Home  >  iTunes

วิธีลงเพลง ใน iPhone ด้วยการซิงค์ข้อมูลจาก iTunes

หากต้องการนำเพลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ มาเปิดฟังใน iPhone วิธีการโอนถ่ายนั้น ไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ สามารถซิงค์ข้อมูลเพลง ผ่านโปรแกรม iTunes ลงiPhoneได้

iTunes ไม่ได้มีคุณสมบัติแค่เปิดฟังเพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น จัดการแอพพลิเคชั่นต่างๆ การอัพเดท iOS การแบล็คอัพข้อมูล และอื่นๆอีกมาก แต่สำหรับหน้านี้จะเป็นการ อธิบาย วิธีการเพิ่มไฟล์เพลง ลงใน iPhone

วิธีการซิงค์เพลง แบบเลือกเองได้ ลงใน iPhone

ตั้งค่าการถ่ายโอน (Sync)

เริ่มจากหน้าจอการจัดการอุปกรณ์

เริ่มต้นด้วยต่อiPhone เข้ากับ คอมพิวเตอร์ จากนั้นมองไปยังแถบรายการต่างๆ มุมบนด้านซ้ายมือ ของ iTunes จะมี ไอคอนiPhone แสดงอยู่ให้คลิกหนึ่งครั้ง

tab icon phone

เลือก Music จากหน้าการจัดการอุปกรณ์

จากรายการ Settings ด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่เมนู [Music]

tab icon phone

ซิงค์เพลงทั้งหมดลงเครื่อง

ในหน้าจอนี้ คลิกที่รายการ [Sync Music]ให้มีเครื่องหมายถูกในช่องเพื่อทำการซิงค์เพลงทั้งหมด ลงในiPhone สำหรับในกรณีที่ไม่ต้องการ ให้โอนถ่าย musicvideo และ voice memos ให้คลิกในกล่องหน้ารายการเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก จากนัันคลิก [Apply]ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ จากนั้นการซิงค์ข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้น

※หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดค่าต่างๆ จะปรากฏปุ่ม "Apply" ให้คลิกยืนยันการทำการเปลี่ยนแปลง

tab icon phone

โอนถ่าย เฉพาะเพลย์ลิส หรือ อัลบั้ม

บางครั้ง iTunes อาจมีไฟล์เพลงจำนวนมาก และ iPhone อาจไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด คุณอาจเลือกโอนถ่าย เฉพาะบางเพลย์ลิส หรือ อัลบั้มที่ฟังบ่อย เพื่อรักษาพื้นที่ในการจัดเก็บไว้

เมื่อเลือกรายการ [Music] จาก เมนู [Settings] ด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง[Sync music] ต่อมาที่ช่องด้านล่าง [Seleted playlists, artists, albums and genres] คลิกให้มีวงกลมเล็กในช่อง

จะมีรายการตามหัวข้อ PlaylistsArtistsAlbumsGenres แสดงออกมาตามหมวดหมู่ แยกตามหัวข้อ

เลือกคลิกตามรายการที่ต้องการ จากนั้นแตะ ที่ ปุ่ม[Apply]ระบบจะซิงค์ข้อมูลตามที่คุณเลือกไว้ในหัวข้อต่างๆ

tab icon phone

ตรวจสอบใน iPhone

เมื่อโอนถ่ายของข้อมูลเพลงจาก iTunes มายัง iPhone เสร็จสิ้นลองมาตรวจสอบกันว่า มีเพลงที่โอนถ่ายมาหรือไม่

จากหน้าจอหลัก ของ iPhone เลือกแตะที่ [Music] สำรวจเพลงได้โดยแตะที่เมนูด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็น Playlists , Artists ,Songs หากมีแสดงว่าการซิงค์สมบูรณ์

tab icon phone

บทความที่เกี่ยวข้อง

iTunes