็สามารถกำหนดค่าจากหน้าลิสต์ได้ แตะที่ รายการเตือนความจำ คุณต้องการระบุตำแหน่งจากนั้นแตะที่ไอคอน ลูกศร ที่แสดงขึ้นมาบริเวณด้านบนคีย์บอร์ด ต่อมารายการ [Getting in Car / Custom] จะปรากฏขึ้นด้านบน หากคุณเลือก "Custom" คุณสามารถป้อนชื่อและที่อยู่ของสถานที่ในหน้าต่างค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการได้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งในหน้าลิสต์

เมื่อมีข้อความ

นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือน หากมีการส่งข้อความไปยังบุคคลที่คุณตั้งค่าไว้ ผ่านทางแอพ "Messages(ข้อความ)" ด้วยการตั้งค่านี้ รายการเตือนความจำจะแสดงขึ้นในครั้งต่อไป ที่คุณสนทนากับคนนั้นผ่านทางแอพข้อความ

ที่หน้าจอ Details ให้เปิดสวิทซ์ ที่รายการ [When Messaging ] จากนั้นให้แตะที่ [Choose Preson] หน้าจอรายชื่อ จะปรากฏขึ้น แตะที่ ชื่อบุคคล ที่คุณต้องการ

เมื่อมีข้อความ

ระบบจะนำคุณกลับมาที่ หน้าจอ Details แตะที่ [Done]มุมบนขวามือ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เมื่อมีข้อความ

ตั้งค่าธง

เพื่อทำเครื่องหมายรายการเตือนความจำที่สำคัญ เปิดสวิทซ์ที่หัวข้อ [Flag]แล้วแตะที่ปุ่ม [Done] จากนั้นธงจะกำกับอยู่ที่รายการเตือนความจำนั้น

ตั้งค่าธง

ปักธงในหน้าลิสต์

ปักธงในหน้าลิสต์

คุณสามารถปักธงให้กับรายการเตือนความจำ ที่หน้าจอลิสต์ได้

ให้แตะที่ รายการเตือนความจำที่ต้องการปักธง จากนั้นแตะไอคอน ธง ที่แสดงขึ้นมา แล้วแตะที่ [Done]บริเวณมุมขวามือด้านบน

ลิสต์ "Flagged"

รายการเตือนความจำมีการตั้งค่าธง ถูกบันทึกไว้ที่ ลิสต์ [Flagged] โดยอัตโนมัติ

ลิสต์ Flagged

ตั้งค่าลำดับความสำคัญ

เมื่อแตะที่รายการ [Priority] จะแสดงหน้าต่างย่อยให้เลือกลำดับสำคัญ [High / Medium / Low] เลือกตามต้องการแล้วแตะที่ [Details] เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอก่อนหน้า

ตั้งค่าลำดับความสำคัญ

เมื่ออยูที่หน้าจอ Details แล้ว ให้แตะที่ [Done] เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า เมื่ออยู่ในหน้าจอลิสต์แล้ว สัญลักษณ์ (!) ที่กำหนดค่าไว้ จะแสดงอยู่ที่ด้านหน้าของ รายการเตือนความจำ โดยแสดงสัญลักษณ์ดังนี้ "High = !!!", "Medium = !!!", และ "Low =!"

ตั้งค่าลำดับความสำคัญ

ย้ายลิสต์

เมื่อรู้สึกว่า รายการเตือนความจำ อยู่ในลิสต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ หากคุณต้องการย้ายไปไว้ในลิสต์อื่นๆ คุณสามารถย้ายรายการเตือนความจำ ไปยังลิสต์อื่นตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ในหน้า Details แตะที่ [List] แล้วเลือกแตะ ลิสต์ปลายทาง ที่ต้องการย้ายรายการเตือนความจำไปไว้ในลิสต์นั้น แตะ [Done] การย้ายรายการเตือนความจำของคุณ ไปยังลิสต์อื่นจะเสร็จสมบูรณ์

