Home  >  iOS 15

iOS 15 : วิธีเปลี่ยนตำแหน่ง รายการแถบ จากด้านล่างเป็น แถบที่อยู่ ที่ด้านบน

เมื่อคุณใช้งาน Safari บน iOS 15 แถบที่อยู่ (Addrees bar) ที่เคยอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอได้ย้ายตำแหน่งไปที่ด้านล่างสุด และตอนนี้เรียกว่า "รายการแถบ"คุณอาจสับสนกับตำแหน่งใหม่ของแถบ Safari ในตอนแรก แต่คุณจะชินกับมันเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของแถบนี้ คุณสามารถตั้งค่า ให้ย้ายกลับมาอยุ่บริเวณด้านบนของหน้าจอได้เช่นเดิม ดังนั้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับแถบนี้ เราจะมาบอกวิธี

tabbar

มี 2 วิธี ตั้งค่าให้ Safari แสดง แถบที่อยู่ ที่ด้านบน

Apple เรียกแถบที่แสดงที่ด้านบนของหน้าจอว่า "แถบที่อยู่" ซึ่งต่างจาก "รายการแถบ" ที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยน ให้ Safari แสดง รายการแถบหรือแถบที่อยู่ได้ ไม่เพียงแค่ในหน้าของ Safari เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนจากแอปการตั้งค่า ได้อีกด้วย

วิธีตั้งค่า ใน Safari

แตะที่ แอป Safari

แตะที่ แอป Safari

แตะที่แอป [Safari] ซึ่งจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างหน้าจอโฮมหลัก

เลือกรายการ [Show Bottom Tab Bar]

ต่อมา แตะที่ [AA]บนแถบ หนึ่งครั้ง เมื่อรายการย่อยแสดงขึ้นมา เลือกแตะที่รายการ [Show Bottom Tab Bar]

เลือกรายการ [Show Bottom Tab Bar]

แถบที่อยู่ จะแสดงขึ้น ด้านบนหน้าจอ

แถบที่อยู่ จะแสดงขึ้น ด้านบนหน้าจอ

รายการแถบ จะถูกเปลี่ยนเป็น แถบที่อยู่ และจะไปแสดงอยู่ตำแหน่งเดิม บริเวณด้านบนของหน้าจอ

หากคุณเปลี่ยนเป็นแถบที่อยู่ แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน "สลับไปมาระหว่างกลุ่มแถบ" ด้วยการปัดไปทางซ้ายหรือขวา ที่เป็นคุณสมบัติของรายการแถบได้

เมื่อต้องการ เปลี่ยนกลับไปใช้ รายการแถบ

แตะที่ [AA] บนแถบที่อยู่ เมื่อรายการย่อยปรากฏ เลือกแตะที่ [Show Bottom Tab Bar] เพื่อกลับมาใช้งาน รายการแถบ

เมื่อต้องการ เปลี่ยนกลับไปใช้ รายการแถบ

วิธีการตั้งค่า ผ่าน แอป [Settings]

ในแอป [Settings] ที่หัวข้อ [Safari] เลือก [Single Tab]

เริ่มต้นที่หน้าจอโฮม แตะที่แอป [Settings] > [Safari] จากนั้นแตะที่ [Single Tab] ตามลำดับ

ในแอป [Settings] ที่หัวข้อ [Safari] เลือก [Single Tab]

แถบที่อยู่ จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

แถบที่อยู่ จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

จากนั้น เปิดแอป Safari แถบที่อยู่ก็จะแสดงขึ้นที่ด้านบนหน้าจอ แทนที่ รายการแถบ ด้านล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติใหม่ใน iOS 15