วิธีเปลี่ยน เครื่องมือค้นหา (Search Engine) ใน Safari

เครื่องมือการค้นหา หรือ Search Engine สำหรับ iPhone นั้น ค่าเริ่มต้น จะเป็น หน้าเว็บของ Google แต่คุณสามารถเปลี่ยน เป็น Yahoo หรือ Bing ได้

แตะที่ [Settings]

touch setting

จากหน้าจอหลัก แตะที่รายการ [Settings] หนึ่งครั้ง

แตะที่ [Safari]

touch safari

จากนั้นเลือก รายการ [Safari] แล้วแตะ

แตะที่ [Search Engine]

touch search engine

มองหารายการ [Search Engine] แตะอีกครั้ง

เลือก เครื่องมือค้นหา ที่คุณต้องการ

Google จะเป็นตัวเลือกที่ถูกกำหนดไว้ ให้เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณ สามารถเปลี่ยนเป็น Search Engine ตัวอื่นได้ โดยแตะไปที่ชื่อ ตัวเลือกที่ต้องการ

select search-engine

การค้นหา

 search engine

ช่อง Address bar ใน "Safari" จะเป็นที่เดียวกันกับ [ช่องค้นหา] คุณสามารถพิมพ์ สิ่งที่ต้องการค้นหา ได้ในช่องนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคต่างๆในiPhone