ย้ายลิสต์

สร้างงานย่อย

คุณสามารถสร้างงานย่อยในรายการเตือนความจำ งานย่อยจะช่วยเพิ่มความสะดวก ในกรณีที่เนื้อหาของรายกการเตือนความจำ มีความยาวมาก หรือมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ โดยงานย่อยที่แสดงอยู่ในรายการเตือนความจำ ก็สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับ รายการเตือนความจำปกติเข้าไปยังหน้าจอ "Details" แล้ว เลือกแตะหัวข้อ [Subtasks]
เลือกรายการเตือนความจำที่ต้องการ แล้วแตะที่ปุ่ม [i] เมื่ออยู่ที่หน้าจอ "Details" แล้ว เลือกแตะหัวข้อ [Subtasks]

สร้างงานย่อย

สร้างงานย่อย
ป้อนงานย่อย ของรายการแจ้งเตือน ตามต้องการ จากนั้น แตะที่ปุ่ม [Add Reminder]ใช้วิธีการเดียวกันกับการสร้าง รายการแจ้งเตือน คือ แตะที่ปุ่ม [รีเทิร์น] บนแป้นคีย์บอร์ด เพิ่มสร้างงานย่อยถัดไป เมื่อเพิ่มงานย่อยครบถ้วนแล้ว แตะที่ ปุ่ม [Details] เพื่อย้อนกลับไปสู่หน้าจอรายละเอียด

สร้างงานย่อย

งานย่อยที่เพิ่งสร้างแสดงอยู่ในรายการเตือนความจำ
เมื่ออยู่ที่หน้าจอรายละเอียด แตะที่ [Done] ที่หน้าจอลิสต์ งานย่อยจะปรากฏอยู่ด้านล่าง รายการเตือนความจำดังกล่าว **ถ้าคุณลบหรือย้ายรายการเตือนความจำ งานย่อยจะถูกลบหรือย้ายไปด้วย ถ้าคุณทำงานรายการเตือนความจำเสร็จ งานย่อยก็จะถือว่าเสร็จสิ้นด้วยเช่นกัน

งานย่อยที่เพิ่งสร้างแสดงอยู่ในรายการเตือนความจำ
เพิ่มรายละเอียดให้กับงานย่อย
เพิ่มรายละเอียดให้กับงานย่อย

การกำหนดค่าการแจ้งเตือน แบบ ระบุวันที่และเวลา สถานที่ และอื่นๆ ทุกอย่าง ทำเช่นเดียวกันกับ การกำหนดค่าให้รายการเตือนความจำ แตะที่งานย่อย ที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด จากนั้นแตะไอคอน [i]


แนบรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน

แตะที่ [Add Image]
คุณยังสามารถ แนบรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน ที่รายการเตือนความจำได้ โดยไปที่หน้าจอ "Details" แล้ว เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อลงมายังรายการด้านล่าง แตะที่ [Add Image] เลือกแตะรายการเมนูย่อยที่ปรากฏขึ้นมา [Photo Library / Scan Document / Take Photo] เลือก " Photo Library " หากภาพที่คุณต้องการเพิ่มถูกบันทึกไว้ในเครื่องแล้ว หรือเลือก " Take Photo " หากคุณต้องการเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพในขณะนั้นแล้วแนบ หรือเลือก " Scan Document " เพื่อถ่ายภาพเอกสารด้วยกล้องแต่ลักษณะไฟล์จะออกมาในรูปเอกสารไม่ใช่ภาพถ่าย

แนบรูปภาพหรือเอกสารที่สแกน</a>

แนบรูปภาพสำเร็จ
หลังจากเลือกภาพแล้วหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอ รายละเอียด ให้แตะ [Done] ที่ด้านขวาบน ตอนนี้คุณได้เพิ่มรูปภาพแล้ว แตะรูปภาพขนาดเล็กด้านล่างของรายการเตือนความจำเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

แนบรูปภาพสำเร็จ
แนบรูปภาพที่หน้าจอลิสต์

คุณสามารถเพิ่มภาพบนหน้าจอลิสต์ได้อีกหนึ่งวิธี แตะที่รายการเตือนความจำที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ จากนั้นแตะไอคอน กล้อง รายการเมนูย่อยจะแสดงขึ้นด้านบนแป้นคีย์บอร์ด เลือกแตะตามต้องการ[ Take Photo/Photo Library / Scan Document ] เมื่อแนบรูปภาพเรียบร้อยแล้วแตะที่ปุ่ม [Done]

