เลือกรูปภาพพร้อมกันหลายๆภาพ โดยการรูดหน้าจอ

iOS 9 ได้ปรับปรุงให้คุณสามารถเลือกรูปภาพได้พร้อมๆกัน โดยการรูดหน้าจอ วิธีนี้เพิ่มความสะดวกสบาย ในเวลาที่ต้องการ เพิ่มภาพลงในอัลบั้มใหม่ หรือลบทิ้ง โดยไม่ต้องเสียเวลาแตะที่ละรูป เช่นที่ผ่านมา


แตะที่รายการ [Select]

แตะที่รายการ [Select]

คุณสามารถแตะรายการ [Select] ได้ทั้งในส่วนหน้าจอ Photos และ Albums เพื่อไปยังภาพถ่ายที่ต้องการ

แตะแล้วลากไปด้านข้าง

รูดหน้าจอไปด้านข้าง

เริ่มแตะรูปภาพที่ต้องการ จากนั้น ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา รูปภาพที่นิ้วลากผ่านจะถูกเลือก

ลากลงจะเพิ่มรูปทั้งหมดในแนวตั้ง

ลากนิ้วลงในแนวตั้ง

นอกจากนั้นหากคุณยังไม่ปล่อยมือ เมื่อ ลากนื้วลงในแนวตั้ง จะเป็นการเลือกภาพทั้งหมดในพื้นที่นั้น

ยกเลิกการเลือกโดย รูดกลับในทางตรงกันข้าม

ยกเลิกการลาก

เป็นไปได้ว่า คุณอาจรูดนิ้วเกินภาพที่ต้องการไป แค่เพียง รูดหน้าจอกลับในทางตรงกันข้าม โดยที่ยังไม่ปล่อยมือ เช่นหากรูดมาทางขวา ก็รูดกลับไปทางซ้าย แค่นี้การยกเลิกการเลือกภาพก็เสร็จสมบูรณ์

ไม่สามารถเริ่มต้นรูดในแนวตั้งก่อนได้ ...

หากคุณเริ่มรูดหน้าจอในแนวตั้งก่อนในการเลือกรูปภาพ จะไม่สามารถเลือกภาพที่ต้องการได้ เป็นเพียงการเลื่อนหน้าจอเท่านั้น และ เมื่อเริ่มรูดหน้าจอจากภาพใดภาพหนึ่งแล้วปล่อยนิ้ว จากนั้นคุณสามารถ เลือกภาพที่ไม่ได้อยู่ติดกันได้ โดยเริ่มแตะภาพที่ต้องการแล้วลากอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

iPhone Online Purchase