รายการอัพเดท iOS 14.5.1 และ iPad OS 14.5.1

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 Apple ปล่อยรายการอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสด iOS 14.5.1 และ iPad OS 14.5.1 เพื่อรองรับด้านความปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่อง

iOS 14.5.1 และ iPadOS 14.5.1 มีรายละเอียดการอัพเดท ดังนี้

การอัพเดทนี้ จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ หากผู้ใช้บางรายเคยปิด "อนุญาตคำขอติดตามจากแอพ" ใน "การตั้งค่า" ผู้ใช้จะไม่เห็นคำขอจากแอพเมื่อเปิดใช้การตั้งค่าอีกครั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสในการติดตามแอพ การอัพเดทนี้ยังมีการอัพเดทด้านความปลอดภัยที่สำคัญ และแนะนำสำหรับผู้ใช้ทุกคน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Latest News

iPhone Online Purchase