แนบรูปภาพที่หน้าจอลิสต์

ลบไฟล์ภาพที่แนบ
ไปยัง หัวข้อ [Add Image] ด้านล่าง จะเห็นไฟล์รูปที่แนบอยู่ในรายการเตือนความจำนั้น แตะที่ปุ่ม [ー] จากนั้นแตะที่ปุ่ม [Delete ] ที่ปรากฏขึ้นมาด้านท้ายรายการ เพื่อลบไฟล์ภาพดังกล่าวออกจากรายการเตือนความจำ แล้วแตะที่ [Done]

ลบไฟล์ภาพที่แนบ

กำหนดค่าลิสต์ ให้เป็นลิสต์เริ่มต้น

เมื่อคุณใช้งาน Siri ในการสร้าง รายการเตือนความจำ และไม่ได้ทำการระบุลิสต์ว่าที่ต้องการให้เพิ่ม รายการเตือนความจำไปยังลิสต์ใด้ Siri จะเพิ่มรายการเตือนความจำนั้นลงในลิสต์เริ่มต้น ที่ถูกตั้งค่าไว้ คุณสามารถตรวจสอบ ว่าลิสต์เริ่มต้นของคุณนั้นเป็นลิสต์อะไร ได้โดย แตะที่ [Settings ] บนหน้าจอโฮม จากนั้น เลื่อนหน้าจอลง แตะที่รายการ [Reminders] ที่รายการ [Default List]ในส่วนท้ายของรายการ จะแสดงชื่อลิสต์เริ่มต้นอยู่ แตะที่รายการหนึ่งครั้ง คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลง ลิสต์เริ่มต้นที่ต้องการได้

กำหนดค่าลิสต์ ให้เป็นลิสต์เริ่มต้น

วิธีตั้งค่าและใช้งาน Siri

ตั้งค่ารายการเตือนความจำที่เกินกำหนด

จากหน้าจอโฮมเปิดแอพ [Settings] แล้วแตะที่ [Reminders] หากสวิตช์ที่รายการ [Show as Overdue] เปิดอยู่ (สีเขียว) รายการเตือนความจำที่มีการระบุวันที่ไว้จะแสดงเป็นสีแดง หากเกินกำหนด แต่หากคุณปิดสวิตช์ที่ [Show as Overdue ]รายการที่เกินกำหนด แล้วก็ยังจะแสดงเป็นสีดำอยู่ ทำให้ไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน

ตั้งค่าให้แสดงรายการเตือนความจำที่เกินกำหนด

จัดระเบียบ/แก้ไข ลิสต์และรายการเตือนความจำ

แก้ไขลิสต์

ที่หน้าจอ ลิสต์ ให้แตะที่ [ Edit] ที่อยู่มุมบนด้านขวา เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข

แก้ไขลิสต์

ซ่อนลิสต์อัจฉริยะ
คุณสามารถซ่อน ลิสต์อัจฉริยะ ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ ลิสต์ ในโหมดแก้ไขรายการ ไม่ว่าจะเป็น ลิสต์ Today" , "Scheduled", "All", และ "Flagged" ได้โดย แตะเพื่อให้เครื่องหมายถูกหายไป เพื่อซ่อนลิสต์ดังกล่าว จากนั้นแตะที่ [Done]เพื่อเสร็จสิ้น หากคุณต้องการแสดงลิสต์อีกครั้งให้แบบเดียวกันนี้ เพื่อเลิกซ่อน

ซ่อนลิสต์อัจฉริยะ

ลบลิสต์
เมื่ออยู่ในโหมดแก้ไขลิสต์ ให้แตะที่ปุ่ม [ー] ด้านหน้า ลิสต์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะที่ [Delete]ที่แสดงขึ้นมาด้านท้ายรายการ

ลบลิสต์

หน้าต่างยืนยันการลบลิสต์ดังกล่าวจะปรากฎขึ้น ครั้ง (หากคุณลบลิสต์ รายการเตือนความจำในลิสต์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย) เมื่อแน่ใจว่าต้องการลบ แตะที่ [Delete] อีกครั้ง เสร็จแล้วให้แตะที่ปุ่ม [Done] เพื่อลบลิสต์ดังกล่าวออกจากแอพ

ลบลิสต์

เปลี่ยนลำดับของลิสต์ และ ลิสต์อัจริยะ
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของลิสต์ให้ แตะที่ ขีด 3 ขีดด้านหลังลิสต์ แล้วลากลิสต์ ขึ้น / ลง ตามความต้องการ

