ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

เนื้อหา

วิธีการตั้งค่าและใช้งาน Siri

Siri คือ ซอฟต์แวร์รับฟังคำสั่งงานด้วยเสียง เป็นผู้ช่วยที่จะทำให้คุณควบคุมหรือใช้งาน iPhone ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จากการพั…

วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน "หวัดดี Siri"

ฟังก์ชั่น "หวัดดี Siri " นั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ iOS 8 เป็นการเรียกใช้งาน Siri โดยที่คุณไม่ต้องสัมผัสกับ iPhone …

การบันทึกภาพหน้าจอ (Take Screenshot)

iPhone นั้นมีฟังก์ชั่นการถ่ายภาพหน้าจอ หรือแคปหน้าจอ ที่ง่ายมากใช้เวลาบันทึกภาพหน้าจอเพียงเล็กน้อยและรวดเร็ว กดปุ่ม Home…

Built-in พจนานุกรม

iPhone มีพจนานุกรมไว้สำหรับเปิดหา ความหมายของคำศัพท์ยากๆ เวลาที่คุณอ่านเมล หรือ อ่านหน้าเว็บต่างๆ และ ใน iOS 8 พจนานุกรม…

โหมด Do Not Disturb (ห้ามรบกวน)

ในช่วงเวลากลางคืน ตอนนอน หรือมีวันหยุดยาว หลายๆวัน และในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้ใครรบกวน โหมด"Do Not Disturb" หรือ "ห้าม…

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือน (notification center) และการแจ้งเตือน (Notifications)

เมื่อมีการใช้งาน E-mail หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน iPhone หากมีข้อความหรือ มีเหตุการณ์ต่างๆจะมีการแจ้งเตือนขี้นมาให้ทราบ …

iCloud Backup และ วิธีการ Restore iPhone

วิธีการ Backup iPhone มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการแรก คือ การ Backup ใน iCloud ผ่านตัวเครื่องจะทำการ Backup หรือสำรองข้อม…

การจัดการหน้าจอหลัก (หน้า Home)และ Application ใน iPhone

สำหรับหน้านี้จะเป็นวิธีการจัดเรียง App ในหน้าจอ Home หรือหน้าจอหลัก รวมไปถึงการย้ายตำแหน่ง การลบ icon ที่วางเกะกะอยู่บ…

วิธีการตั้งค่า ปุ่มลัด (Shortcuts)

สำหรับ iPhone เราสามารถเพิ่ม ปุ่มลัด (Shortcuts) เวลาที่เราพิมพ์ ข้อความ ไม่ว่าจะเป็น วลีที่ใช้บ่อยๆ เช่น คำว่า สวัสดี ข…

การพิมพ์ตัวอักษรด้วยเสียง (Voice Input)

การพิมพ์ตัวอักษร ด้วยเสียงได้ทำการปรับปรุงจาก iOS 7 ให้รวดเร็วขึ้น เดิมคือ เมื่อพูดเสร็จแล้ว คุณต้องกดปุ่ม Done ก่อน ระบ…

Siri ค้นหาเพลงที่เปิดอยู่ได้

Siri ใน iOS 8 ได้รับความร่วมมือ จาก App สุดฮิต ในการค้นหาเพลง อย่าง[Shazam]ทำให้ในขณะนี้ ในSiri เพียงแค่คุณพูด[what's t…

การใช้ iPhone แชร์ อินเทอร์เน็ต (tethering)

แม้ว่าคุณจะต้องไปอยู่ในที่ ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่มี Wi-Fi แต่หากคุณมี iPhone และแถวนั้นยังมีสัญญาณโทรศัพท์ คุณส…

การใช้งาน Multitasking (มัลติทาสกิ้ง)

Multitasking คือ การใช้งาน แอพ หลายๆ แอพพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น การฟังเพลง เล่น Facebook หรืออื่นๆ หากคุณต้องการที่จะสลับ…
  • 1