Home  >  iCloud

Family Sharing - วิธีแชร์ App ให้กับครอบครัว

เมื่อทำการซื้อ app แล้วคุณได้มีการลงทะเบียน การใช้งานร่วมกันของครอบครัว หรือ Family Sharing สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด สูงสุด 6 คน จะสามารถทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้น ในแต่ละเครื่องได้ โดยการซื้อเพียงครั้งเดียวจากบุคคลใดคนหนึ่ง ของครอบครัว ในหน้านี้ จะขอแนะนำ การแชร์ App ให้กับครอบครัว

หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน Family Sharing โปรดคลิก การใช้งาน Family Sharing (การแชร์กันในครอบครัว) เพื่อศึกษาการตั้งค่าเริ่มต้น ในการใช้งาน


ต้องการติดตั้งแอพ ที่มีการซื้อจากครอบครัว

เปิด App Store

App Store

จากหน้าจอหลัก แตะที่ [App Store] > [Updates]> [Purchased] แตะหนึ่งครั้ง

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น

จากนั้นหน้าจอ All Purchases จะปรากฏขึ้น จากนั้น เลือกแตะ ที่ รายชื่อสมาชิก รายการแอพพลิเคชั่น ที่สมาชิกคนดังกล่าว ซื้อไว้ หรือมีการอนุญาตให้แชร์ภายในครอบครัว จะแสดงออกมา แตะที่ ปุ่มรูปเมฆ เพื่อทำการติดตั้งแอพเหล่านั้น ลงที่เครื่องของคุณ

download app

ซ่อนรายการ แอพที่ซื้อ

ไปยัง App Store

App Store

เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียน เข้าร่วมการใช้งาน Family Sharing แล้ว รายการแอพในเครื่องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแอพฟรี หรือ แอพที่ซื้อมา ก็จะถูกแสดงให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน หากต้องการจะซ่อนแอพที่ไม่ต้องให้มีการใช้งานร่วมกัน

เปิด[App Store] จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ [Updates]> [Purchased]

เลือกรายการซื้อของตนเอง

my purchases App

เลือกแตะที่ [My Purchases]หนึ่งครั้ง

ซ่อนแอพ ที่ไม่ต้องการให้ร่วมใช้งาน

เลือกรายการแอพที่ ต้องการซ่อน แล้ว รูดไปด้านซ้ายมือ จากมีแถบรายการ[HIDE] แสดงออกมาทางขวา แตะหนึ่งครัั้ง การซ่อนแอพก็จะเสร็จสมบรูณ์

hide

iCloud