เปลี่ยนลำดับของลิสต์ และ ลิสต์อัจริยะ

เปลี่ยนชื่อ / สัญลักษณ์ /สี ลิสต์
เมื่ออยู่ที่โหมดแก้ไข แตะ [i]] ที่แสดงทางด้านขวาของลิสต์ เพื่อแก้ไข เพื่อแก้ไข ชื่อ/สี / สัญลักษณ์ ของลิสต์ตามต้องการ หลังจากแก้ไขแล้ว ให้แตะ [Done] ที่ด้านขวาบน

เปลี่ยนชื่อ / สัญลักษณ์ /สี ลิสต์

สร้างกลุ่มให้กับลิสต์
คุณยังสามารถเพิ่มกลุ่มให้กับลิสต์ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันได้ ที่โหมดแก้ไข เลือกแตะที่ [Add Group] ด้านล่างซ้ายมือ แล้ว ตั้งชื่อกลุ่ม จากนั้นแตะที่รายการ[Include]

สร้างกลุ่มให้กับลิสต์

แตะที่เครื่องหมาย [+] หน้าลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม จากนั้น แตะที่ [New Group]

สร้างกลุ่มให้กับลิสต์

เมื่อเลือกลิสต์ที่ต้องการเพิ่มเสร็จแล้ว ให้แตะที่ [Create] หน้าจอจะกลับมายังโหมดแก้ไขแตะที่ [Done]

สร้างกลุ่มให้กับลิสต์

ที่หน้าจอลิสต์ กลุ่มลิสต์ที่เพิ่มสร้างจะปรากฏอยู่ แตะที่ [V] ด้านท้ายกลุ่ม เพื่อย่อ(ซ่อน)การแสดง รายการลิสต์ที่อยู่ในกลุ่ม

ย่อ/แสดงรายการลิสต์ในกลุ่ม
สร้างกลุ่มให้กับลิสต์ที่หน้าจอ ลิสต์

อีกหนึ่งวิธีในการสร้างกลุ่ม คือสร้างที่หน้าลิสต์ ทำได้ไดย แตะค้างแล้วลากลิสต์ที่ต้องการสร้างกลุ่ม ไป ซ้อนทับกันกับอีกลิสต์ที่ต้องการ จากนั้นหน้าจอสร้างกลุ่มจะแสดงขึ้น ตั้งชื่อกลุ่ม ตามต้องการ แล้วแตะที่ปุ่ม [Create] เพื่อสร้างกลุ่ม

สร้างกลุ่มให้กับลิสต์ที่หน้าจอ ลิสต์

เปลี่ยนลำดับของรายการเตือนความจำ

เปลี่ยนลำดับของรายการเตือนความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับ/ย้ายตำแหน่งของรายการเตือนความจำ ให้ แตะแล้วลากรายการเตือนความจำขึ้นหรือลง ตามความต้องการ

ลบรายการเตือนความจำ

ที่หน้ารายการเตือนความจำ ในลิสต์ ปัดรายการเตือนความจำไปทางซ้าย จน[Delete] ปรากฏขึ้น แตะเพื่อลบรายการเตือนความจำนั้นออกจากลิสต์

ลบรายการเตือนความจำ

ซ่อน รายการเตือนความจำ ที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว

แม้ว่าคุณจะสามารถลบ รายการเตือนความจำ ทิ้งได้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีอีกหนึ่งวิธีสำหรับ รายการเตือนความจำ ที่คุณคิดว่ามีโอกาสจะใช้อีกในอนาคต หลังจากทำเสร็จในครั้งนี้ คุณสามารถทำการซ่อน เตือนความจำ ดังกล่าวไว้ หลังจากทำเสร็จสิ้น และเรียกคืน รายการเตือนความจำ นั้น กลับมาได้อีกในทุกเวลาที่ต้องการ

ไปที่หน้ารายการเตือนความจำในลิสต์
บนหน้าจอ เตือนความจำ ให้คุณแตะ [○]ที่แสดงอยู่ด้านหน้าซ้ายมือ ของ รายการเตือนความจำที่คุณต้องการ จะซ่อน จากนั้น วงกลมดังกล่าว จะมีวงกลมเล็กสีส้มอยู่ด้านใน นั้นหมายถึง คุณกำลังระบุว่า รายการเตือนความจำดังกล่าว กระทำเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นรายการเตือนความจำ ที่คุณเลือกจะหายไป

ซ่อน รายการเตือนความจำ

เรียกดูรายการเตือนความจำ ที่ทำเสร็จแล้ว
วิธีการเรียกดูรายการเตือนความจำที่ทำเสร็จแล้ว ให้แตะที่ [・・・][Show Completed]เพื่อให้รายการเตือนความจำที่ถูกซ่อนไว้แสดงขึ้นมา และหากคุณต้องการนำ รายการเตือนความจำ นั้นมาใช้อีกครั้ง ให้แตะที่วงกลมหน้าเตือนความจำ จนวงกลมเล็กสีส้มด้านในหายไป

เรียกดูรายการเตือนความจำ ที่ทำเสร็จแล้ว

แก้ไขรายการเตือนความจำ หลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถ ระบุวันที่และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง หรือ ปักธง และอื่นๆ ให้กับรายการเตือนความจำ ได้ทีละหลายๆรายการ ในการตั้งค่าพร้อมกันเพียงครั้งเดียว

เลือกแตะที่[Select Reminders...]
ที่หน้ารายการเตือนจำ ให้แตะที่ [・・・][Select Reminders...] จากนั้นเลือก รายการเตือนความจำที่ต้องการ แตะให้เกิดเครื่องหมายถูกใน [○]

แก้ไขรายการเตือนความจำ หลายรายการในครั้งเดียว

จากนั้นดูที่หน้าจอด้านล่างจะมี ไอคอน [ปฏิทิน/โฟลเดอร์/ถังขยะ] และ [・・・] เพื่อให้เลือกเพิ่มรายละเอียด หรือตั้งค่า รายการเตือนความจำ ที่เลือกไว้ พร้อมกันในครั้งเดียว แตะไอคอนใดๆที่ต้องการตั้งค่า

แก้ไขรายการเตือนความจำ หลายรายการในครั้งเดียว

ลักษณะของการแจ้งเตือน

รูปแบบการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ของแอพ Reminders (เตือนความจำ) คุณสามารถตั้งค่า ให้รายการแจ้งเตือนนั้นๆ แจ้งเตือนซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากบางครั้งคุณอาจไม่สะดวกที่จะดำเนินการให้การแจ้งเตือนนั้นเสร็จสิ้นในทันที หรือระบุว่าคุณได้ทำสิ่งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านทาง การแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นมา โดยไม่ต้องเข้าไปในแอพ

การแจ้งเตือนในรูปแบบ Banner
ในกรณีที่ iPhone ถูกใช้งานอยู่นั้น การแจ้งเตือนในรูปแบบ Banner จะแสดงขึ้น ให้ทำการ ปัดการแจ้งเตือนนั้นลง แล้วเมนู [Mask as Completed , Remind Me in Hour / This Afternoon/ Tomorrow] จะแสดงขึ้นมา แตะที่หัวข้อตามความต้องการของคุณ

การแจ้งเตือนในรูปแบบ Banner

การแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อค
ในกรณีที่ iPhone อยู่ในหน้าจอล็อค เมื่อการแจ้งเตือนแสดงขึ้น ให้ทำการ ปัดการแจ้งเตือนนั้นไปทางด้านซ้ายมือ แล้วเลือกแตะที่ [View] รายการเมนู [Mask as Completed , Remind Me in Hour / This Afernoon/ Tomorrow] จึงจะแสดงขึ้นมา แตะที่หัวข้อตามความต้องการของคุณ

การแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อค

การแจ้งเตือนในรูปแบบ Badge

การแจ้งเตือนในรูปแบบ Badge

หากคุณมี รายการเตือนความจำ ที่ถึงกำหนด หรือเลยกำหนด เวลา คุณจะได้รับการแจ้งระบุที่ไอคอนแอพพลิเคชั่น เป็นตัวเลขกำกับไว้ ว่ามีจำนวน รายการเตือนความจำ ที่ถึงกำหนด หรือ เลยกำหนด แล้วทั้งสิ้นกี่รายการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

App ประจำเครื่อง

iPhone Online Purchase